Home Szkoła liturg. animatora muz. Historia spotkań 2021/2022

2021/2022

 

IX edycja Szkoły zakończona!

Dotknąć i doświadczyć tajemnic wiary


W sobotę 18 czerwca zakończyła się IX edycja Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego w Centrum Formacji Świeckich przy Wspólnocie Sióstr Uczennic Krzyża. W zgłębianiu piękna i wartości liturgii Kościoła oraz jej integralnego elementu, jakim jest śpiew, grupie kilkanaściorga uczestników towarzyszyło swoją wiedzą i umiejętnościami grono szczecińskich liturgistów oraz muzyków (w tym absolwentów SLAM-u).


Comiesięczne sesje obfitowały w różnorodne zajęcia: zgłębianie posoborowych dokumentów Kościoła traktujących o liturgii, historię muzyki kościelnej, naukę prawidłowej emisji głosu i rozśpiewania, a także podstawy dyrygowania. Ponadto wiele czasu poświęciliśmy na zaznajomienie się ze śpiewem własnym naszego Kościoła, czyli chorałem gregoriańskim, który zajmuje uprzywilejowane miejsce w muzyce liturgicznej.  Zgłębialiśmy jego znaczenie, sposób zapisu i wykonywania; przy okazji mieliśmy też możliwość zasmakować nieco w łacinie – nieodłącznej towarzyszce chorału.


Podczas naszych spotkań traktujących o liturgii nie mogło zabraknąć wspólnego uczestnictwa w Eucharystii, będącej źródłem i szczytem życia Kościoła. Za każdym razem wspólnie przygotowywaliśmy odpowiednio dobrane wcześniej śpiewy, zaczerpnięte zarówno z chorału, jak i muzyki współczesnej; wykonywaliśmy pieśni i aklamacje monodyczne oraz wielogłosowe.


Dopełnieniem wykładów i ćwiczeń była wspólnie sprawowana jutrznia oraz adoracja Najświętszego Sakramentu. W programie sesji znalazł się również czas na niezwykle głębokie katechezy, rozpalające w naszych sercach miłość do liturgii. Na spotkanie w  Wielkim Poście – już tradycyjnie – Szkoła zaprosiła gościa z zewnątrz; w tym roku swoją obecnością zaszczyciła nas biblistka – pani Danuta Piekarz, która wygłosiła konferencję dotyczącą czytań liturgii Triduum Paschalnego. Spotkanie z naszą wyjątkową prelegentką było otwarte; liczna obecność uczestników pokazała, jak wiele osób ceni wartość liturgii w swoim życiu.


Podczas comiesięcznych sesji mogliśmy doświadczyć wielkiej gościnności Sióstr Uczennic Krzyża, które zawsze z wielką radością witały nas w swoim domu. Chwile odprężenia i rozmów podczas przerwy kawowej oraz na pysznych obiadach pomogły bliżej nam się poznać i wymienić doświadczeniami.


Szkoła Liturgicznego Animatora Muzycznego to wspaniałe dzieło, które rozpala serca uczestników miłością do liturgii, pomaga w poznaniu całego bogactwa znaków, jakie Kościół daje swoim dzieciom podczas sprawowania kultu, aby mogły dotknąć i doświadczyć tajemnic wiary, misteriów naszego Pana Jezusa Chrystusa. Uczestnicy mogą czerpać całymi garściami z ogromnej dawki wiedzy, przekazywanego doświadczenia i praktycznych ćwiczeń, aby potem samemu dzielić się tym w swoich wspólnotach i parafiach. Mimo różnorodności liturgicznych doświadczeń i umiejętności muzycznych uczestników – każdy znajduje tu wiele dla siebie.

 

Niezwykle umacniające i motywujące do dalszego angażowania się w muzykę liturgiczną są słowa, które Kościół kieruje do nas w jednym ze swoich dokumentów – Instrukcji Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej: „Już w Kościele apostolskim śpiew traktowano jako dar Ducha, tak samo jak głoszenie kerygmatu”. Niech Pan nam błogosławi, abyśmy współpracowali z tym darem – na Jego chwałę.

Justyna Jagódka

zdjęcia w GALERII

 

 

 

Miesiąc Maryjny trwa, a za nami już VIII sesja SLAM. Wielki żal, że czas tak szybko mija, a w SLAM zdecydowanie za szybko!

 

Sobotę 14 maja rozpoczęliśmy od „nastrojenia” naszych strun głosowych poprzez rozśpiewanie z panem Adamem Kuliś. Przygotowaliśmy się do ubogacenia Eucharystii pięknymi śpiewami wielkanocnymi i maryjnymi.

 

Mieliśmy okazję gościć i posłuchać wykładu ks. Pawła Olewińskiego "O kulcie maryjnym w liturgii i nie tylko". Ks. Paweł przewodził Eucharystii i nabożeństwu majowemu. Słowo zaś podczas liturgii wygłosił ks. Miłosz Paszkiewicz.

 

Po przerwie obiadowej, Siostra Beata poprowadziła dla nas słuchowisko muzyczne na podstawie zbiorów Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie. Wysłuchaliśmy utworów z podziałem na epoki, co pozwoliło nam zauważyć kształtowanie się rodzajów muzyki na przestrzeni różnych okresów.

 

Nie mogło zabraknąć na spotkaniu zajęć z panem Łukaszem Popiałkiewicz, który omówił szczegółowo funkcje muzyczne w liturgii i uczył nas podstaw dyrygowania.

 

Spotkanie zakończyliśmy sprawdzeniem naszej wiedzy z dotychczasowych sesji SLAM. Czekamy na wyniki:).

 

Do zobaczenia 18 czerwca!

 

Marta

zdjęcia w GALERII

 

 

Uporządkowane wiadomości

Podsumowanie zajęć VII sesji SLAM 30 kwietnia 2022

 

Ostatni dzień kwietnia upłynął w niepowtarzalnej atmosferze bo za nami już VII sesja SLAM-u.


Mieliśmy okazję wysłuchać bardzo ciekawych wykładów. Zajęcia rozpoczęliśmy od spotkania z panią Anną Kowalską -Stępień z Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie. Pani Anna zarysowała nam historię muzyki kościelnej a w szczególności wskazała najważniejszych twórców muzyki kościelnej, główne jej formy i techniki. Czekamy z niecierpliwością na drugą część wykładu.

 

Drugim wykładem zainteresował nas ks. dr Andrzej Krzystek poruszając tematykę Dokumentów Kościoła dotyczących Mszy Św. z udziałem dzieci i dla grup specjalnych (małe grupy i wspólnoty).

 

W rozśpiewaniu pomógł nam niezawodny pan Adam Kuliś prowadząc nas z pięknym śpiewem przez całą Eucharystię.

 

W podsumowaniu dotychczasowych zajęć SLAM-u pomogła nam niezwykle praca w grupach. Omawialiśmy na przemiennie rozdziały najnowszej z 2017 r. Instrukcji Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej, co pozwoliło nam uporządkować wiadomości przekazane na poprzednich sesjach SLAM-u.


Kolejne zajęcia już 14 maja!

Marta

zdjęcia w GALERII

.

 

Trzeba wiary, by mówić o zbawczym sensie śmierci

 

26.03.2022r. odbyła się kolejna sesja SLAM, która tym razem przebiegała nietypowo.

Gościem spotkania była Pani dr Danuta Piekarz z Krakowa, ceniona biblistka, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczestnikami natomiast - nie tylko uczestnicy tegorocznej edycji Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego, ale także tejże Szkoły Absolwenci oraz liczni miłośnicy liturgii oraz Biblii.


Temat konferencji brzmiał: „Biblijny Przewodnik w Triduum Paschalnym”. Pani Danuta przeprowadziła nas przez Liturgię Słowa  kolejnych  dni Świętego Triduum, wyjaśniając znaczenie opisywanych w czytaniach i psalmach  wydarzeń Historii Zbawienia.


W niezwykle interesujący sposób opisywała Paschę Izraelitów – poszczególne etapy uczty paschalnej, wyjście z Egiptu.


Jednak szczególnie głęboko poruszyła mnie analiza czytań z Nowego Testamentu. Odebrałam ją jako swoiste świadectwo wiary - bo tu sama znajomość  historii, Biblii nie wystarczy; trzeba wiary, by mówić o zbawczym sensie śmierci, o Jezusie Królu wywyższonym na tronie Krzyża. Mówić, że Jezus przekonał się,  jak trudne jest posłuszeństwo w człowieczeństwie i o tym, że nasze podobieństwo do Stwórcy jest nam - zadane.


Pani Danuta swoją konferencją zachęciła nas do głębokiego przeżycia Triduum.

Kolejnym wydarzeniem sesji była Eucharystia, a następnie smaczny obiad. Po południu pan dr Łukasz Popiałkiewicz omówił nam  zagadnienie śpiewów podczas Triduum Paschalnego.

 

Agata

zdjęcia w GALERII

 

W języku łacińskim...

czyli V sesja SLAMU

 

W sobotę 12.02.2022r. odbyła się V już sesja SLAMu. Tym razem, z różnych przyczyn, zgromadziliśmy się w nieco kameralnym gronie. Spotkanie rozpoczęła siostra Beata wprowadzeniem do Liturgii Godzin, po czym razem z Martą Salą przygotowała nas do wspólnej, porannej modlitwy - Jutrzni.


Po przerwie kawowej mieliśmy okazję wysłuchać niezwykle ciekawego i pouczającego wykładu "Za i przeciw łacinie", który wygłosił dla nas ks. dr hab. Jarosław Nowaszczuk.


Następnie z Panem Emilem Michorzewskim ćwiczyliśmy śpiew i wymowę w języku łacińskim modlitw i pieśni, które pięknie zabrzmiały podczas Eucharystii.


Po pysznym obiedzie, pan Emil wprowadził nas w tajniki zapisu muzycznego chorału gregoriańskiego.


Ostatnim punktem programu było zapoznanie się z kolejnym bardzo ważnym dokumentem - Musicam Sacram oraz Instrukcją Episkopatu Polski o Muzyce Liturgicznej. Tajemniczy "warsztat" polegał na tym, że podzieliliśmy się na kilkuosobowe grupy i we własnym gronie, przy nieocenionej pomocy absolwentów SLAM, omawialiśmy przydzielone rozdziały wyżej wymienionych dokumentów.  Następnie wspólnie przedstawiliśmy najważniejsze zagadnienia.


Kolejne spotkanie już w okresie Wielkiego Postu - 26.03.2022r. Do zobaczenia!

Asia

 

zdjęcia w GALERII


 

Podsumowanie IV sesji SLAM


Nowy Rok rozpoczęliśmy od spotkania na czwartej już sesji SLAM-u.


Z samego rana s. Helena rozpoczęła spotkanie od wprowadzenia do Liturgii Godzin

i przybliżyła historię i sens modlitwy. Kontynuację tematu jednej z modlitw Liturgii Godzin,

a mianowicie istotę Jutrzni, przejął alumn Maciej, a następnie poprowadził przez Katechizm Kościoła Katolickiego wskazując jak ważną rolę odgrywa Liturgia.

 

Jak zwykle na spotkaniu nie zabrakło nauki śpiewu nowych pieśni, które rozbrzmiały podczas Eucharystii sprawowanej przez ks. dr Zbigniewa Woźniaka.


W rozśpiewaniu i nauce poprowadziła nas Marta Sala.

 

 

Kolejnym, interesującym punktem sesji był wykład ks. dr Zbigniewa Woźniaka wprowadzający nas w tajniki śpiewu gregoriańskiego.

 

Po pysznej przerwie obiadowej, rozpoczęliśmy zajęcia z dr Łukaszem Popiałkiewiczem na temat chorału gregoriańskiego. Uczyliśmy się przygotowanych w języku łacińskim modlitw, które będziemy odmawiać na najbliższej Mszy św. podczas kolejnego spotkania SLAM-u.


Punktem zamykającym IV sesję SLAM-u, było wspólne dzielenie się opłatkiem, a  następnie długie i radosne kolędowanie.


Do zobaczenia już 12 lutego!

Marta

 

zdjęcia w GALERII

 

 

W odkrywaniu największego Daru...


Za nami trzecia sesja SLAM-u. Rozpoczęliśmy ją powtórzeniem treści zawartych w Sacrosanctum Concilium i Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego, które omawialiśmy na poprzednich spotkaniach; następnie s. Beata odsłoniła przed nami tajniki kolejnego dokumentu Kościoła dotyczącego liturgii – Wskazań Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego OWMR.


Po przygotowaniu śpiewów na Eucharystię (w tym z chorału gregoriańskiego) i słodkiej przerwie wysłuchaliśmy niezwykle ciekawego i dynamicznego wykładu ks. dra Andrzeja Krzystka na temat roku liturgicznego jako sposobu przeżywania obecności Jezusa Chrystusa w czasie; poznaliśmy również genezę okresów liturgicznych, a na koniec ks. Andrzej odpowiedział na nurtujące nas pytania dotyczące liturgii.


Centralnym punktem sesji była Eucharystia. Posiliwszy ducha słowem Bożym, a ciało przepysznym obiadem przygotowanym przez nasze Siostry, rozpoczęliśmy popołudniowy blok zajęć.

Pani Ewa przygotowała dla nas ćwiczenia z emisji głosu; następnie pan Emil tłumaczył nam zasady doboru śpiewów w okresie Adwentu i Narodzenia Pańskiego, a chętni mieli okazję nauczyć się sposobu zapisu nut.

Mam nadzieję, że ta solidna dawka wiedzy, praktyczne ćwiczenia oraz doświadczenie wspólnie przeżytej liturgii będzie w nas stale owocować, prowadząc coraz głębiej w odkrywaniu tego największego daru, jaki nasz Pan powierzył Kościołowi.

Do zobaczenia za miesiąc!

 

Justyna

 

zdjęcia w G A L E R I I

 

 

 

Psalm – moc i piękno jedynej w swoim rodzaju modlitwy


W dniu 27 listopada 2021 roku odbyło się drugie spotkanie kolejnej edycji Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego.

 

Spotkanie rozpoczęło się w kaplicy, Adoracją Najświętszego Sakramentu. Po Adoracji, wgłębiliśmy się w liturgię psalmów. Siostra Agata przybliżyła nam znaczenie, moc i piękno psalmów, czyli jedynej w swoim rodzaju modlitwy.

 

Po tak wyjątkowym wykładzie odbyła się przerwa, po której przedstawiono nam podstawy rozśpiewania z elementami emisji głosu, o których opowiedział nam p. Adam Kuliś  – aktor i nauczyciel śpiewu. Pan Adam przedstawił nam zasady śpiewu,  możliwości wykorzystania własnego głosu i jego poprawnego używania. Uczył nas jak ważny jest oddech dla jakości naszego głosu.


Przygotowywaliśmy się również do Liturgii, ucząc się m.in. śpiewania na głosy pieśni „Pokój Wam„, „Uwielbiamy Cię”, „O Pani, ufność nasza”, które odśpiewaliśmy podczas Eucharystii. Odbyła się ona w kaplicy o godzinie 12:45 i została odprawiona przez ks. mgr Daniela Majchrzaka z Parafii  p.w. św. Kazimierza  w Szczecinie.

 

Następnie udaliśmy się na przygotowany przez Siostry obiad, który jak zawsze był wyśmienity.

 

Po przerwie obiadowej odbyły się śpiewy międzylekcyjne, które poprowadził dr Łukasz Popiałkiewicz. Odkrył przed nami piękno i znaczenie śpiewów gregoriańskich, stanowiących genezę wyśpiewywanych obecnie psalmów. Poznaliśmy podział wersów psalmowych, dowiedzieliśmy się kto, kiedy, gdzie i w jaki sposób powinien wykonywać śpiewy międzylekcyjne, czyli psalmy, graduały, Alleluja oraz sekwencje. Zapoznaliśmy się z gregoriańskimi tonami psalmów i ich budową.

 

Na koniec naszego spotkania Siostra Beata, s. Helena i al. Jakub wygłosili wykład na temat Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego, zwracając naszą szczególną uwagę na przygotowanie oraz świadectwo czynnego uczestnictwa w Eucharystii. Przedstawili nam również rolę śpiewu i gestów wykonywanych podczas Liturgii.


Dowiedzieliśmy się, że Mszał Rzymski to najważniejsza Księga Liturgiczna zawierająca teksty części Mszy św. oraz wskazówki jak sprawować Najświętszą Ofiarę i celebrować liturgię w poszczególnych obchodach i okresach liturgicznych.
To było bardzo ciekawe spotkanie, za które bardzo dziękuję Panu Bogu i wszystkim zaangażowanym w to dzieło!
Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu w dniu 11 grudnia 2021 r.


Klaudia

 

zdjęcia w G A L E R I IPełnia życia polega na miłości. Znajdziemy ją w Eucharystii...

W dniu 16 października 2021 roku rozpoczęła się kolejna edycja SLAM w Szczecinie. Uczestnicy zgromadzili się w domu Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża przy ul. Kościelnej 4a. Tu będą odbywały się spotkania, których celem jest pogłębienie przeżywania liturgii Kościoła.

 

W katechezie wygłoszonej przez siostrę Beatę usłyszeliśmy, jak koniecznym jest przylgnięcie sercem do Słowa Boga nieustannie wypowiadanego do nas. Powinno to wynikać z podjętej przez nas decyzji, aby żyć z Panem na co dzień. Wiara jest decyzją i odpowiedzią na Jego Miłość. Pełnia życia polega na miłości. Znajdziemy ją w Eucharystii. Ona jest

centrum życia chrześcijanina. Tu celebrujemy osobę Jezusa Chrystusa.

 

W kolejnych punktach programu dnia wysłuchaliśmy poruszającego świadectwa absolwentki SLAM o odkrywaniu Miłości Boga w jej życiu. Pani Ewa Węglarz odkrywała przed nami tajniki emisji głosu, a ksiądz Zbigniew Woźniak pokazał, jak powinny brzmieć śpiewy mszalne. Przewodniczył również Eucharystii, która była celebrowana w kaplicy Sióstr.

 

Ostatnim punktem była konferencja wprowadzająca w dokumenty Kościoła. Zapoznaliśmy się z Konstytucją o Liturgii Sacrosanctum concilium.

Do zobaczenia – już za miesiąc!

Agata

ZDJĘCIA w GALERII

 

 

„Najszybsza i najprostsza droga do Boga prowadzi poprzez piękno…”

 

Będąc zawodowo przedstawicielem nauk ścisłych, analiza logiczna czytań usłyszanych podczas liturgii, wielokrotnie budziła we mnie skrajne emocje: od zachwytu i uznania, do złości i buntu. Sam umysł nie zawsze wystarczył by zmotywować mnie do uczestnictwa we Mszach Świętych, wiec musiała to robić żona, Asia.

 

Na szczęście wybawienie z rozterek pojawiło się w inny sposób, poprzez zamiłowanie do muzyki. Pasja do wspólnego śpiewania przywiodła mnie do SLAM-u, gdzie w sposób naturalny wyprostowały się wszystkie pokręcone ścieżki. Kontakty z doświadczonymi wykładowcami różnych dziedzin (muzyka, historia, prawo i teologia) oraz systematyczna praca przy ich prowadzeniu, pozwoliły nabrać wiedzy i doświadczeń bardzo przydatnych w wykonywaniu śpiewu liturgicznego. Co więcej, zajęcia pomogły w zrozumieniu roli i wartości muzyki w liturgii. Tak naprawdę, było to wspólne odkrywanie piękna śpiewu podczas Mszy Świętej, gdzie ten który służy staje się obdarowanym.

 

Msze Święte, w których teraz aktywnie uczestniczę są głębszym i pełniejszym przeżyciem obecności Boga - ku uldze i radości Asi. Czego więcej trzeba?

Wojciech

 

 

więcej zdjęć w GALERII

 


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE