Home Zasłuchanie w Słowo

Zapraszamy do drogi słuchania słowa Bożego (lectio divina) we wspólnocie, w ciszy.

 


LECTIO przy pomocy Ducha Świętego staje się słuchaniem

MEDITATIO jest pytaniem co Bóg mówi do ciebie osobiście w tym Słowie?

ORATIO słuchanie Słowa rodzi w Tobie modlitwę... Słowo prowadzi do

CONTEMPLATIO czyli trwania w Słowie sercem przy Sercu.

„Lectio divina w swojej dynamice nie kończy się, dopóki nie doprowadzi do działania (actio),

sprawiającego, że życie wierzącego staje się darem dla innych w miłości."

Benedykt XVI - adhortacja  Verbum Domini

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------