Home Zasłuchanie w Słowo O Zasłuchaniu w Słowo

O Zasłuchaniu w Słowo

 

Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je wiernie

(por. Łk 11, 28)


Co jakiś czas w piątkowe wieczory zatrzymujemy się w naszej codzienności by uczyć się słuchać Bożego Słowa. To przede wszystkim czas pogłębiania modlitwy słuchania Słowa w ciszy i we wspólnocie. Miejscem spotkania jak dotąd była Wisełka. W sobotę trwaliśmy na modlitwie, by zasłuchać się w Słowo i dać się Mu poprowadzić według mniszej tradycji lectio divina, ukazanej jako styl życia zażyłości ze Słowem.

 

Dla każdego ochrzczonego uprzywilejowaną drogą spotkania z Bogiem jest słuchanie Słowa spisanego w Piśmie Świętym. Wystarczy uczynić mały krok: wziąć do ręki Pismo Święte i czytać. Początkiem tej drogi jest zakochanie. Nie chodzi o to, by znać dany fragment, ale by zasłuchać się w Słowo, by spotkać się ze Słowem Ojca – Jezusem z Nazaretu Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym.

 

Słowo Boga ma sposoby, by do nas docierać, by zdobywać nasze serca i je w sobie rozkochać. Zakochany potrzebuje przebywać z ukochaną osobą. Żyjąc w zażyłości ze Słowem i dając się Mu prowadzić możemy odkryć skarb. Gdy spotka się miłość wszystko inne zostaje z tyłu, dlatego wszystkie inne pobożne praktyki mają stać się przygotowaniem do słuchania Słowa. Podobnie jak zakochani zostawiają innych ludzi (co nie znaczy, że nie ważnych) by być ze sobą.

Kiedy zajmuję się Słowem, Ono zajmuje się moim życiem. Osoba ochrzczona staje się chrześcijaninem na drodze słuchania Słowa. Uczniem Jezusa jest ten kto Go słucha. Najpiękniej była z Nim Maryja, której postawa uczy nas drogi wyruszenia za Słowem, poddania się Jego prowadzeniu. Ona jest obrazem Kościoła. W Niej dokonało się to, co Bóg zamierza uczynić wobec każdego człowieka. W momencie zwiastowania usłyszała Słowo, rozważała Je w sercu, odpowiedziała na Nie modlitwą i wydała na świat towarzysząc Mu w codzienności.

 

Lectio divina nie jest jedną z wielu pobożnych metod interpretacji Pisma, ale to wybór drogi życia, w którym przewodzi Słowo. Pójście za Nim zaczyna się od uważnego czytania w klimacie ciszy. LECTIO przy pomocy Ducha Świętego staje się słuchaniem. Zatem jeśli kocham to znajdę czas w ciągu dnia, by usiąść i posłuchać Słowa. Pomocą w uważnym czytaniu, by usłyszeć co Bóg mówi w tym fragmencie może być wielokrotne i powolne czytanie szeptem, przepisywanie czy podkreślanie Słów, które przykuwają uwagę a nawet uczenie się danego fragmentu na pamięć. Podobnie jak będąc dziećmi uczyliśmy się tekstu modlitwy przez częste powtarzanie słów, np. Aniele Boży. Módl się i czytaj! Wołaj o Ducha, by Cię otworzył na Słowo i aby też przed Tobą Je otwierał. Szukaj pomocy w biblijnych komentarzach, by uważnie czytać. Jeśli w czasie czytania znuży Cię sen wstań, zmień postawę ciała i wracaj do Słowa. Zapisz je na kartce i noś ze sobą. W ciągu dnia wracaj do Niego, strzeż Go i nie zapominaj! Bądź z Maryją, która w momencie zwiastowania słucha i zadaje pytania (Łk 1, 29n).

 

Zebrane Słowo zachowuj w sercu i rozważaj. Nie zatrzymuj się. Słowo prowadzi do MEDITATIO. Tutaj pytaj co Bóg mówi do ciebie osobiście w tym Słowie. Pozwól, by Ono z rozumu przeszło do serca. Bądź z Maryją, która rozważała i zachowywała Słowo w sercu (Łk 2, 51).

 

Słowo rodzi modlitwę: ORATIO. Teraz ty mów do Boga. Wypowiadaj swój zachwyt, uwielbienie i błogosławieństwo, które się budzi a także swój żal, prośby i błagania. Bądź z Maryją, która wyśpiewuje Magnificat. Ucz się od Niej modlitwy Słowem (Łk 11, 46-55).

 

Słowo prowadzi do CONTEMPLATIO czyli trwania w Słowie - sercem przy Sercu. Bądź z Maryją, która w Betlejem patrzy na zrodzone Słowo (Łk 2, 19).

 

"lectio divina w swojej dynamice nie kończy się, dopóki nie doprowadzi do działania (actio), sprawiającego, że życie wierzącego staje się darem dla innych w miłości."

z adhortacji Benedykta XVI Verbum Domini

s.Nikodema

filmik 2011

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fragment Wprowadzenia do lectio Divina

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wiosenne Zasłuchanie w Słowo 27-29.2012 - Wisełka