Home Szkoła liturg. animatora muz.

SZKOŁA

LITURGICZNEGO ANIMATORA MUZYCZNEGO

 

 

SZKOŁA LITURGICZNEGO ANIMATORA MUZYCZNEGO 2019/2020

16 listopada

 

 

830 Adoracja Najświętszego Sakramentu
900 O LEKCJONARZU MSZALNYM SŁÓW KILKA - WYKŁAD - ks. Wojciech Koladyński
1015 przerwa


1045 Emisja głosu - WYKŁAD I ĆWICZENIA - Ewa Węglarz

1145 Przygotowanie do Eucharystii - Iwona Kacprzyk-Mac
1245 EUCHARYSTIA
1315 obiad - refektarz


1430 Śpiewy międzylekcyjne. Tony psalmowe - WYKŁAD I ĆWICZENIA - dr Łukasz Popiałkiewicz
1600 Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego - WYKŁAD - s.Beata CSDC

 

 

Czy jesteś gotów w swej wierze...

 

19 października 2019 rozpoczęła się 1 sesja 8 edycji Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego. Tematem przewodnim było: „Czym jest dla nas Wiara?”. Na początku nawiązaliśmy do Chrztu Świętego jako wprowadzenia w Kościół katolicki. Czy jesteś gotów w swej wierze, siąść przed Bogiem jak przed przyjacielem w osobistej modlitwie? A gdy jest moment liturgii, czyli wychwalania Boga? To oddawanie Mu należytej czci; ubiorem, postawą ciała, duszą.

 

Muzyka sakralna ma nieść wiernych ku Bożej miłości. Ma być naszą modlitwą. Naszym wyznaniem, że wierzymy, i że tą wiarą chcemy się dzielić w pochwalny sposób i pomóc innym w modlitwie podczas uwielbienia.

Podczas zajęć nauczyliśmy się śpiewu Scholii kantorów, a także jak odpowiednio intonować odpowiedzi mszalne. Uwieńczeniem tych lekcji była Eucharystia, na której mogliśmy usłyszeć „wyniki” naszych pierwszych zmagań Szkoły liturgicznej.

 

Po Mszy, na lekcji Emisji głosu ćwiczyliśmy dykcję; jak dobrze „śpiewać przeponą”; poprawnej wymowy polszczyzny, a także jak śpiewać „dolnym gardłem” oraz o tym, że regulacja powietrza jest bardzo ważna dla siły naszego głosu. W końcu mamy prowadzić swoim głosem serca do Chrystusa.

 

Na koniec czytaliśmy ze zrozumieniem Konstytucję o Liturgii, w której jest mowa o obecności Jezusa od początku Liturgii. Liturgia jest przedsmakiem bycia razem w jedności z Chrystusem. Najważniejszą pracą rodziców dla swoich dzieci to należyte wychowanie w wierze od początku Chrztu Świętego do osiągnięcia dojrzałości chrześcijańskiej. W tym dokumencie znajdziemy też słowo o muzyce sakralnej; liturgia ma być wyróżnieniem dla całego tygodnia.

Weronika

 

zdjęcia w GALERII


 

 

SZKOŁA LITURGICZNEGO ANIMATORA MUZYCZNEGO 2019/2020


I sesja - 19 października

 

 

8.30    Wprowadzenie
9.15    NA DOBRY POCZĄTEK

Katecheza - s. Beata Majerczak CSDC
świadectwo - Justyna Strabel (Absolwentka SLAM)


10.30    Przygotowanie do Eucharystii - Emil Michorzewski
11.30    przerwa - refektarz


12.00     Śpiewy mszalne - ks. Zbigniew Woźniak
12.45     EUCHARYSTIA
13.30     obiad


14.30     Elementy emisji głosu - Ewa Węglarz
15.30     Wprowadzenie w dokumenty Kościoła - Konstytucja o Liturgii Sacrosanctum concilium - s.Beata Majerczak CSDC

Podsumowanie

 

 

 

W codzienności przesiąkniętej tempem, kakofonią głosów, medialnym szumem, tak bardzo trzeba nam harmonii - by nasze serce zaczęło odkrywać na nowo piękno świata. Liturgia - z całym swoim rytmem - spokojnie i po Bożemu przeżywana wlewa tę harmonię w serce. Tę Boską harmonię współtworzy, oplata i prowadzi śpiew - który pomaga wszystkie tęsknoty nastroić na Bożą częstotliwość.

 

Jesienią 2019 r. rozpocznie się już VIII edycja Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego (SLAM) koordynowanej przez Centrum Formacji Świeckich przy Wspólnocie Uczennic Krzyża. Pierwsza edycja urodziła się z pragnienia samych uczestników (członków chórów, scholii, organistów, sympatyków muzyki kościelnej), którzy - po doświadczeniu warsztatów muzyczno-liturgicznych prowadzonych przez siostry - chcieli po prostu więcej. Nie tylko więcej wiedzy czy ćwiczeń - ale chcieli więcej modlitwy, odkrywanej w budowaniu wspólnoty.

 

Spotkania SLAM-u odbywają się raz w miesiącu, podzielone są na bloki teoretyczne i praktyczne, a sercem każdego zjazdu jest wspólna Eucharystia. Czas Szkoły to okazja nie tylko do pogłębienia wiedzy religijnej, muzycznej, teologicznej, do poszerzenia repertuaru znanych pieśni kościelnych, ale to także okazja do budowania wspólnoty osób, które w różnym wieku, z różnym doświadczeniem czują liturgię w podobny sposób. Dowodem na to, że tak jest, są regularne spotkania absolwentów Szkoły - pełne modlitwy, formacji i bratersko spędzanego czasu.

 

Podczas comiesięcznych zjazdów uczestnicy odkrywają, że ich śpiew naprawdę może być służbą na większą chwałę Bożą; że Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego jest jak kompas, dzięki któremu można znaleźć w liturgii właściwy kierunek (ku Bogu) i że łacina prawdziwie jest językiem kościelnego wszechświata. Nie brakuje nigdy czasu na wspólną modlitwę, słuchanie Słowa i zwyczajne pobycie razem. W sposób naturalny zajęcia z emisji głosu przechodzą w ćwiczenia z „emisji ducha”.

 

Św. Gertruda Wielka, patronka Szkoły, od kilku lat otula modlitwą wszystkich uczestników i absolwentów, by każdy dźwięk, który wychodzi z ich serca, układał się w życiowy Magnificat. Ona też przekonywała swoje siostry, że każdy człowiek zdolny jest do przeżywania przyjaźni z Bogiem w każdym momencie życia - i tego też chcemy uczyć na SLAM-ie: wspólne zajęcia są „rozgrzewką”, by później, w kolejnych dniach, te doświadczenia przenikały każdą chwilę życia. Dlatego warto zajrzeć na www.centrumformacji.eu - i z odwagą zacząć przygodę ze śpiewaniem życia Bogu.

 

ks. Wojciech Koladyński


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE