Home Szkoła liturg. animatora muz.

SZKOŁA

LITURGICZNEGO ANIMATORA MUZYCZNEGO

 

 

SZKOŁA LITURGICZNEGO ANIMATORA MUZYCZNEGO 2019/2020


I sesja - 19 października

 

 

8.30    Wprowadzenie
9.15    NA DOBRY POCZĄTEK

Katecheza - s. Beata Majerczak CSDC
świadectwo - Justyna Strabel (Absolwentka SLAM)


10.30    Przygotowanie do Eucharystii - Emil Michorzewski
11.30    przerwa - refektarz


12.00     Śpiewy mszalne - ks. Zbigniew Woźniak
12.45     EUCHARYSTIA
13.30     obiad


14.30     Elementy emisji głosu - Ewa Węglarz
15.30     Wprowadzenie w dokumenty Kościoła - Konstytucja o Liturgii Sacrosanctum concilium - s.Beata Majerczak CSDC

Podsumowanie

 

 

 

W codzienności przesiąkniętej tempem, kakofonią głosów, medialnym szumem, tak bardzo trzeba nam harmonii - by nasze serce zaczęło odkrywać na nowo piękno świata. Liturgia - z całym swoim rytmem - spokojnie i po Bożemu przeżywana wlewa tę harmonię w serce. Tę Boską harmonię współtworzy, oplata i prowadzi śpiew - który pomaga wszystkie tęsknoty nastroić na Bożą częstotliwość.

 

Jesienią 2019 r. rozpocznie się już VIII edycja Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego (SLAM) koordynowanej przez Centrum Formacji Świeckich przy Wspólnocie Uczennic Krzyża. Pierwsza edycja urodziła się z pragnienia samych uczestników (członków chórów, scholii, organistów, sympatyków muzyki kościelnej), którzy - po doświadczeniu warsztatów muzyczno-liturgicznych prowadzonych przez siostry - chcieli po prostu więcej. Nie tylko więcej wiedzy czy ćwiczeń - ale chcieli więcej modlitwy, odkrywanej w budowaniu wspólnoty.

 

Spotkania SLAM-u odbywają się raz w miesiącu, podzielone są na bloki teoretyczne i praktyczne, a sercem każdego zjazdu jest wspólna Eucharystia. Czas Szkoły to okazja nie tylko do pogłębienia wiedzy religijnej, muzycznej, teologicznej, do poszerzenia repertuaru znanych pieśni kościelnych, ale to także okazja do budowania wspólnoty osób, które w różnym wieku, z różnym doświadczeniem czują liturgię w podobny sposób. Dowodem na to, że tak jest, są regularne spotkania absolwentów Szkoły - pełne modlitwy, formacji i bratersko spędzanego czasu.

 

Podczas comiesięcznych zjazdów uczestnicy odkrywają, że ich śpiew naprawdę może być służbą na większą chwałę Bożą; że Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego jest jak kompas, dzięki któremu można znaleźć w liturgii właściwy kierunek (ku Bogu) i że łacina prawdziwie jest językiem kościelnego wszechświata. Nie brakuje nigdy czasu na wspólną modlitwę, słuchanie Słowa i zwyczajne pobycie razem. W sposób naturalny zajęcia z emisji głosu przechodzą w ćwiczenia z „emisji ducha”.

 

Św. Gertruda Wielka, patronka Szkoły, od kilku lat otula modlitwą wszystkich uczestników i absolwentów, by każdy dźwięk, który wychodzi z ich serca, układał się w życiowy Magnificat. Ona też przekonywała swoje siostry, że każdy człowiek zdolny jest do przeżywania przyjaźni z Bogiem w każdym momencie życia - i tego też chcemy uczyć na SLAM-ie: wspólne zajęcia są „rozgrzewką”, by później, w kolejnych dniach, te doświadczenia przenikały każdą chwilę życia. Dlatego warto zajrzeć na www.centrumformacji.eu - i z odwagą zacząć przygodę ze śpiewaniem życia Bogu.

 

ks. Wojciech Koladyński


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE