Home Szkoła liturg. animatora muz.

SZKOŁA

LITURGICZNEGO ANIMATORA MUZYCZNEGO

 

SZKOŁA LITURGICZNEGO ANIMATORA MUZYCZNEGO 2023/2024

 

To ostatnia sobota... rocznika 2023/2024

 

Jak szybko minął ten rok... Na ostatniej sesji spotkaliśmy się 15 czerwca 2024 r. Punktualnie o 8.30 pod przewodnictwem Marty Sali rozpoczęliśmy przygotowanie do Liturgii starając się jak najlepiej rozgrzać nasze "aparaty artykulacyjno-oddechowe" oraz przypomnieć sobie wybrane pieśni (np. wyciągnąć z odmętów pamięci części stałe z "Missa de Angelis" - Kyrie raczej wszyscy pamiętają, ale Sanctus i Agnus Dei może już sprawiać pewne trudności ;)).

 

Następnie po przerwie herbaciano-kawowo-ciastkowej przeszliśmy do omówienia testu podsumowującego naszą wiedzę, który pisaliśmy na majowym spotkaniu. Siostra Beata omawiając z nami każde z 97 pytań, z troską zwracała nam uwagę na to, o czym koniecznie powinniśmy pamiętać, które z zagadnień jeszcze powinniśmy pogłębić, a my sami również widzieliśmy, z którymi pytaniami mieliśmy największe problemy i jakie z zagadnień poruszanych na SLAMie powinniśmy jeszcze sobie przypomnieć i utrwalić.

 

Po podsumowaniu testu, ks. Zbigniew Woźniak wygłosił niedługi wykład "na zakończenie roku szkolnego" ;) Z właściwym sobie spokojem, ale i z humorem poruszał wybrane aspekty dotyczące śpiewu i muzyki w Liturgii, m.in. podkreślając ich służebną funkcję, przypominając nam o roli ciszy, a także ucząc nas... Inwokacji do św. Ottona :)

Na zakończenie tej części nastąpiło uroczyste wręczenie obecnym zaświadczeń o uczestniczeniu w Szkole Liturgicznego Animatora Muzycznego, które otrzymaliśmy z rąk Przewodniczącego Komisji ds. Muzyki w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej (czyli ks. Zbigniewa ;)). Była też tzw. chwila dla fotoreporterów, więc nasza radość z okazji zostania świeżo upieczonym absolwentem SLAMu została uwieczniona na zdjęciach :)

Nie zabrakło również serdecznych podziękowań dla naszej "Głównodowodzącej", czyli Siostry Beaty. Pamiątkową kartkę i tableau, dzięki którym będzie można powspominać spędzone wspólnie chwile, przygotowały Ania z Luizą, a życzeniom i uściskom z Siostrą Beatą nie było końca :)

 

Jak na każdym naszym spotkaniu, centralnym punktem była Eucharystia, która była sprawowana przez ks. Zbigniewa z formularza Mszy za świeckich. Z radością śpiewaliśmy Panu dziękując za kolejny rok SLAMu i za Każdego, który miał udział w tym dziele.

 

Ostatnim punktem tego naszego ostatniego spotkania była radosna agapa, podczas której (w pięknych okolicznościach przyrody i z towarzyszącą nam Siostrzaną kotką - Cysterką), zajadaliśmy się przygotowanymi przez uczestników i absolwentów przysmakami oraz dzieliliśmy się refleksjami na temat tego, co nam dał udział w XI edycji Szkoły, a także chwaliliśmy Opatrzność za tę Wspólnotę, której pozwoliła nam doświadczyć i za to, że "dobrze, że tu jesteśmy". Niespodziewany deszcz nie zakończył naszego świętowania, a dzielenie się "chlebem i sercem" było kontynuowane w salce wykładowej, w której przeżyliśmy wiele wspólnych chwil.

 

Ufam, że każdy z nas nie znalazł się na tegorocznym SLAMie bez powodu i chociaż trochę żal, że to już koniec, to jest to przecież również początek - bycia absolwentem SLAMu i podjęcia kolejnych pięknych zadań, do których posyła nas Pan :)

Deo gratias! A Wszystkim, dzięki którym to całe dobro było możliwe - również serdecznie dziękujemy! :)

 

Z Bogiem!

Haniazdjęcia w GALERII

 

PLAN 
X SESJI
15 czerwca 2024

 

 

8.30 przygotowanie do liturgii

 

10.00 przerwa

 

10.20 podsumowanie naszej wiedzy


świadectwa

 

12.45 wykład

 

13.30 Eucharystia


oficjalne zamknięcie roku X edycji Szkoły

 

15.00 agapa

 

 

Maryjnie

 

11 maja 2024 r. uczestniczyliśmy w przedostatnim spotkaniu XI edycji SLAMu.

Jak przystało na maj, miesiąc poświęcony Maryi - było maryjnie.

 

Najpierw nasz dobry znajomy Adam Kuliś próbował nas sprawnie rozśpiewać.

Po czym, już rozśpiewani uczyliśmy się, bądź tylko powtarzaliśmy pieśni i części stałe na Eucharystię.

 

W kolejnej części spotkania wysłuchaliśmy przygotowanego przez Annę Kowalską - Stępień wykładu przedstawiającego w pigułce "Zarys historii muzyki Kościoła katolickiego w oparciu o zbiory Książnicy Pomorskiej". Dowiedzieliśmy się kim był Guido z Arezzo i co to jest fauxbourdon.

Posłuchaliśmy również fragmentów utworów religijnych charakterystycznych dla kolejnych epok.

 

Centralnym punktem dnia była Eucharystia sprawowana przez ks. Łukasza Palucha z formularza mszalnego o Najświętszej Maryi Pannie. Spotkaliśmy się w końcu, w maju i to jeszcze w sobotę.

 

Po doskonałym obiedzie przygotowanym przez Siostry i Absolwentki SLAMu, przyszedł czas na kolejny wykład.

Było dalej maryjnie.

Ks. Łukasz poprowadził wykład "O kulcie maryjnym w liturgii i nie tylko".

Dowiedzieliśmy się jak ważne jest patrzenie na kult maryjny zawsze w połączeniu z kultem eucharystycznym Kościoła. Wykład miał swoją modlitewną kontynuację w kaplicy - zaśpiewaliśmy Litanię loretańską w czasie nabożeństwa majowego.

 

Po krótkiej części dotyczącej organizacji czerwcowego spotkania, nastąpił wyczekiwany moment podsumowania zdobytej przez nas od października wiedzy.

97 pytań.... kto to widział...  ileż trzeba cierpliwości, by je przeczytać i dobrnąć do końca.

a ileż wiedzy...

Kto pisał ten egzamin - już to wie!

Za miesiąc ostatnie spotkanie. Do zobaczenia.

 

Ania

 

zdjęcia w GALERII


 

 

PLAN VIII SESJI – 11 maja

 

 

8.30 PRZYGOTOWANIE DO LITURGII - Adam Kuliś

10.15 przerwa

 

10.15 ZARYS HISTORII MUZYKI KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

W OPARCIU O ZBIORY KSIĄŻNICY POMORSKIEJ - wykład

- Anna Kowalska-Stępień


12.30 EUCHARYSTIA

obiad


14.15 O kulcie maryjnym w liturgii i nie tylko - wykład

- ks. Łukasz Paluch


ogłoszenia


NABOŻEŃSTWO MAJOWE


16.00 sprawdzenie poznanych wiadomości

 

 

Otworzyć drzwi, by poznać Tajemnicę

 

Witam serdecznie!!!

 

6 kwietnia 2024 r. odbyło się kolejne, Vll spotkanie SLAM'u. Powiem szczerze, że było - jak zawsze - niesamowite. Rozpoczęliśmy o godz. 8.30 od Adoracji Najświętszego Sakramentu; wspólnej modlitwy, która zawsze pogłębia naszą wiarę.

 

Dalej były podstawy rozśpiewania poprowadzone przez naszego charyzmatycznego barytona - Adama Kulisia, z którym, właśnie po rozśpiewaniu, podjęliśmy przygotowania do liturgii.

 

Kolejnym punktem tego spotkania był wykład ks. kan. dr Andrzeja Krzystka, który dokładnie omówił kolejne dokumenty Kościoła.

 

O godz. 13.00 odbyła się Eucharystia – która jest zawsze dla mnie „jak drzwi”, za którymi jest jakaś tajemnica... I za każdym razem chcesz bardziej otworzyć te drzwi, żeby do końca poznać tę Tajemnicę.

 

Po Eucharystii i bardzo smacznym obiedzie, wysłuchaliśmy wykładu p. Łukasza Popiałkiewicza o funkcjach muzycznych w liturgii, po którym odbyły się ćwiczenia z dyrygowania (na pewno nie będzie tego komentować :) )

 

A na sam koniec diakonia SLAM'u pomogła nam poznać "Instrukcję Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej".

 

P. S. Z zachwytem czekam następnego spotkania - egzamin będzie ;). Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam. :)

 

Olesia

 

zdjęcia w GALERII

 

 

PLAN VII SESJI - 6 KWIETNIA

 

 

8.30 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

 

9.00 PODSTAWY ROZŚPIEWANIA

PRZYGOTOWANIE DO LITURGII - Adam Kuliś

przerwa

 

11.30 DOKUMENTY KOŚCIOŁA


Kongregacja Kultu Bożego

? Instrukcja O MSZACH DLA GRUP SPECJALNYCH

? DYREKTORIUM O MSZACH ŚW. Z UDZIAŁEM DZIECI


Episkopat Polski

? Zalecenia duszpasterskie Episkopatu Polski w związku

z dyrektorium o mszach świętych z udziałem dzieci

? Wskazania Episkopatu Polski dotyczące liturgii Mszy świętych

sprawowanych w małych grupach i wspólnotach

- wykład - ks. kan. dr Andrzej Krzystek


13.00 EUCHARYSTIA

obiad


14.30 FUNKCJE MUZYCZNE W LITURGII - wykład

PODSTAWY DYRYGOWANIA - wykład i ćwiczenia

- Łukasz Popiałkiewicz


16.00 INSTRUKCJA KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

O MUZYCE KOŚCIELNEJ - Diakonia SLAM


 

Patrzeć na nasze życie w oparciu o Słowo Boże

 

9 marca 2024 roku odbyło się VI spotkanie w ramach Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego.

 

Dzień rozpoczęliśmy wspólnie z absolwentem SLAMu - Panem Krzysztofem Krzemień. Krzysztof przedstawił nam nowe metody rozśpiewania i nauczył nas pieśni na liturgię. Miejscem próby był refektarz, a posiłkiem stały się przepiękne pieśni liturgiczne pełne oddania i czci składanej Bogu.

 

Kolejnym bogactwem tego dnia była katecheza wygłoszona przez o. prof. dr hab. Adama Ryszarda Sikorę OFM. W poszerzonym składzie wszystkich chętnych osób wysłuchaliśmy refleksji duchowo ? teologicznych nad opisem Męki Pańskiej według Ewangelii św. Jana.

 

Ojciec Adam nakreślił postawę duchową św. Jana, umiłowanego ucznia Jezusa. Ponadto skupił uwagę na aspektach wyróżniających opis Męki Pańskiej wg Ewangelii Św. Jana. Poniżej kilka treści, którymi chcę się podzielić.

 

Jezus w Ogrodzie wychodzi naprzeciw ludziom, którzy przyszyli Go pojmać. Z godnością królewską przyjmuje cierpienie będąc posłusznym woli Ojca.

Na dziedzińcu najwyższego kapłana widzimy obecnych dwóch uczniów: Piotra i Jana. Istniejące zagrożenia nie powstrzymały ich przed pójściem za Jezusem. Przywołując słowa Ewangelisty: Ten zaś kto się lęka nie wydoskonali się w miłości...

Obecność Jana pod krzyżem na Golgocie ukazuje oddanie i wierność Bogu. W konsekwencji Maryja zostaje podarowana Janowi z całym duchowym bogactwem i doświadczeniem poznania swego Syna. My również z Nią możemy rozmawiać o Jezusie.

Umiłowany uczeń widząc pusty grób uwierzył w zmartwychwstanie. Nie potrzebował on wyjaśnień, ponieważ znał naukę swego Mistrza. Tym samym uczy nas, abyśmy patrzyli na nasze życie w oparciu o Słowo Boże.

 

W drugiej części konferencji przedstawione zostały symbole: światła, wody i ognia.

Światło daje ciepło przez ofiarę spalania; symbol Chrystusa, ciepło jako dobroć Boga. Zachęta aby pamiętać, że światła nie mamy od siebie; to Bóg w nas je zapala. Woda jako źródło życia wypływającego z boku Chrystusa. Ogień, który prowadzi do miejsca przebaczenia.

 

Ubogaceni słowem Ojca Adama udaliśmy się na Eucharystię, której przewodniczył znanym nam już ksiądz Daniel Majchrzak. Po obfitym i pysznym obiedzie kolejne zajęcia odbyły się w salce.

 

Marta Sala, która prowadziła już dla nas liczne przygotowania muzyczne przejęła rolę wykładowcy i wygłosiła wykład o tematyce: Śpiewy Liturgii Triduum Paschalnego.

Zapoznaliśmy się z zasadami doboru pieśni według OWMR oraz przewodnika TRIDUM PASCHALNE. Mieliśmy możliwość wiele z nich zaśpiewać.

 

To co mocno wybrzmiało, to Triduum Paschalne, szczyt roku liturgicznego. Trzy dni, jeden wspólny obchód liturgiczny, którego nie możemy przegapić.

 

Wiele treści, piękni ludzie, z których bogactwa mogliśmy czerpać. Dziękuję.

 

Ania

 

 

zdjęcia w GALERII

 

 

 

PLAN VI SESJI - 9 MARCA

 

8.30 PRZYGOTOWANIE DO LITURGII - Krzysztof Krzemień - absolwent SLAMu

 

10.00 Katecheza online "REFLEKSJE TEOLOGICZNO-DUCHOWE

NAD OPISEM MĘKI PAŃSKIEJ WEDŁUG EWANGELII WG ŚW. JANA" cz.1

- o. prof. Adam Sikora OFM

 

przerwa

 

12.00 Katecheza online "REFLEKSJE TEOLOGICZNO-DUCHOWE

NAD OPISEM MĘKI PAŃSKIEJ WEDŁUG EWANGELII WG ŚW. JANA" cz.2

 

13.45 E U C H A R Y S T I A - przewodniczenie ks. Daniel Majchrzak

 

* * *

obiad

 

15.30 ŚPIEWY LITURGII TRIDUUM PASCHALNEGO - wykład - Marta Sala - absolwentka SLAMu

 

17.15 OGŁOSZENIA

 

 

Łacina a może greka? Który język pierwszy w Kościele?.

 

10 lutego 2024 r.-w dzień wspomnienia Świętej Scholastyki - bliźniaczej siostry Świętego Benedykta, duchowej matki rodzin benedyktynek, świętej, która chroni przed burzami, piorunami i wichrami ? odbyło się już V spotkanie uczestników zajęć w Szkole Liturgicznego Animatora Muzycznego.

 

Spotkanie o godź. 8.30 rozpoczęło się w kaplicy, wprowadzeniem do kolejnej części przepięknej modlitwy psalmami ? czyli Liturgii Godzin, tym razem Jutrzni. Rozważania poprowadziła s. Beata dla której ten rodzaj modlitwy jest wielką miłością i pasją. Objaśniając poszczególne części Jutrzni, siostra dzieliła się swoimi osobistymi przeżyciami i doświadczeniami związanymi z tą właśnie formą modlitwy. Dużą wagę przywiązywała do modlitwy wspólnotowej ze współsiostrami, a także do rozgraniczania pracy, czasu i powołania. Zrozumieliśmy ? myślę bardzo obrazowo ? co znaczy ?rozszerzać swoje serce? w momencie odmawiania Liturgii Godzin.

 

Gdy nadszedł czas na Jutrznię, zostaliśmy podzieleni na dwa chóry, którymi przewodniczyły dwie Absolwentki SLAM-u : Asia i Justyna. Kantorki swoimi pięknymi głosami poprowadziły wszystkich uczestników przez modlitwę.

 

Następnie w naszej salce wykładowej Asia uczyła nas i powtarzała z nami wszystkie pieśni i części Mszy św. po łacinie. Było nam o tyle łatwo, że na poprzednim spotkaniu p. Łukasz Popiałkiewicz rozdał nam łacińskie teksty, których musieliśmy nauczyć się czytać :). Była jednak i kolejna niespodzianka ? każdy z nas na swoją pocztę otrzymał melodię do tekstów. Myślę, że ten fakt nas trochę uratował, ale również nieocenione umiejętności i zdolności Asi, oraz Jej opanowanie.

 

Kolejnym, bardzo ciekawym punktem spotkania był nader interesujący wykład ukazujący tajniki ?Łaciny w Kościele?, który to z niezwykła pasją przedstawił Ksiądz dr hab. Jarosław Nowaszczuk. Dowiedzieliśmy się jaka była podstawa języka w początkach Kościoła, który język był pierwotny a który wtórny, kiedy zaczęto używać języka łacińskiego, skąd wzięła się nazwa ? Kościół Apostolski?, czy Jezus znał i używał greki, i w których wersetach Pisma Świętego widać to jasno. Łatwość przekazywania wiedzy i nawiązywania dialogu sprawiła iż wywiązała się ciekawa dyskusja wśród uczestników. Dowiedzieliśmy się co znaczy słowo biskup (patrzący z góry) lub cmentarz (sypialnia).

 

Nadszedł czas na Eucharystię. Przewodniczył nam również Ksiądz Jarosław, odprawiając Mszę św. w języku łacińskim. Myślę, że dla większości z nas było to duże doświadczenie i przeżycie. Cała Eucharystia łącznie ze śpiewem w j. łacińskim. Dzięki Asi, która była naszym ?łacińskim filarem? nie polegliśmy ze śpiewem:). Duże ukłony dla Asi.

 

Po smacznym posiłku kolejnym wykładem ? a właściwie warsztatami była część o Musicam Sacram i Instrukcji Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II. Tym razem warsztaty poprowadzili Absolwenci SLAM-u. My, jako uczestnicy zostaliśmy podzieleni na 4 grupy, omawialiśmy poszczególne części Instrukcji. Zadanie było dość proste ?musieliśmy streścić najważniejsze zagadnienia i przekazać je reszcie uczestników na wspólnym spotkaniu. Okazało się ono ciekawym doświadczeniem, odbyły się długie dyskusje i wymiany poglądów. Podkreślaliśmy ogromną rolę uczestnictwa i angażowania wiernych w śpiew w Kościele, doboru odpowiednich pieśni do danego okresu liturgicznego, wskazania odpowiednich instrumentów muzycznych (organy) na Eucharystii, zachętę do używania przez Celebransów języka łacińskiego w czasie sprawowania Mszy św.

Rozmowy były tak interesujące i długie, że zabrakło już czasu na drugie spotkanie z siostrą Beatą dotyczącą nut, wartości muzycznych, pięciolinii itp. Ale następnym razem na pewno uda się to nadrobić.

z Panem Bogiem, Ewa


zdjęcia w GALERII

 

 

 

PLAN V SESJI - 10 LUTY

 

8.30 WPROWADZENIE I PRZYGOTOWANIE DO MODLITWY LITURGIĄ GODZIN

- s. Beata CSDC - kaplica

 

9.15 JUTRZNIA - poranna LITURGICZNA MODLITWA KOŚCIOŁA

- prowadzenie s. Beata i Justyna Strabel (Absolwentka SLAM)

 

9.45 przerwa - refektarz

 

10.30 PRZYGOTOWANIE DO LITURGII

- Joanna Zaborowska (Absolwentka SLAM) - sala na dole

 

1130 ŁACINA W KOŚCIELE - wykład

- ks. dr hab. Jarosław Nowaszczuk - sala na dole

 

12.45 E U C H A R Y S T I A

 

obiad

 

14.45 Musicam Sacram i Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II

- warsztat - Absolwenci SLAM - sala na dole

 

16.30 Zasady muzyki cz.2 /dla chętnych/ - wykład i ćwiczenia

- s.Beata Majerczak CSDC - sala na dole

 

 

Pierwszy wśród śpiewów Kościoła...

IV sesja za nami

 

Szczęść Boże Wszystkim

 

W dniu 13.01.2024 odbył się kolejny cykl szkoleń dla uczniów SLAM-u. Pierwsze zajęcia poprowadziła siostra Rut, dając wykład nt. Liturgii Godzin. Siostra odsłoniła przed nami kilka płaszczyzn tej modlitwy:

- pierwszą z nich jest łączność i kontynuacja modlitwy synagogalnej, od której wzięła swój początek, z modlitwą obecnych czasów tj. po przyjściu Chrystusa.

- kolejną płaszczyzną jest łączność dwóch czasów, tego nieustannie trwającego i tego "teraz", tej jednej chwili w której odmawiamy modlitwę.

- kolejna, mówi o realnej obecności Boga z nami, gdy odmawiamy Liturgię - Jego Duch w naszym materialnym świecie.

- a także: zwycięstwa światła nad ciemnością, dnia nad nocą, życia nad śmiercią - tą prawdę "dotykamy" w porannej modlitwie, którą jest Jutrznia.

Siostra Rut, wyjaśniła również jakie znaki stosowane są w brewiarzu i jak powinniśmy się zachować, gdy widzimy np. zapis *, przy której modlitwie stawiamy znak krzyża a przy której wstajemy i dlaczego...

 

po tym wstępie do Liturgii Godzin, odmówiliśmy Jutrznię, dzieląc się na dwa chóry. Pierwszemu przewodniczyła s. Beata a drugiemu Marta.

 

Następnie przeszliśmy do drugiej części wykładu z bratem Jakubem. Ten wykład, uzupełnił zagadnienie Liturgii z punktu widzenia KKK, skupiając się głównie na tym Jak?, Gdzie? Kiedy? i Kto? może i powinien odprawiać Liturgię.

 

Następnie przyszedł czas na tradycyjny punkt programu tj. przygotowanie wokalne do Mszy Świętej, które poprowadziła dla nas, po raz kolejny, Marta.

 

Zanim nastała Msza św., to ks. Zbigniew Woźniak poprowadził zajęcia z tematu chorału gregoriańskiego, opowiadając o jego cechach charakterystycznych, o budowaniu się jego na przestrzeni wieków a następnie odejściu na "emeryturę". Próbka śpiewu zaprezentowana przez ks. Zbigniewa i brata Jakuba, najlepiej uwypukliła piękno chorału gregoriańskiego - śpiewu, który jest przecież najczcigodniejszym i pierwszym wśród śpiewów Kościoła.

 

Kolejny wykład, już po Mszy św., poprowadził Łukasz Popiałkiewicz. Przeprowadził nas przez śpiew w j. łacińskim, przygotowując tym samym do Mszy św., która ma się odbyć za miesiąc w naszej szkole, właśnie w tym języku. Ponadto, odświeżyliśmy sobie zasady zapisu, jakie obowiązują w chorale gregoriańskim, czyli jak śpiewać quilizmy, jak neumy z epizemą, kiedy z "dołu" do "góry" a kiedy z "góry" na "dół" :), oczywiście jak czytać łacinę też było... Pozostaje nam teraz ostro ćwiczyć, aby kolejne warsztaty rozbrzmiały piękną łaciną :).

 

... i normalnie byśmy zakończyli zajęcia i rozeszli się do domów ale siostra Beata, zatroszczyła się, aby świąteczny okres Bożego Narodzenia, również miał swój akcent w szkole i po całym dniu nauczania, odbyła się kolacja z kolędowaniem:

Gitara - s. Beata i Seweryn

Klawisze - Sylwia

Głosy - wszyscy uczestnicy

:)

 

P.S. Z kuluarowych wydarzeń wiem, że trzy uczestniczki warsztatów, przyjęły zaproszenie p. Łukasza (organisty) i wzięły udział w niedzielnej, Mszy św. odprawianej w j. łacińskim, w Kościele pw. św. Kazimierza w Szczecinie.

 

Z Bogiem +

Małgorzata

 

 

zdjęcia w GALERII

 

 

IV sesja

13 STYCZNIA

 

8.30 WPROWADZENIE DO LITURGII GODZIN - s. Rut CSDC

9.15 JUTRZNIA

 

9.45 LITURGIA W KATECHIZMIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO - wykład - al. Jakub Ciesielczyk

Przerwa


11.00 Przygotowanie do LITURGII - Marta Sala

12.00 Śpiew gregoriański w liturgii Kościoła katolickiego - wykład - ks. dr Zbigniew Woźniak

12.45 EUCHARYSTIA

 

obiad

14.30 CHORAŁ GREGORIAŃSKI W TEORII I PRAKTYCE - wykład i ćwiczenia - Łukasz Popiałkiewicz

 

KOLĘDOWANIE :)

 

 

 

Początek roku liturgicznego w teorii i praktyce

 

9 grudnia 2023 roku w lekko okrojonym składzie spotykaliśmy się po raz trzeci w ramach XI edycji Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego.

 

Dzień rozpoczęliśmy o godzinie 8:30 powtórką materiału, podczas której wspólnie z siostrą Beatą utrwalaliśmy najważniejsze zagadnienia z ostatnich dwóch spotkań.

 

Następnie dzięki zaangażowaniu Pani Joanny Zaborowskiej przygotowaliśmy pieśni na Liturgię sobotnią drugiego tygodnia Adwentu.

 

Podczas zasłużonej przerwy, przy kawie, herbacie i pysznych słodkościach dialogowaliśmy i pogłębialiśmy nasze znajomości.

 

Po przerwie ks. dr Andrzej Krzystek wprowadził nas w fascynujące tajniki roku liturgicznego ze szczególnym uwzględnieniem okresów związanych z wcieleniem i odkupieniem.

 

Po Mszy Świętej, której przewodniczył ks. dr Andrzej Krzystek, przyszedł czas na pyszny obiad przyrządzony przez siostry. Była to kolejna okazja do ciekawych rozmów i wymiany doświadczeń.

 

Następny wykład poprowadził al. Maciej Cebo, który w bardzo ciekawy sposób przedstawił nam wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego. Spotkanie zakończyło się quizem, z którym wspaniale sobie poradziliśmy.

 

Później przyszedł czas na wykład i ćwiczenia dotyczące śpiewów Adwentu i Narodzenia Pańskiego, prowadzone przez uśmiechniętą i pełną zapału absolwentkę SLAM-u Justynę Jagódkę.

 

Na koniec siostra Beata w bardzo czytelny sposób przedstawiła nam zasady muzyki z uwzględnieniem: zapisu nut na pięciolinii w kluczu wiolinowym, wartości rytmicznych nut, metrum, krzyżyków, bemoli, tonów i półtonów oraz wybranych tonacji durowych.

Sylwia

 

zdjęcia w GALERII


III sesja

9 grudnia

 

8.30 Powtórka materiału


9.00 Przygotowanie do LITURGII - Joanna Zaborowska


10.15 przerwa


10.45 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROKU LITURGICZNEGO,

z uwzględnieniem okresów Wcielenia - wykład - ks. dr Andrzej Krzystek


12.15 EUCHARYSTIA


obiad


13.45 Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego OGÓLNEGO WPROWADZENIA DO MSZAŁU RZYMSKIEGO - wykład - al. Maciej Cebo15.15 ŚPIEWY ADWENTU I NARODZENIA PAŃSKIEGO

- wykład i ćwiczenia - Justyna Jagódka (Absolwentka SLAM)


ogłoszenia


16.45 ZASADY MUZYKI - wykład i ćwiczenia - dla chętnych - s. Beata CSDC

 

 

Psalmy w naszym życiu

 

18.11.2023 r. po raz drugi spotkaliśmy się, aby uczestniczyć w zajęciach w ramach XI edycji Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego.


Dzień rozpoczęliśmy o godzinie 8:30 od adoracji Najświętszego Sakramentu. Katechezę poprowadziła siostra Agata Łukasik. Wprowadziła nas w temat modlitwy Psalmami i wyjaśniła jej rolę w życiu człowieka.


Po przerwie poznaliśmy zarówno podstawowe jak i bardziej wymagające ćwiczenia oddechowe oraz dykcyjne zaprezentowane przez Panią Ewę Węglarz.


Pieśni, których nauczyła nas Pani Iwona Kacprzyk-Mac podczas przygotowania do Liturgii zostały przez nas wykonane na Mszy Świętej, którą celebrował ks. Daniel Majchrzak.


Przerwę obiadową spędziliśmy na przyjemnych rozmowach przy smacznym posiłku przygotowanym przez siostry. Udało nam się nabrać sił na kolejny, bardzo ciekawy, choć również trudny wykład organisty - Pana Łukasza Popiałkiewicza. Zdobyliśmy tu ogrom wiedzy z zakresu śpiewów międzylekcyjnych oraz gregoriańskich tonów psalmowych. Było to fascynujące, pouczające i zrodziło ciekawość nowych zagadnień.


Ostatni wykład dzisiejszego dnia poprowadziła dla nas siostra Beata Majerczak. Zapoznała nas z ważnym dokumentem jakim jest Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego i zwróciła uwagę na jego najistotniejsze dla nas punkty."

 

Pozdrawiam, z Bogiem

Wojciech Kędzierski

 

 

zdjęcia w GALERII

 

 

 

18 listopada 2023 r.


8.30 - Adoracja Najświętszego Sakramentu - kaplica

9.00 - Wprowadzenie do modlitwy psalmami - WYKŁAD - s. Agata Łukasik CSDC

10.15 - przerwa - refektarz


10.45 - Podstawy emisji głosu - WYKŁAD I ĆWICZENIA - Ewa Węglarz

11.45 - Przygotowanie do Eucharystii - Iwona Kacprzyk-Mac (Absolwentka SLAM)

12.45 - EUCHARYSTIA - ks. Daniel Majchrzak

13.15 - obiad - refektarz


14.30 - Śpiewy międzylekcyjne. Tony psalmowe - WYKŁAD I ĆWICZENIA - Łukasz Popiałkiewicz

16.00 - Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego - WYKŁAD - s. Beata CSDC

 


 

Ruszyła XI edycja Szkoły

 

Dn. 14.10.2023 roku odbyło się pierwsze spotkanie uczestników XI edycji Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego.


Dzień rozpoczęto o godz. 8.30 sprawami organizacyjnymi. Uczestnikom spotkania na wstępie rozdano materiały edukacyjne oraz zapoznano z ogólna formułą zajęć. Ta część posłużyła również zapoznaniu się i powiedzeniu kilku słów o sobie. Katechezę poprowadziła siostra Beata Majerczak, następnie zaś swoje piękne świadectwo dała absolwentka SLAM ? Justyna.

 

Po krótkiej przerwie na poczęstunek Pani Marta Sala poprowadziła przygotowanie do liturgii. Pieśni poznane podczas tych zajęć zostały wykorzystane w czasie Eucharystii, którą sprawował ks. dr Zbigniew Woźniak.


Dzięki uprzejmości sióstr i przygotowaniu bardzo smacznego posiłku, przerwa obiadowa upłynęła w bardzo miłej atmosferze.

Był to też czas na rozmowy, regenerację i zebranie sił na kolejne zajęcia ?Elementy emisji głosu. Tu prowadziła nas Pani Ewa Węglarz.

Ćwiczenia wykorzystywane podczas tych zajęć ukazały nam jak ważna jest prawidłowa dykcja, intonacja, pauzowanie podczas używania głosu.


Kolejne miejsce w dzisiejszym panelu zajmowały śpiewy mszalne. Razem z s. Beata Majerczak ćwiczyliśmy utrzymanie prawidłowej linii melodyczne w obrzędach Mszy świętej oraz prawidłowe odpowiedzi na poszczególne wezwania kapłana

Ostatnie zajęcia w dzisiejszym panelu miały za zadanie wprowadzić nas w dokumenty Kościoła. Tu ponownie swoją wiedzą dzieliła się z nami s. Beata, która zapoznała nas z Konstytucją o liturgii Sacrosanctum Concilium.


Na zakończenie omówiono sprawy organizacyjne dotyczące spotkania zaplanowanego na 18.11.2023.

 

 


14 października


8.30 Wprowadzenie


9.00 NA DOBRY POCZĄTEK

Katecheza - s. Beata Majerczak CSDC

Świadectwo - Justyna (Absolwentka SLAM)


10.15 przerwa


10.45 Przygotowanie do Liturgii - Marta Sala

12.00 EUCHARYSTIA - ks. dr Zbigniew Woźniak


obiad


13.30 Elementy emisji głosu - Ewa Węglarz

14.45 Śpiewy mszalne - s. Beata Majerczak CSDC

15.30 Wprowadzenie w dokumenty Kościoła

- Konstytucja o Liturgii Sacrosanctum concilium


17.00 Podsumowanie

 

 

Dyszka SLAMu

10-lecie Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego


Główną misją sióstr Uczennic Krzyża jest posługa wśród świeckich. Od wielu już lat, jedną z form pogłębiania duchowości, są warsztaty muzyczne, organizowane przez s.Beatę Majerczak CSDC. To weekendowe spotkania, zakotwiczone w danym okresie liturgicznym, dla osób, którym bliska jest muzyka w Kościele. Z czasem jednak okazało się, że takie kilkudniowe warsztaty, podczas których kilkadziesiąt osób spotyka się ?na chwilę?, są czymś, co rozbudziło pragnienie pogłębionej kontynuacji. Właśnie tę potrzebę zauważyła s. Beata i zgłosiła ją swojemu Zgromadzeniu. Siostry rozeznały czy faktycznie jest to wolą Ducha Świętego i tak okazało się, że z Bożej woli narodził się pomysł poprowadzenia szkoły, która przez cały rok akademicki, podczas regularnych comiesięcznych spotkań, pozwala uczestnikom nie tylko formować się muzycznie i religijnie, ale również nawiązać relacje i poczuć się wspólnotą.


Pierwszy rocznik SLAMu, bo tak w skrócie mówimy o Szkole Liturgicznego Animatora Muzycznego, odbył się w roku akademickim 2012/2013. Warto zaznaczyć, że od samego początku szkole patronuje Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko ? Kamieński. Szkoła, organizując kolejne edycje współpracuje również z Ośrodkiem Muzyki Liturgicznej w Szczecinie.

Wśród osób, które wspierają wszelkie działania SLAMu są również członkowie Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej oraz Arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchowne. Nie sposób tu wymienić wszystkich osób, niemniej jednak SLAM gromadzi ludzi z całej Polski, tak wśród wykładowców, jak i wśród uczestników. Dotychczas roczną formację duchowo ? muzyczną przeszło 190 osób.


24 czerwca 2023 roku był dniem, kiedy wspólnie mogliśmy świętować 10-lecie naszej Szkoły. Uroczystości rozpoczęły się w kościele Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny na szczecińskim Stołczynie, gdzie o godzinie 10:00 odbyła się Adoracja. Po niej był czas na świadectwa, które rozpoczęła s. Beata Majerczak CSDC wspominając i opowiadając wszystkim zebranym jakie były początki Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego. Następnie głos zabrali ci wszyscy, którym serce podpowiadało, żeby podzielili się tym, co SLAM zmienił w ich życiu. Był to moment wielu wzruszeń i łez, które tylko dowodzą tego, jak bardzo w dzisiejszym świecie, w którym Kościół zmaga się z tak wieloma problemami, potrzebne jest spotykanie wspólnoty ludzi wokół Chrystusa.


Bardzo mocno wybrzmiało to, że SLAM nie jest jedynie roczną szkołą, która warsztatowo, merytorycznie i duchowo przygotowuje do godnej posługi w Kościele, ale również to, że regularne Dni Skupienia oraz Rekolekcje Liturgiczne, które od 2016 roku, corocznie, organizuje Wspólnota Absolwentów SLAMu pozwalają budować trwałą, cały czas rozrastają się, wspólnotę ludzi, którym bliska jest muzyka w liturgii i jej świadome przeżywanie. Okazuje się, że egzamin i wręczenie dyplomu ukończenia Szkoły dla wielu osób nie jest wcale zakończeniem wspólnej formacji. Właśnie ta wspólnotowość wybrzmiała już podczas Mszy Świętej, którą koncelebrowali księża zaangażowani osobiście w SLAM, a podczas której cała wspólnota absolwentów, po półgodzinnej próbie uświetniła śpiewem w czterogłosie. Przepiękne dźwięki wypełniły kościół i serca wszystkich, którzy przyjechali z różnych stron Polski. Po tym kulminacyjnym momencie obchodów dziesięciolecia przenieśliśmy się do pobliskiego ogrodu Sióstr Uczennic Krzyża na wspólną Agapę, gdzie nie było końca wspólnym wspominkom, uściskom i radosnemu świętowaniu.


Dla mnie osobiście jest coś wyjątkowego w tej wspólnocie. Ilekroć wracam na Stołczyn, lub spotykam się z członkami Wspólnoty Absolwentów SLAMu podczas Rekolekcji Liturgicznych lub Dni Skupienia, czuję się tak, jakbyśmy widzieli się ostatni raz kilka dni wcześniej, bez względu na to, ile faktycznie mija czasu od naszego ostatniego spotkania. To dla mnie największe bogactwo ? być przy Chrystusie razem z Braćmi i Siostrami, z którymi czuję się dobrze i bezpiecznie.

Ania Najderek

 

zdjęcia w GALERII

 

 

O SLAMie można by mówić wiele

Tak jak i o Kościele


Ale gdyby rzec krótko

Na podsumowanie

To jest z nim tak, jakby wizytę złożyć mamie

Bez zapowiedzi wejść tylną furtką


Ona przeszczęśliwa zapyta co słychać

Nakarmi, zaprosi, żeby usiąść do kawy

Poruszy wszystkie ważne sprawy

I później gości zwoła, żebyś mógł się z nimi przywitać


Opowiedzą Ci o swoim świecie, zapytają o Twój

I dotkniecie wielu tematów

Od Boga, ludzi do kultury, muzyki i poematów

A później pożegnają Cię i wyruszysz w kierunek swój


Żeby pożyć, zatęsknić i znów tu wrócić

A gdyby ten opis skrócić?


Byłoby to jakby podekscytowanym przyjechać do taty

I powiedzieć: ,,Tato tato, umiem śpiewać! Zaprezentuję, uważaj!"

On na to: ,,Doceniam, brawo. Mam parę uwag, tylko się nie obrażaj!"

I jeszcze: ,,Znasz chorał gregoriański, śpiew na głosy? To dopiero klimaty..."


Dobrze, udało się, ale czy nie można krócej? Jednym zdaniem?

Spróbujmy:

W SLAMie śpiewa Bóg, tak jak w synagodze, tak jak w Kanie

 

Maciej