Home Szkoła liturg. animatora muz.

SZKOŁA

LITURGICZNEGO ANIMATORA MUZYCZNEGO

 

11 stycznia 2020

 

830 Wprowadzenie do modlitwy liturgią godzin - s.Beata
915 JUTRZNIA - prowadzenie Bracia Alumni

945 Liturgia w Katechizmie Kościoła Katolickiego -  Bracia Alumni

1045 przerwa

1115 Przygotowanie do Eucharystii - Iwona Kacprzyk-Mac

1200 Chorał gregoriański w liturgii Kościoła Katolickiego - ks dr Zbigniew Woźniak
1245 EUCHARYSTIA
1330 obiad

1415 Chorał gregoriański w teorii i praktyce - WYKŁAD I ĆWICZENIA - dr Łukasz Popiałkiewicz

kolędowanie

 

 

 

Szczególne znaczenie ma przygotowanie serc

07.12.2019 r. odbyła się III sesja SLAM-u

 

„O zbawcza Hostio, godna czci...”. Słowami tej pieśni rozpoczęliśmy adorowanie naszego Pana w Najświętszym Sakramencie. W ciszy mogliśmy Go wielbić, a także powierzać mu swoje troski, przepraszać i dziękować za wszystko…


Po adoracji mieliśmy PODSTAWY ROZŚPIEWANIA. Tym razem wykład i ćwiczenia miał z nami pan Krzysztof Krzemień. Każdy z nas pod okiem pana Krzysztofa ćwiczył mięśnie nie tylko twarzy, ale i całego ciała:) Ważnym punktem tych zajęć było szukanie rezonansu w głowie:)


W ramach PRZYGOTOWANIA DO LITURGII pan Krzysztof uczył nas śpiewać m. in. pieśni o św. Ambrożym, który był patronem tego dnia. Ponadto trenowaliśmy śpiewanie stałych części mszy, które po łacinie brzmią szczególnie pięknie. Trudno nie wspomnieć o czterogłosowym ALLELUJA…


Po „wykładach śpiewanych” nadszedł czas na wysłuchanie bardzo ciekawego wykładu dotyczącego OGÓLNEJ CHARAKTERYSTYKI ROKU LITURGICZNEGO
Z UWZGLĘDNIENIEM OKRESÓW WCIELENIA. Ks. dr Andrzej Krzystek, który go wygłosił dla nas, omówił poszczególne okresy roku liturgicznego. Ważnym aspektem jest to, że rok liturgiczny „oparty jest na Jezusie Chrystusie”, na Jego Dziele. W liturgii mszy świętej wydarzenia męki, śmierci i zmartwychwstania aktualizują się, i uczestniczymy w nich teraz (z gr.anamnesis).


Nadszedł czas na Eucharystię... Mszy św. przewodniczył ks. dr Krzystek, który podczas homilii przybliżył nam patrona dnia św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła.
Po mszy św. udaliśmy się na przepyszny  (jak zwykle) obiad:).


Kolejnym wykładem po przerwie były Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego OGÓLNEGO WPROWADZENIA DO MSZAŁU RZYMSKIEGO. Tym razem w roli wykładowców wystąpili nasi alumni Łukasz i Paweł. Poradzili sobie świetnie z powierzoną im misją tłumacząc nam poszczególne punkty dokumentu. To, co dla mnie było ważne z tego wykładu to to, że w przygotowaniu do Eucharystii szczególne znaczenie ma przygotowanie serc. Ważne jest też korzystanie z charyzmatów, a w naszym przypadku  - z daru śpiewania.


Śpiewy ADWENTU I NARODZENIA PAŃSKIEGO to przedostatni wykład, który poprowadził dla nas pan Emil Michorzewski. Adwent dzieli się na dwie części. Pierwsza z nich trwa od pierwszej niedzieli Adwentu do 16 grudnia, dotyczy przygotowania na Paruzję; druga - od 17 grudnia do 24 grudnia i jest to bezpośredni czas przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Tak też dzielą się pieśni śpiewane w tym okresie. Podczas tych zajęć zaśpiewaliśmy kilka pieśni adwentowych i kolęd:) A dla chętnych był ostatni wykład z zasad muzyki. Pan Emil wprowadzał nas w świat pięciolinii, kluczy, nutek, półnutek, itd...


Kochani! Niech ten Adwent będzie dla Was wszystkich czasem radosnego oczekiwania na przyjście Pana, a Święta Bożego Narodzenia przepełnione łaskami płynącymi ze Żłóbka Bożej Dzieciny...

Ania

zdjęcia w GALERII

 

 


SZKOŁA LITURGICZNEGO ANIMATORA MUZYCZNEGO 2019/2020


III sesja - 7 grudnia

 

8.30      ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
9.00      PODSTAWY ROZŚPIEWANIA - wykład i ćwiczenia - Krzysztof Krzemień
10.00    Przygotowanie do LITURGII - Krzysztof Krzemień

przerwa


11.15    OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROKU LITURGICZNEGO, z uwzględnieniem okresów Wcielenia

- wykład - ks. dr Andrzej Krzystek

12.30    EUCHARYSTIA

obiad


14.15    Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego OGÓLNEGO WPROWADZENIA DO MSZAŁU RZYMSKIEGO

- wykład - Alumni AWSD

15.15    ŚPIEWY ADWENTU I NARODZENIA PAŃSKIEGO - wykład i ćwiczenia - Emil Michorzewski
16.45    ZASADY MUZYKI - wykład i ćwiczenia - /dla chętnych/ - Emil Michorzewski

 

 

 

Obfity czas - czyli w czym uczestniczyliśmy podczas drugiej sesji SLAMu


"...ujrzawszy cuda godne podziwu. Byli jak konie na pastwisku i jak baranki brykali, wielbiąc Ciebie, Panie, któryś ich wybawił." (Mdr 19, 8b-9)

 


16. listopada Kościół wspomina św. Gertrudę Wielką, "słowika Chrystusa" patronkę SLAMu. Ten wyjątkowy dzień rozpoczęliśmy adoracją Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. "W Tobie jest światło, każdy mrok rozjaśni, w Tobie jest życie, ono śmierć zwycięża. Ufam Tobie miłosierny, Jezu wybaw nas" śpiewaliśmy z głębi naszych serc przy wtórze cytry i przy dźwięku... gitary ;)


Wykład ks. Wojtka Koladyńskiego o lekcjonarzu mszalnym uporządkował i uzupełnił naszą dotychczasową wiedzę o cyklach czytań w danym roku i okresie liturgicznym w kontekście reformy II Soboru Watykańskiego; a także o tym kto, kiedy i z jakiego miejsca może proklamować Słowo Boże. Teraz wiemy już skąd się wziął lekcjonarz, dlaczego ma tyle tomów, skąd różnice między pierwszym a drugim wydaniem oraz jak z niego poprawnie korzystać.


Po przerwie na ciacho zabraliśmy się z zapałem za warsztaty emisji głosu pod kierunkiem Pani Ewy Węglarz. Oprócz ćwiczeń rozluźniających i oddechowych pracowaliśmy nad naszą dykcją i artykulacją, by język giętki wypowiedział wszystko, co pomyśli głowa, aby było to usłyszane i właściwie zrozumiane ;)


Przygotowanie śpiewów do Eucharystii poprowadziła Iwona Kacprzyk - Mac, dyrygent "Kamertonu", scholi przy parafii Miłosierdzia Bożego w Szczecinie.


Nakarmieni Słowem, które Kościół dał nam na ten dzień, homilią ks. Wojtka o św. Gertrudzie, oraz Ciałem i Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa, mogliśmy wielbić Dobrego Boga, za cuda godne podziwu, śpiewając pieśń Piotra Pałki " Uwielbiamy Cię"...


Po mszy świętej siostry zaprosiły nas na pyszny obiad, po którym czekał nas wykład dr Łukasza Popiałkiewicza o śpiewach międzylekcyjnych i tonach psalmowych.
Dowiedzieliśmy się, że po reformie Soboru Watykańskiego II przywrócona została pierwotna funkcja kerygmatyczna, medytacyjna i dialogowa psalmu, który może występować współcześnie w dwóch formach: responsoryjnej (z refrenem) lub ciągłej (bez refrenu). Pierwsza z nich ma dwie odmiany: a capite (odpowiedź następuje po 1 lub 2 wersetach psalmowych) lub a latere (wierni odpowiadają tylko część responsu, uzupełniając wiersza, np. słowem Alleluja, jak to jest w psalmie allelujatycznym).
Poznaliśmy podział wersetów psalmowych na hemistychy: poprzedniki i następniki. Wiemy też, kto, kiedy, gdzie i w jaki sposób może wykonywać śpiewy międzylekcyjne, czyli psalmy/ graduały, Alleluję/ Traktus oraz sekwencje.
Zapoznaliśmy się z ośmioma gregoriańskimi tonami psalmów i ich budową: intonacją, tonem recytatywnym (tenorem), fleksą (rozdzielającą dłuższe wersety, a zaznaczaną krzyżykiem), półkadencją * tonem recytatywnym, kadencją.
Na koniec próbowaliśmy śpiewać melodie psalmów przygotowane dla nas przez dr Łukasza. To była wielka dawka praktycznej wiedzy!


Na koniec naszego spotkania s. Beata przedstawiła nam Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego zwracając naszą uwagę na najważniejsze punkty dotyczące przygotowania oraz świadomego i czynnego uczestnictwa w Eucharystii a także o roli śpiewu i gestów podczas liturgii.
Przeanalizowaliśmy wszystkie części mszy świętej oraz jakie śpiewy powinny w nich następować.
Jako zadanie domowe zobowiązaliśmy się przeczytać punkty od 128 do 170.
To był naprawdę obfity czas! Dzięki Wam wszystkim! Amen.

Agata

 

zdjęcia w GALERII


 

SZKOŁA LITURGICZNEGO ANIMATORA MUZYCZNEGO 2019/2020

16 listopada

 

 

830 Adoracja Najświętszego Sakramentu
900 O LEKCJONARZU MSZALNYM SŁÓW KILKA - WYKŁAD - ks. Wojciech Koladyński
1015 przerwa


1045 Emisja głosu - WYKŁAD I ĆWICZENIA - Ewa Węglarz

1145 Przygotowanie do Eucharystii - Iwona Kacprzyk-Mac
1245 EUCHARYSTIA
1315 obiad - refektarz


1430 Śpiewy międzylekcyjne. Tony psalmowe - WYKŁAD I ĆWICZENIA - dr Łukasz Popiałkiewicz
1600 Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego - WYKŁAD - s.Beata CSDC

 

 

Czy jesteś gotów w swej wierze...

 

19 października 2019 rozpoczęła się 1 sesja 8 edycji Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego. Tematem przewodnim było: „Czym jest dla nas Wiara?”. Na początku nawiązaliśmy do Chrztu Świętego jako wprowadzenia w Kościół katolicki. Czy jesteś gotów w swej wierze, siąść przed Bogiem jak przed przyjacielem w osobistej modlitwie? A gdy jest moment liturgii, czyli wychwalania Boga? To oddawanie Mu należytej czci; ubiorem, postawą ciała, duszą.

 

Muzyka sakralna ma nieść wiernych ku Bożej miłości. Ma być naszą modlitwą. Naszym wyznaniem, że wierzymy, i że tą wiarą chcemy się dzielić w pochwalny sposób i pomóc innym w modlitwie podczas uwielbienia.

Podczas zajęć nauczyliśmy się śpiewu Scholii kantorów, a także jak odpowiednio intonować odpowiedzi mszalne. Uwieńczeniem tych lekcji była Eucharystia, na której mogliśmy usłyszeć „wyniki” naszych pierwszych zmagań Szkoły liturgicznej.

 

Po Mszy, na lekcji Emisji głosu ćwiczyliśmy dykcję; jak dobrze „śpiewać przeponą”; poprawnej wymowy polszczyzny, a także jak śpiewać „dolnym gardłem” oraz o tym, że regulacja powietrza jest bardzo ważna dla siły naszego głosu. W końcu mamy prowadzić swoim głosem serca do Chrystusa.

 

Na koniec czytaliśmy ze zrozumieniem Konstytucję o Liturgii, w której jest mowa o obecności Jezusa od początku Liturgii. Liturgia jest przedsmakiem bycia razem w jedności z Chrystusem. Najważniejszą pracą rodziców dla swoich dzieci to należyte wychowanie w wierze od początku Chrztu Świętego do osiągnięcia dojrzałości chrześcijańskiej. W tym dokumencie znajdziemy też słowo o muzyce sakralnej; liturgia ma być wyróżnieniem dla całego tygodnia.

Weronika

 

zdjęcia w GALERII


 

 

SZKOŁA LITURGICZNEGO ANIMATORA MUZYCZNEGO 2019/2020


I sesja - 19 października

 

 

8.30    Wprowadzenie
9.15    NA DOBRY POCZĄTEK

Katecheza - s. Beata Majerczak CSDC
świadectwo - Justyna Strabel (Absolwentka SLAM)


10.30    Przygotowanie do Eucharystii - Emil Michorzewski
11.30    przerwa - refektarz


12.00     Śpiewy mszalne - ks. Zbigniew Woźniak
12.45     EUCHARYSTIA
13.30     obiad


14.30     Elementy emisji głosu - Ewa Węglarz
15.30     Wprowadzenie w dokumenty Kościoła - Konstytucja o Liturgii Sacrosanctum concilium - s.Beata Majerczak CSDC

Podsumowanie

 

 

 

W codzienności przesiąkniętej tempem, kakofonią głosów, medialnym szumem, tak bardzo trzeba nam harmonii - by nasze serce zaczęło odkrywać na nowo piękno świata. Liturgia - z całym swoim rytmem - spokojnie i po Bożemu przeżywana wlewa tę harmonię w serce. Tę Boską harmonię współtworzy, oplata i prowadzi śpiew - który pomaga wszystkie tęsknoty nastroić na Bożą częstotliwość.

 

Jesienią 2019 r. rozpocznie się już VIII edycja Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego (SLAM) koordynowanej przez Centrum Formacji Świeckich przy Wspólnocie Uczennic Krzyża. Pierwsza edycja urodziła się z pragnienia samych uczestników (członków chórów, scholii, organistów, sympatyków muzyki kościelnej), którzy - po doświadczeniu warsztatów muzyczno-liturgicznych prowadzonych przez siostry - chcieli po prostu więcej. Nie tylko więcej wiedzy czy ćwiczeń - ale chcieli więcej modlitwy, odkrywanej w budowaniu wspólnoty.

 

Spotkania SLAM-u odbywają się raz w miesiącu, podzielone są na bloki teoretyczne i praktyczne, a sercem każdego zjazdu jest wspólna Eucharystia. Czas Szkoły to okazja nie tylko do pogłębienia wiedzy religijnej, muzycznej, teologicznej, do poszerzenia repertuaru znanych pieśni kościelnych, ale to także okazja do budowania wspólnoty osób, które w różnym wieku, z różnym doświadczeniem czują liturgię w podobny sposób. Dowodem na to, że tak jest, są regularne spotkania absolwentów Szkoły - pełne modlitwy, formacji i bratersko spędzanego czasu.

 

Podczas comiesięcznych zjazdów uczestnicy odkrywają, że ich śpiew naprawdę może być służbą na większą chwałę Bożą; że Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego jest jak kompas, dzięki któremu można znaleźć w liturgii właściwy kierunek (ku Bogu) i że łacina prawdziwie jest językiem kościelnego wszechświata. Nie brakuje nigdy czasu na wspólną modlitwę, słuchanie Słowa i zwyczajne pobycie razem. W sposób naturalny zajęcia z emisji głosu przechodzą w ćwiczenia z „emisji ducha”.

 

Św. Gertruda Wielka, patronka Szkoły, od kilku lat otula modlitwą wszystkich uczestników i absolwentów, by każdy dźwięk, który wychodzi z ich serca, układał się w życiowy Magnificat. Ona też przekonywała swoje siostry, że każdy człowiek zdolny jest do przeżywania przyjaźni z Bogiem w każdym momencie życia - i tego też chcemy uczyć na SLAM-ie: wspólne zajęcia są „rozgrzewką”, by później, w kolejnych dniach, te doświadczenia przenikały każdą chwilę życia. Dlatego warto zajrzeć na www.centrumformacji.eu - i z odwagą zacząć przygodę ze śpiewaniem życia Bogu.

 

ks. Wojciech Koladyński


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE