Home Szkoła liturg. animatora muz. O Szkole

Zapraszamy do udziału w Szkole Liturgicznego Animatora Muzycznego!

 

 

Szkoła Liturgicznego Animatora Muzycznego to roczny kurs skierowany do wszystkich osób zainteresowanych służbą liturgiczną poprzez muzykę. Nasz kurs oferuje nie tylko podstawy wokalne i muzyczne, ale także pogłębione zrozumienie liturgii i jej miejsca w życiu Kościoła.

 

Podczas kursu uczestnicy mają okazję uczestniczyć nie tylko w warsztatach wokalnych, ale także w sesjach praktycznych, podczas których podejmują funkcje liturgiczne związane z muzyką podczas Eucharystii. Ponadto, program obejmuje wykłady z dziedziny teologii i liturgii, zajęcia z emisji głosu, podstaw doboru odpowiedniego repertuaru muzycznego na Eucharystię, podstawy dyrygowania oraz zasady muzyki.

 

Nasze spotkania skupiają się nie tylko na doskonaleniu umiejętności muzycznych, ale także na rozwijaniu duchowego związku z liturgią i zaangażowaniu w życie Kościoła.

 

Dołącz do nasi daj swoim talentom szansę rozkwitnąć w służbie Bożej!

 

Nie zwlekaj, zapisz się już dziś!

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY > WYŚLIJ

 

Zgłoszenia przyjmujemy tylko do 30 września b.r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Projekt przeznaczony jest zwłaszcza dla osób zaangażowanych w animację śpiewu podczas liturgii:

 • animatorów muzycznych wspólnot
 • prowadzących i członków scholi i chórów
 • katechetów
 • studentów
 • młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
 • pracujących głosem w sposób zaangażowany w śpiewie
 • wszystkich, którym bliska jest śpiewana forma przeżywania liturgii


•    W PROGRAMIE:

 • Eucharystia
 • katecheza
 • wykłady
 • ćwiczenia
 • wspólna nauka śpiewu

•    ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I TEORETYCZNE:
Liturgika, zasady muzyki, śpiew gregoriański, śpiew monodyczny i wielogłosowy, tradycyjny i współczesny, muzyka liturgiczna w dokumentach Kościoła, historia muzyki liturgicznej, emisja głosu, podstawy gry na instrumencie klawiszowym, podstawy dyrygowania, rozśpiewanie.

Program wokalny realizowany będzie na bazie śpiewu liturgicznego i chorału gregoriańskiego oraz na małych formach kameralnych takich jak psalmy i pieśni.

•    CZAS TRWANIA (XII edycja)

Zajęcia odbywać się będą w jedną sobotę miesiąca od października do czerwca 2024/2025

 

•    terminarz spotkań

 

19 X

16 XI

14 XII

11 I

w trakcie ustaleń

15 III

5 IV

10 V

14 VI

 

•    MIEJSCE:

Centrum Formacji Świeckich przy Wspólnocie Sióstr Uczennic Krzyża
ul. Kościelna 4a, Szczecin Stołczyn


•    ORGANIZATOR:

 • CFŚ

Odpowiedzialna:

 • s. Anna Beata Majerczak CSDC

Zespół Prowadzący:

 • ks. dr Zbigniew Woźniak - Przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej, Wydział Teologiczny US, kierownik artystyczny żeńskiego chóru nauczycielskiego, wykładowca na Akademii Sztuki, od 1 lipca 2022 r rektor Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie
 • ks. kan. dr Andrzej Krzystek - kapłan archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, adiunkt Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki i Homiletyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Wykłada liturgikę fundamentalną, rok liturgiczny, misterium Eucharystii, sakramenty i sakramentalia, liturgię godzin, liturgię i obrzędowość w rodzinie. Pełni urząd ceremoniarza pontyfikalnego archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.
 • ks. dr hab. Jarosław Nowaszczuk - Neolatynista, pracownik Katedry Teologii Patrystycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • ks. Wojciech Koladyński - kapłan archidiecezji szczecińsko - kamieńskiej, moderator Ruchu Światło-Życie
 • dr Łukasz Popiałkiewicz - współzałożyciel Ośrodka Muzyki Liturgicznej w Szczecinie, założyciel Studium Organistowskiego w Szczecinie, prezes Stowarzyszenia "Pro Musica Sacra", wykładowca na Akademii Sztuki
 • Emil Michorzewski - absolwent Akademii Sztuki w Szczecinie, wykładowca w Studium Organistowskim w Szczecinie, organista
 • Anna Maria Kowalska - Stępień - absolwentka Instytutu Muzykologii KUL, założycielka Zespołu Pomerania Ensemble wykonującego muzykę sakralną różnych epok, Oddział Muzyczny – Książnicy Pomorskiej - Biblioteki Głównej Województwa Zachodniopomorskiego
 • Ewa Węglarz - Wydział Teologiczny US
 • Marta Sala - animator Diakoni muzycznej przy par. Matki Kościoła na Bezrzeczu
 • Joanna Zaborowska - kantor przy par. Niepokalanego Serca NMP w Szczecinie Stołczynie
 • Krzysztof Krzemień - dyrygent chórów: CANTAMUS DOMINO, CANTABO DEO, VOX CORDIS
 • s. Anna Beata Majerczak CSDC - muzyka kościelna, UAM/WSD OFM

 

Zespół Wspomagający:

 • Absolwenci SLAM


GOŚCINNIE PROWADZILI ZAJĘCIA:

 

ś.p. ks. Piotr Leśniak - kapłan archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu, wieloletni animator kultury muzycznej w bazylice archikatedralnej.


o. dr Kamil Grzegorz Paczkowski OFM - liturgista, Rektor WSD Braci Mniejszych Poznańskiej Prowincji Franciszkanów, współpracownik strony liturgista.pl oraz jeden ze współzałożycieli projektu bibliografii liturgicznej online

 

s. prof. dr hab. Adelajda Sielepin CHR - Jadwiżanka Wawelska, Kierownik Katedry Teologii Liturgii UPJPII w Krakowie, autorka publikacji liturgicznych. Zajmuje się formacją liturgiczna osób konsekrowanych oraz towarzyszy duchowo dorosłym w drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia - katechumenat. Przestrzeń jej badań naukowych to: teologia liturgii, duchowość liturgiczna, pneumatologia sakramentów, katechumenat - teologia i praktyka, eschatologia sakramentów.

 

ks. kan. dr Piotr Gałas - dr teologii duchowości, były rektor AWSD w Szczecinie, kierownik duchowy.

 

ks. dr Krzysztof Porosło - kapłan diecezji krakowskiej. Miłośnik liturgii Kościoła, współorganizator ogólnopolskich rekolekcji liturgicznych „Mysterium fascinans” w Krakowie. Wraz z dominikaninem o. Tomaszem Grabowskim prowadzi katechezy o liturgii świąt.

Obecnie wykładowca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie i centralny duszpasterz akademicki przy DA św. Anny w Krakowie.

 

ks. Paweł Korupka - kapłan archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, diecezjalny Konsultant ds. liturgii Mszy świętej sprawowanej w rycie trydenckim w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej mianowany przez Metropolitę Szczecińsko-Kamieńskiego Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę, prowadzi duszpasterstwo Tradycji Liturgicznej „Usus Antiquior” w Szczecinie.

 

ks. dr hab. Cezary Korzec - Prezbiter archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, biblista, wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, inicjator projektu "Ogród Biblijny" w pobliżu granicy polsko-niemieckiej w Rosow. Prowadzi min. Szkołę Animatora Biblijnego i warsztaty biblijne. Przewodnik po Ziemi Świętej, Rzymie, Włoszech…

 

ks. dr Tomasz Stroynowski - Prezbiter archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, biblista, członek zwyczajny Stowarzyszenia Biblistów Polskich, były duszpasterz akademicki, obecnie proboszcz Parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie.

 

ks. bp prof. dr hab. Henryk Wejman - biskup pomocniczy archidiecezji szczecińsko - kamieńskiej, profesor zwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego (teologia duchowości), a także członek Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości, Polskiego Towarzystwa Teologicznego, Komisji Bioetycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej.

 

ks. bp prof. dr hab. Zbigniew Kiernikowski -  były biskup ordynariusz diecezji legnickiej, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, były rektor Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie. Jest autorem licznych publikacji – książek i artykułów o charakterze naukowym i popularnonaukowym oraz pastoralnym. Od 1967 r. związany z Ruchem Światło-Życie, po wyjeździe do Rzymu (1972) przeżył formację Drogi Neokatechumenalnej. Jako Biskup poświęca dużo uwagi formacji chrześcijańskiego życia. Koncentruje się przede wszystkim na formacji biblijnej i liturgicznej.

 

ks. kan. dr Sławomir Zyga - kanclerz Kurii Metropolitalnej w Szczecinie. Ukończył Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża w Rzymie na Wydziale Komunikacji Społecznej i Instytucjonalnej. Prowadzi zajęcia z „Technologii Informacyjnej” na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest także krajowym duszpasterzem energetyków, elektryków i elektroników.


ks. Paweł Olewiński - kapłan archidiecezji szczecińsko - kamieńskiej

 

s. dr Maria Iwona Kopacz PDDM - doktor teologii liturgii. Należy do zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza, które jest częścią Rodziny Świętego Pawła zajmującej się m.in. wydawnictwami katolickimi, szyciem szat liturgicznych i ogólnie pojętą troską o piękno liturgii. Kieruje pracami redakcji liturgicznej w Edycji Świętego Pawła. Redaktor odpowiedzialny miesięcznika liturgicznego „Od Słowa do Życia” oraz biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”. Koordynuje prace związane z wydawaniem serii „Komentarzy do codziennej liturgii” i „Biblia w liturgii Mszy św.”.

 

ks. Łukasz Paluch - kapłan archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej

 

ks. dr Jarosław Kwiecień - wykładowca Instytutu Teologicznego w Koszalinie (teologia patrystyczna, język łaciński), ceremoniarz katedralny, obecnie Rektor Wyższego Seminarium Duchownego.

 

ks. dr Krzysztof Pokorski - wiceoficjał Sądu Metropolitalnego diecezji szczecińsko-kamieńskiej, wykładowca w Wyżej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie

 

dr Danuta Piekarz - doktor teologii Papieskiej Akademii Teologicznej, italianistka, wykładowca Nowego Testamentu i teologii biblijnej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, wykładowca językoznawstwa włoskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, w latach 2008 -2013 konsultorka Papieskiej Rady ds. Świeckich. Współpracuje z Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów jako biblistka oraz tłumacz. Jest autorką książek o tematyce biblijnej: "(Nie) bój się Boga. Co Biblia mówi o lęku?"; "Słowo, które stwarza. Medytacje nad Starym Testamentem", "Słowo, które zbawia. Medytacje nad Nowym Testamentem".

 

 

 

•    PATRONAT :

•    WSPÓŁPRACA:

•    PATRONAT MEDIALNY :

 

•    SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Każde spotkanie poprzedzone jest dodatkową informacją na stronie:
www.centrumformacji.eu - SZKOŁA LITURGICZNEGO ANIMATORA MUZYCZNEGO

•    KONTAKT

tel.: 797 250 228, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

•    KOSZTY UCZESTNIKA:

 • Koszt 640 PLN (wszystkie spotkania) poprzedzona zaliczką 150 PLN przy zgłoszeniu.
  Kwota zaliczki wchodzi w całościową opłatę.

(jeśli koszty miałyby być przeszkodą w uczestnictwie, to pisz. Będziemy szukać jakiegoś rozwiązania)

Numer konta: 77 1240 3813 1111 0010 1301 1100 z dopiskiem: Szkoła Liturgicznego Animatora Muzycznego

 

Centrum Formacji Świeckich

ul. Kościelna 4a

71-834 Szczecin

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dlaczego ta Szkoła?
Zapytaj się siebie czy Ty jej nie potrzebujesz.

 

Czym jest Szkoła Liturgicznego Animatora Muzycznego?

 

Projekt jest propozycją formacji osób dorosłych i młodzieży zaangażowanych w muzyczne posługiwanie podczas liturgii i dotyczy zarówno przestrzeni muzycznej, jak również duchowej i liturgicznej.
Taką formę działalności podejmują animatorzy muzyczni różnych wspólnot, odpowiedzialni za schole i ich członkowie, katecheci, studenci oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Zatem do tych osób szczególnie kierowane jest zaproszenie do udziału w tym przedsięwzięciu. Propozycja ta może stanowić bardzo przydatną pomoc w ich posługiwaniu.

 

Projekt swoim patronatem honorowym objął Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga Metropolita Szczecińsko-Kamieński.
Organizowany jest on przy współpracy z Ośrodkiem Muzyki Liturgicznej w Szczecinie, a w jego prowadzenie są zaangażowani członkowie Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej, która również patronuje temu projektowi. Szkołę Liturgicznego Animatora Muzycznego wspiera także Arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchowne oraz Portal liturgia.pl.

W to przedsięwzięcie zaangażowane osoby, które zarówno swoją wiedzą, umiejętnościami jak i własnym świadectwem życia i podejmowanym działaniem chcą dzielić się i pomagać innym w ich posłudze muzycznej podczas liturgii.


Zajęcia odbywają się w jedną sobotę miesiąca, od października do czerwca, w Centrum Formacji Świeckich - Szczecin Stołczyn. W ramach każdorazowego spotkania jest wspólna Eucharystia, zajęcia teoretyczne i praktyczne, a także tematyczne katechezy.

 

W kursie mogą uczestniczyć również osoby spoza diecezji.

Znajomość nut nie jest wymagana.

 

+++

 

 

- cz. 1

 

- cz. 2

 

- cz. 3

 

 

 

„Nie ma nic piękniejszego, niż zostać dosięgniętym, zaskoczonym przez Ewangelię, przez Chrystusa.

Nie ma nic piękniejszego, niż poznać Go i dzielić się z innymi przyjaźnią z Nim”.

To stwierdzenie zyskuje na intensywności, jeśli pomyślimy o tajemnicy eucharystycznej.


Nie możemy bowiem zatrzymać dla siebie miłości, którą celebrujemy w tym sakramencie.

Domaga się ona ze swej natury, by była przekazana wszystkim.


To, czego świat potrzebuje, to miłość Boga, spotkanie z Chrystusem i wiara w Niego.

Benedykt XVI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------