Home Szkoła liturg. animatora muz. Rekolekcje Liturgiczne

 

 

13 - 15 września 2024 r.
Arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchowne w Szczecinie

 

 

Zapraszamy na rekolekcje liturgiczne

 

Dajmy się poprowadzić w odkrycie piękna i prawdy chrześcijańskiej celebracji oraz potrzeby autentycznej formacji liturgicznej. Do której jak pisał ostatnio papież – jest zaproszony każdy bez wyjątku.

 

Podczas tych dni chcemy szczególnie uznać znaczenie sztuki celebracji, która służy prawdzie misterium paschalnego i przyczynia się do głębszego uczestnictwa wszystkich ochrzczonych, każdego zgodnie ze specyfiką jego powołania.

 

Liturgia oddaje chwałę Bogu, bo w niej możemy tu, na ziemi, widzieć Boga i ożywiać się Jego Paschą.

Spotkać Zmartwychwstałego.

 

Jak powrócić do umiejętności odczytywania symboli, aby móc nimi żyć? – pyta papież.

Nie gwarantuje to pełnego zaangażowania człowieka, bez odpowiedniego sposobu stawienia się wobec języka celebracji. Lektura symboliczna nie jest kwestią intelektualnej wiedzy, lecz doświadczeniem życiowym.  Musimy przyjąć nowe spojrzenie, pełne szacunku i wdzięczności, wobec symboli liturgicznych. Każdy z nich jest jednocześnie potężny i kruchy. Jeśli nie jest szanowany, traci siłę i znaczenie.

 

Te rekolekcje będą inne niż dotychczas, gdyż dotykać będą również samej przestrzeni celebrowanej liturgii.

Poprowadzi je dla nas ks. dr Andrzej Krzystek, pełniący urząd ceremoniarza pontyfikalnego archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

Przyłącz się do nas, aby razem odkrywać głębsze znaczenie liturgii i uczestniczyć w jej celebracji jako świadomi uczestnicy Tajemnicy zbawienia.

 

 

wypełnij FORMULARZ -TUTAJ

 

Zgłoszenia przyjmujemy tylko do 31 sierpnia.


wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Ks. kan. dr Andrzej Krzystek - prezbiter archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, doktor nauk teologicznych w zakresie liturgiki.

Od 1991 jest wykładowcą liturgiki w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie, od 1998 roku adiunktem w Zakładzie Teologii Praktycznej, a następnie Zakładzie Liturgiki i Homiletyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2000 roku został pełnomocnikiem arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego ds. utworzenia i organizacji Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Szczecińskim, który powołano do istnienia w 2003 roku. W latach 2003-2012 był prodziekanem ds. studenckich. Od powstania wydziału adiunktem w Katedrze Teologii Pastoralnej, Liturgiki i Homiletyki, a obecnie w Katedrze Teologii Praktycznej. Jest Kustoszem Kapituły Katedralnej w Szczecinie. Pełni urząd ceremoniarza pontyfikalnego archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.