Home Szkoła liturg. animatora muz. SLAM II

SLAM II

Bóg objawiający się przez dar swojego Słowa

 

Z punktu 30 posynodalnej adhortacji apostolskiej Ojca Świętego Benedykta XVI „Verbum Domini”: Święty Hieronim przypomina, że nie możemy nigdy sami czytać Pisma świętego. Spotykamy zbyt wiele zamkniętych drzwi i łatwo błądzimy. Biblia została napisana przez lud Boży i dla ludu Bożego, pod natchnieniem Ducha Świętego. Jedynie w tej komunii z ludem Bożym możemy rzeczywiście dotrzeć z naszym do istoty prawdy, którą Bóg chce nam przekazać.

 

Dobry Bóg pozwolił, aby odbyło się kolejne spotkanie w gronie uczestników II klasy Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego. Z wdzięcznością za dar tej wspólnoty opisuję więc ten czas, w którym szczególnie dotykaliśmy tajemnicy Boga objawiającego się przez dar swojego Słowa, przygotowani do tego uprzednią lekturą dokumentu „Verbum Domini”. Papież zachęca nas w tej adhortacji, abyśmy odkrywali na nowo osobiste i wspólnotowe spotkanie z Chrystusem, Słowem Życia(...)

Tej soboty mogliśmy to właśnie czynić. Był to dobry czas. Czas słuchania słowa Bożego i czas łamania chleba... Spotkanie nasze mogło się tym razem odbyć w parafii św. Krzyża na Pogodnie - dzięki uprzejmości x. Proboszcza Piotra Korduli oraz posługujących w tej parafii Sióstr Felicjanek.

Rozpoczęliśmy modlitwą Liturgii Godzin, uprzywilejowaną formą słuchania słowa Bożego, ponieważ w niej wierni stykają się z Pismem świętym oraz z żywą Tradycją Kościoła. Ta modlitwa jest głosem Oblubienicy przemawiającej do Oblubieńca.  Przemawiający Bóg uczy nas, jak możemy z Nim rozmawiać. Słowa Psalmów w naszych ustach – stają się słowem Bożym.(...)On podsuwa nam słowa, którymi możemy się do Niego zwracać, przedstawiać mu w rozmowie nasze życie, przemieniając je tak, by stało się drogą do Boga.

Po modlitwie przystąpiliśmy do nauki pięknych pieśni wielkanocnych, autorstwa kompozytorów związanych z krakowskim Dominikańskim Ośrodkiem Liturgicznym. Przygotowaliśmy również pieśni do Uczty Eucharystycznej.

 

W centrum programu tego dnia była adoracja Pana w Najświętszym Sakramencie i Eucharystia. Z kapłańską posługą przybył do nas ze Świnoujścia ks. Daniel Majchrzak. Mogliśmy odczuć nierozerwalny związek słowa Bożego i Eucharystii. Słowo i Eucharystia tak ściśle przynależą do siebie, że nie można zrozumieć pierwszego bez drugiej: słowo Boże staje się sakramentalnym ciałem w wydarzeniu eucharystycznym. Eucharystia otwiera nas na zrozumienie Pisma świętego, tak jak Pismo święte oświeca i wyjaśnia tajemnicę eucharystyczną.

 

Ostatnie nasze spotkanie tego dnia miało charakter dzielenia się refleksjami z posynodalnej adhortacji apostolskiej „Verbum Domini” Ojca Świętego Benedykta XVI. Każdy chętny miał możliwość wypowiedzenia się, co w tym konkretnym czasie poruszyło go w dokumencie najbardziej, wydało się ważne.

Teraz czas dać się Słowu przemienić i ten „chleb z nieba”, który otrzymaliśmy- połamać, podzielić, rozdać potrzebującym...

Św. Augustyn mówi: <rzeczą zasadniczą jest, byśmy zrozumieli, że celem i pełnią Prawa, jak też wszystkich ksiąg świętych, jest miłość. (…) Zatem komu wydaje się, że zrozumiał Pismo święte lub jego część, a nie rozwija owej podwójnej miłości Boga i bliźniego, ten jeszcze niczego nie pojął>.

Niech więc każdy nasz dzień będzie kształtowany przez ponowne spotkanie z Chrystusem, Słowem Ojca...

Niech więc każdy nasz dzień będzie kształtowany przez ponowne spotkanie z Chrystusem, Słowem Ojca...

 

P.S. Kursywą zaznaczono wyjątki z adhortacji „Verbum Domini”, do przeczytania której - jeśli ktoś jeszcze tego nie miał okazji uczynić - gorąco namawiam ;-). Przejrzysty, piękny, prosty język Benedykta XVI wspaniale wyjaśniający nawet trudne teologiczne kwestie! Jakże można się tym ubogacić! Kocham dokumenty Kościoła!

Marta

zdjęcia w GALERII

 

 

PLAN SPOTKANIA

17 kwietnia 2021 r.

 

VI sesja

 

 

9.00 Modlitwa przedpołudniowa

 

warsztat śpiewu

utrwalenie tonów psalmowych

nauka śpiewów wielkanocnych

przygotowanie pieśni na Eucharystię

 

13.00 przerwa

 

13.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu

Eucharystia

przerwa

 

15.30 Posłuchajmy siebie

- czyli moje refleksje po przeczytaniu Ecclesia de Eucharistia i Verbum Domini

 

16.45 Podsumowanie  i ogłoszenia (15 min.)

 

 

 

PLAN SPOTKANIA


17 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

 

 

8.30 Jutrznia

 

9.15 przerwa na kawę

 

9.45 Podsumowanie I klasy

 

10.45 Przygotowanie do liturgii

 

12.00 Eucharystia

 

obiad

 

14.30 Obrzędy wstępne Mszy św.- wykład i ćwiczenia

 

16.00 Dobór śpiewów - warsztat


Plan może jeszcze ulec niewielkim zmianom

 


 

Zakończyliśmy nabór na II rok Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego 2020/2021

W programie m.in. utrwalenie poznanych wiadomości oraz pogłębienie ducha liturgii. Szczegóły niebawem.

Wstępne terminy spotkań:

17 X

21XI

12 XII

9 I

13 II

6 III

pozostałe terminy (do czerwca) w trakcie ustalania