Home Warsztaty muzyczno-liturg.

Modusy, akcenty, neumy...

 

Modusy, akcenty, neumy... i śpiew chorałowy popłynął w sobotę 4 marca w Centrum Formacji Świeckich. Przewodziła mu p. Agnieszka Łysakowska ze Szkoły chorału w Poznaniu.


Mierzyliśmy się głównie ze śpiewem tonów gregoriańskich i z psalmodią, która wymaga nieustannej troski i starania, by piękno tej wspólnotowej modlitwy mogło wybrzmieć w duchowej harmonii serca.


Przed nami jeszcze wiele do utrwalenia, ale nieśmiałe kroki ku temu jak powinno wykonywać się ten śpiew należycie, pomogły nam troszkę szerzej w otwarciu drzwi do tego własnego śpiewu Kościoła.


 

Więc ćwiczmy! I do następnego spotkania w głąb chorału!

 

 

zdjęcia w GALERII

 


II WARSZTAT CHORAŁOWY

 

 

 

W sobotę 4 marca b.r. w Centrum Formacji Świeckich przy Szkole Liturgicznego Animatora Muzycznego odbędzie się  II WARSZTAT ŚPIEWU GREGORIAŃSKIEGO, który poprowadzi p. Agnieszka Łysakowska ze Szkoły chorału św. Benedykta z Poznania.

 

Spotkanie odbędzie się w godzinach: 11.00-17.00


Zapisy zakończone.

Dziękujemy!

 

 

Klucz do zrozumienia
czyli psalm responsoryjny w praktyce


11 lutego 2023 roku, wraz z grupą 34 uczestników, miałam okazję brać udział w Warsztatach „Sobota z psalmami” organizowanych przez Centrum Formacji Świeckich – Wspólnotę Sióstr Uczennic Krzyża w Szczecinie.


Ideą było zapoznanie uczestników z rolą, jaką pełni psalm responsoryjny w czasie Eucharystii i jak winien on być wykonywany.


Wiedzą z tego zakresu podzieliła się z nami najpierw Siostra Beata Majerczak - przedstawiając nam, co mówią na ten temat dokumenty Kościoła, w tym: Konstytucja o Liturgii Świętej, Musicam Sacram (Instrukcja o muzyce w Świętej Liturgii Świętej Kongregacji Obrzędów), Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego(OWMR) i Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania OWMR oraz  Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej z 14 października 2017 r.


Jako najistotniejsze wskazałabym, że psalm responsoryjny stanowi stałą, niepomijalną i niezastępowalną, część LITURGII SŁOWA podobnie jak czytania, Ewangelia, homilia, modlitwa wiernych. Dlatego, jako Słowo Boga, psalm winien być wykonywany z wyznaczonej do głoszenia słowa części Prezbiterium – ambony. Forma literacka psalmu domaga się wręcz śpiewu i tak winna być wykonywana. Psalm wykonuje - podobnie, jak inne czytania – jedna osoba, kobieta lub mężczyzna. Pamiętać przy tym należy, iż winien on być wykonany w sposób godny, przez osobę posiadającą umiejętność jego wykonania, po wcześniejszym stosownym przygotowaniu.


Później znaczenie tej części liturgii przybliżył nam Ksiądz Wojciech Koladyński, który nie tylko wyjaśnił nam sposób, w jaki dobrane zostały psalmy do poszczególnych czytań w ciągu roku liturgicznego, ale też to, jak mogą nam pomóc w zrozumieniu Słowa Bożego danego na każdy dzień i jak się nimi modlić. Pokazał na przykładach, że psalm stanowi dopowiedzenie lub odpowiedź – klucz do zrozumienia Słowa z czytań lub Ewangelii. Podzielił się z nami swoim doświadczeniem, że psalm może stać się dla nas, jak wcześniej do Pana Jezusa, osobistą modlitwą pozwalającą zrozumieć i wrazić własne uczucia, a także dostrzec je u braci w wierze, może być treścią do modlitwy medytacyjnej, a jego refren aktem strzelistym na dany dzień.


Była też część praktyczna, czasie której mieliśmy okazję „wypróbować swoje siły”, korzystając z pomocy nauczyciela śpiewu - Pana Adama Kulisia. Pan Adam w sposób życzliwy, prosty i z humorem, podzielił się z nami swoim doświadczeniem i wiedzą. Wskazał, iż godne i prawidłowe wykonanie psalmu w czasie liturgii nie jest poza naszym zasięgiem. Zachęcał, by nabrać odwagi do podjęcia takiej posługi w Kościele. Mieliśmy też okazję nauczyć się nowych melodii psalmowych, na różne okresy liturgiczne.


W tym miejscu warto przytoczyć kilka jego rad:

1. wybrać melodię, jaką będziemy mogli bez trudu powtórzyć, dostosowaną do swoich możliwości śpiewaczych, w bezpiecznej dla nas skali, którą jednocześnie potrafić będzie powtórzyć wspólnota, w której służymy;

2. dostosować melodię do tekstu i okresu liturgicznego;

3. co do techniki - przy śpiewie pamiętać, iż jest to proklamacja Słowa Bożego, starać się być transparentnym, by nie zasłaniać sobą Słowa, zadbać o właściwą dykcję - otwieranie ust pomaga;), śpiewać w sposób najprostszy z możliwych, ukryć się za Słowem.

4. jeśli ściska nas trema, wykonać kilka głębokich oddechów, uspokoić myśli, przekierować je na Słowo.

Oczywiście nie zabrakło też wspólnej modlitwy, gdyż warsztaty zakończyły się Nabożeństwem Słowa Bożego, którego integralną część stanowił- rzecz jasna- psalm responsoryjny.


Warsztaty wniosły na pewno dużo nowych treści, które warto przyswoić, by zrozumieć tę część liturgii słowa i się nią modlić. Mam nadzieję, że z czasem nauczymy się wykonywać psalmy w sposób godziwy, staniemy się „przezroczystymi”, aby śpiew nie przesłonił tekstu, ale pozwolił mu wybrzmieć, aby Słowo dotarło tam, gdzie dobry Bóg je posłał.

Agnieszka

 

zdjęcia w GALERII


Sobota z psalmami

czyli prawie wszystko o psalmie responsoryjnym

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę związaną ze śpiewaniem psalmów podczas liturgii mszy świętej.

W czasie spotkania usłyszymy trochę wiedzy teoretycznej zarówno z teologii jak i emisji głosu. Będziemy także w praktyce zajmować się wykonawstwem i doborem melodii.


Zapraszamy zarówno tych, którzy już posługują w swoich parafiach jako psałterzyści, jak i tych, którzy bardzo by chcieli, ale jeszcze nie mają odwagi. Będzie można na spokojnie przyjrzeć się swoim trudnościom i znaleźć sposoby na ich przezwyciężenie.


Spotkanie rozpoczniemy o godz. 9.30. Zakończenie planowane jest na godz. 16.15

ul. Kościelna 4a, Szczecin CFŚ


Podczas spotkania będzie liturgiczne nabożeństwo LITURGII SŁOWA i czas na ciepły posiłek oraz przerwa na kawę.

Uczestnicy otrzymają materiał nutowy potrzebny do zajęć.

Zalecane jest zabranie ze sobą notatnika.

 

 


----------------------------------------------------------

Zainteresowanych poprowadzeniem warsztatów dla własnej scholi, chóru czy grupy animującej śpiew,
prosimy o kontakt:

mail: warsztaty.muzyka.liturgia@gmail lub tel. 797 250 228.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!
Na bazie warsztatów zrodziła się nowa inicjatywa - SZCZEGÓŁY tutaj.

Wszystkich zainteresowanych tworzeniem, organizacją, dzieleniem się nowymi pomysłami
prosimy o kontakt.