Home Warsztaty muzyczno-liturg. Archiwum

Dynamicznie w teorię i praktykę

 

24.02.24 w domu Sióstr Uczennic Krzyża odbyły się warsztaty wokalne. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą i wykładem s. Beaty o muzyce liturgicznej. Siostra przedstawiła nam istotne różnice między muzyką religijną, kościelną, a muzyką liturgiczną. Przypomniała również że Liturgii nie można traktować jako swojej własności. Jej Twórcą jest sam Bóg, my mamy ten ogromny przywilej i zaszczyt w niej uczestniczenia.

 

Naszym zadaniem zatem, jako animatorów, jest służba, zgodna z zasadami Liturgii, określonymi w dokumentach Kościoła. (np. w Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego)


Kolejnym etapem warsztatów była współpraca z p. Małgorzatą Kowalik, która wprowadziła nas dynamicznie w teorię i praktykę prawidłowej emisji głosu. Otrzymaliśmy bogatą wiedzę na temat działania naszego instrumentu muzycznego, którym, jak się okazało - jest całe nasze ciało i mnóstwo mięśni, o których istnieniu nie zdawaliśmy sobie sprawy. :)

 

P. Małgorzata podzieliła się z  nami niezwykłym darem dodawania odwagi uczestnikom warsztatów i otwierania się, śpiewania na forum. Panowała radosna, swobodna atmosfera, dzięki czemu łatwiej było pokonywać własne słabości i ograniczenia.

 

Warsztaty zakończyliśmy dziękczynieniem naszemu Panu za dar talentów, którymi nas obdarzył, a którymi z tak wielką radością Mu służymy. ❤

Justyna

 

zdjęcia w GALERII

 

 


 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą po prostu śpiewać lepiej, odkrywając swoje możliwości głosowe

pod okiem specjalisty i doświadczonego pedagoga, wieloletniego nauczyciela głosu.


W czasie spotkania usłyszymy trochę wiedzy teoretycznej z zakresu śpiewu liturgicznego jak i emisji głosu.

Warsztat bazować będzie w większości na znanych utworach.


Zapraszamy zarówno tych, którzy już posługują w swoich parafiach jako kantorzy, animatorzy muzyczni, uczestnicy scholi czy chóru,

jak i tych, którzy dopiero "stawiają  pierwsze kroki w śpiewie". Będzie można na spokojnie przyjrzeć się swoim trudnościom i znaleźć sposoby na ich przezwyciężenie.

 

Spotkanie rozpoczniemy o godz. 9.30. Zakończenie planowane jest na godz. 16.30 - 17.00

Miejsce: ul. Kościelna 4a, Szczecin CFŚ


Podczas spotkania będzie czas na ciepły posiłek oraz przerwa na kawę.

Uczestnicy otrzymają materiał nutowy potrzebny do zajęć.

Zalecane jest zabranie ze sobą notatnika.

 

Przyjmowanie zgłoszeń zakończone

 

 

Dr Małgorzata Kowalik - Wieloletni pedagog emisji głosu indywidualnej i zbiorowej w mowie i w śpiewie. Wokalistka i dyrygentka oraz konsultantka wokalna wielu szczecińskich i nie tylko szczecińskich chórów i solistów. Często zapraszana do udziału jako członek jury w konkursach chóralnych i wokalnych. Inicjatorka uczelnianych warsztatów emisji głosu dla środowiska chóralnego oraz wydziałowych koncertów charytatywnych dla potrzebujących  osób i organizacji. Reprezentowała Akademię Sztuki jako czynny uczestnik konferencji naukowych wygłaszając referaty podsumowujące własne doświadczenia pedagogiczne i dyrygenckie. Wiele lat pełniła funkcję Kierownika Zakładu Emisji Głosu. Aktywna dyrygentka i kierownik artystyczny Kameralnego Chóru „Concertino” działającego w Książnicy Pomorskiej, z którym koncertuje w środowisku, w Polsce oraz poza granicami kraju.

 

Warsztatowe klimaty


Jeszcze być może pobrzmiewają w sercu dźwięki uroczystej liturgii w Bazylice katedralnej z okazji Dnia Życia Konsekrowanego z udziałem fantastycznej, ponad 50-cio osobowej scholi, która rok rocznie przygotowuje repertuar na tę okazję.

 

To bogate doświadczanie, zarówno prób jak i wspólnej modlitwy rozpoczynającej warsztatowy czas, w brzmieniu wieczornej modlitwy nieszpornej, jak i nastrojeniu przez pełną głębokich treści katechezę s. Anciili uczennicy krzyża, przeprowadziło nas i nastroiło w szukaniu większej chwały Bożej i ku naszemu uświęceniu.

 

Zanim jednak weszliśmy w ten czas, poprzedził nas warsztat psalmowy dnia 20 stycznia b. r., a który poprowadzili:  ks. Wojciech Koladyński, Pan Adam Kuliś i s. Beata Majerczak CSDC. Styczniowa sobota z udziałem ponad 30-to osobowej grupy wypełniona była treściami zgłębiającymi dokumenty Kościoła dotyczące psalmu responsoryjnego i psalmisty, a także samą teologią psalmu i jego znaczeniem w Liturgii Słowa. Mogliśmy także indywidualnie zmierzyć się z własnymi siłami, dając się poprowadzić doświadczonemu wokaliście - Panu Adamowi.

 

Spotkanie uwieńczyliśmy Nabożeństwem Liturgii Słowa zaczerpniętym z tekstów trwającego Tygodnia ekumenicznego. Zebraliśmy nie tylko sporo treści  i sugestii do własnego zaangażowania w funkcję psałterzysty, ale także spory materiał nutowy melodii psalmów na okres zwykły i Adwent.

 

To już drugi warsztat, który poświęciliśmy tej tematyce. Przed nami jak Bóg pozwoli, jeszcze trzecia odsłona, z psalmami okresu wielkanocnego, świat maryjnych itp.

Ad maiorem Dei gloriam!

zdjęcia w GALERII

 

 

 

Sobota z psalmami

czyli prawie wszystko o psalmie responsoryjnym

 

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę związaną ze śpiewaniem psalmów podczas liturgii mszy świętej.

W czasie spotkania usłyszymy trochę wiedzy teoretycznej zarówno z teologii jak i emisji głosu. Będziemy także w praktyce zajmować się wykonawstwem i doborem melodii.


Zapraszamy zarówno tych, którzy już posługują w swoich parafiach jako psałterzyści, jak i tych, którzy bardzo by chcieli, ale jeszcze nie mają odwagi. Będzie można na spokojnie przyjrzeć się swoim trudnościom i znaleźć sposoby na ich przezwyciężenie.


Spotkanie rozpoczniemy o godz. 9.30. Zakończenie planowane jest na godz. 16.15

ul. Kościelna 4a, Szczecin CFŚ


Podczas spotkania będzie liturgiczne nabożeństwo LITURGII SŁOWA i czas na ciepły posiłek oraz przerwa na kawę.

Uczestnicy otrzymają materiał nutowy potrzebny do zajęć.

Zalecane jest zabranie ze sobą notatnika.

 

Modusy, akcenty, neumy...

 

Modusy, akcenty, neumy... i śpiew chorałowy popłynął w sobotę 4 marca w Centrum Formacji Świeckich. Przewodziła mu p. Agnieszka Łysakowska ze Szkoły chorału w Poznaniu.


Mierzyliśmy się głównie ze śpiewem tonów gregoriańskich i z psalmodią, która wymaga nieustannej troski i starania, by piękno tej wspólnotowej modlitwy mogło wybrzmieć w duchowej harmonii serca.


Przed nami jeszcze wiele do utrwalenia, ale nieśmiałe kroki ku temu jak powinno wykonywać się ten śpiew należycie, pomogły nam troszkę szerzej w otwarciu drzwi do tego własnego śpiewu Kościoła.


 

Więc ćwiczmy! I do następnego spotkania w głąb chorału!

 

 

zdjęcia w GALERII

 


II WARSZTAT CHORAŁOWY

 

 

 

W sobotę 4 marca b.r. w Centrum Formacji Świeckich przy Szkole Liturgicznego Animatora Muzycznego odbędzie się  II WARSZTAT ŚPIEWU GREGORIAŃSKIEGO, który poprowadzi p. Agnieszka Łysakowska ze Szkoły chorału św. Benedykta z Poznania.

 

Spotkanie odbędzie się w godzinach: 11.00-17.00


Zapisy zakończone.

Dziękujemy!

 

 

Klucz do zrozumienia
czyli psalm responsoryjny w praktyce


11 lutego 2023 roku, wraz z grupą 34 uczestników, miałam okazję brać udział w Warsztatach „Sobota z psalmami” organizowanych przez Centrum Formacji Świeckich – Wspólnotę Sióstr Uczennic Krzyża w Szczecinie.


Ideą było zapoznanie uczestników z rolą, jaką pełni psalm responsoryjny w czasie Eucharystii i jak winien on być wykonywany.


Wiedzą z tego zakresu podzieliła się z nami najpierw Siostra Beata Majerczak - przedstawiając nam, co mówią na ten temat dokumenty Kościoła, w tym: Konstytucja o Liturgii Świętej, Musicam Sacram (Instrukcja o muzyce w Świętej Liturgii Świętej Kongregacji Obrzędów), Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego(OWMR) i Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania OWMR oraz  Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej z 14 października 2017 r.


Jako najistotniejsze wskazałabym, że psalm responsoryjny stanowi stałą, niepomijalną i niezastępowalną, część LITURGII SŁOWA podobnie jak czytania, Ewangelia, homilia, modlitwa wiernych. Dlatego, jako Słowo Boga, psalm winien być wykonywany z wyznaczonej do głoszenia słowa części Prezbiterium – ambony. Forma literacka psalmu domaga się wręcz śpiewu i tak winna być wykonywana. Psalm wykonuje - podobnie, jak inne czytania – jedna osoba, kobieta lub mężczyzna. Pamiętać przy tym należy, iż winien on być wykonany w sposób godny, przez osobę posiadającą umiejętność jego wykonania, po wcześniejszym stosownym przygotowaniu.


Później znaczenie tej części liturgii przybliżył nam Ksiądz Wojciech Koladyński, który nie tylko wyjaśnił nam sposób, w jaki dobrane zostały psalmy do poszczególnych czytań w ciągu roku liturgicznego, ale też to, jak mogą nam pomóc w zrozumieniu Słowa Bożego danego na każdy dzień i jak się nimi modlić. Pokazał na przykładach, że psalm stanowi dopowiedzenie lub odpowiedź – klucz do zrozumienia Słowa z czytań lub Ewangelii. Podzielił się z nami swoim doświadczeniem, że psalm może stać się dla nas, jak wcześniej do Pana Jezusa, osobistą modlitwą pozwalającą zrozumieć i wrazić własne uczucia, a także dostrzec je u braci w wierze, może być treścią do modlitwy medytacyjnej, a jego refren aktem strzelistym na dany dzień.


Była też część praktyczna, czasie której mieliśmy okazję „wypróbować swoje siły”, korzystając z pomocy nauczyciela śpiewu - Pana Adama Kulisia. Pan Adam w sposób życzliwy, prosty i z humorem, podzielił się z nami swoim doświadczeniem i wiedzą. Wskazał, iż godne i prawidłowe wykonanie psalmu w czasie liturgii nie jest poza naszym zasięgiem. Zachęcał, by nabrać odwagi do podjęcia takiej posługi w Kościele. Mieliśmy też okazję nauczyć się nowych melodii psalmowych, na różne okresy liturgiczne.


W tym miejscu warto przytoczyć kilka jego rad:

1. wybrać melodię, jaką będziemy mogli bez trudu powtórzyć, dostosowaną do swoich możliwości śpiewaczych, w bezpiecznej dla nas skali, którą jednocześnie potrafić będzie powtórzyć wspólnota, w której służymy;

2. dostosować melodię do tekstu i okresu liturgicznego;

3. co do techniki - przy śpiewie pamiętać, iż jest to proklamacja Słowa Bożego, starać się być transparentnym, by nie zasłaniać sobą Słowa, zadbać o właściwą dykcję - otwieranie ust pomaga;), śpiewać w sposób najprostszy z możliwych, ukryć się za Słowem.

4. jeśli ściska nas trema, wykonać kilka głębokich oddechów, uspokoić myśli, przekierować je na Słowo.

Oczywiście nie zabrakło też wspólnej modlitwy, gdyż warsztaty zakończyły się Nabożeństwem Słowa Bożego, którego integralną część stanowił- rzecz jasna- psalm responsoryjny.


Warsztaty wniosły na pewno dużo nowych treści, które warto przyswoić, by zrozumieć tę część liturgii słowa i się nią modlić. Mam nadzieję, że z czasem nauczymy się wykonywać psalmy w sposób godziwy, staniemy się „przezroczystymi”, aby śpiew nie przesłonił tekstu, ale pozwolił mu wybrzmieć, aby Słowo dotarło tam, gdzie dobry Bóg je posłał.

Agnieszka

 

zdjęcia w GALERII


Sobota z psalmami

czyli prawie wszystko o psalmie responsoryjnym

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę związaną ze śpiewaniem psalmów podczas liturgii mszy świętej.

W czasie spotkania usłyszymy trochę wiedzy teoretycznej zarówno z teologii jak i emisji głosu. Będziemy także w praktyce zajmować się wykonawstwem i doborem melodii.


Zapraszamy zarówno tych, którzy już posługują w swoich parafiach jako psałterzyści, jak i tych, którzy bardzo by chcieli, ale jeszcze nie mają odwagi. Będzie można na spokojnie przyjrzeć się swoim trudnościom i znaleźć sposoby na ich przezwyciężenie.


Spotkanie rozpoczniemy o godz. 9.30. Zakończenie planowane jest na godz. 16.15

ul. Kościelna 4a, Szczecin CFŚ


Podczas spotkania będzie liturgiczne nabożeństwo LITURGII SŁOWA i czas na ciepły posiłek oraz przerwa na kawę.

Uczestnicy otrzymają materiał nutowy potrzebny do zajęć.

Zalecane jest zabranie ze sobą notatnika.

 


 

O śpiewie gregoriańskim na progu Wielkiego Postu

 

W zeszłą sobotę, 5 marca 2022 roku miałam ogromną przyjemność uczestniczyć

w warsztacie chorałowym zorganizowanym przez siostrę Beatę Majerczak z Centrum Formacji Świeckich przy Wspólnocie Sióstr Uczennic Krzyża wraz z absolwentami SLAM( Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego). Pomysł spotkania (a także duży wkład w jego zorganizowanie) zawdzięczamy Beacie Kowalewskiej, która uczęszczała przez ponad dwa lata do Szkoły Świętego Benedykta działającej przy Poznańskiej Farze. Właśnie w tej szkole chorału gregoriańskiego uczy Agnieszka Łysakowska, która zgodziła się do nas przyjechać i poprowadzić zajęcia.


W zajęciach uczestniczyło ponad 20 osób i mogę śmiało powiedzieć, że był to dla nas pracowity, ale i radosny czas. Mieliśmy bowiem okazję ożywić oraz wzbogacić  wiedzę

i doświadczenie śpiewu chorałem gregoriańskim, a także modlitwy Liturgią Godzin, która wypełnia nasze cykliczne spotkania.

 

Na początku było przypomnienie, czym jest śpiew chorałem. Jest to natchnione słowo, podniesione przez piękną muzykę. Najważniejszym w nim jest tekst, do którego należy dostosować muzykę. O delikatności i pokoju, jakie płyną przez ten śpiew, falują wewnątrz i skłaniają do kontemplacji zarówno śpiewających, jak i słuchających. O rytmie chorału, o tym, iż jest on jak fala, jak oddech raz nabierany, raz uwalniany, jak taniec łagodnie wznoszący i opadający.

O wewnętrznym napięciu (wdech) i spoczęciu (wydech), jakie w chorale występują,

o podnoszeniu akcentu i wyciszeniu na końcu frazy.

 

Usłyszeliśmy też oczywiście o zasadach dotyczących zapisu na czterolinii, kluczach, neumach, co oznaczają kreski, kropki i inne znaki, zapisie w modusach I-II RE, III-IV MI, V-VI Fa oraz VII-VIII SOL, usłyszeliśmy też wiele cennych uwag o sposobie wykonywania śpiewu chorałowego.

 

Zapoznaliśmy się również z nauką śpiewu chorałowego metodą solmizacyjną. Nauczyliśmy się wykonania części stałych mszy świętej po łacinie, a także dwóch pieśni Ave Verum Corpus i Sub tuum praesidium, przygotowaliśmy się do Liturgii Godzin i uczestniczyliśmy w Modlitwie liturgicznej - Godzinie popołudniowej.

 

Ja odczułam nasz śpiew, jak tchnie Ducha, delikatną pieszczotę i ukojenie dla duszy. Byłam tym bardzo poruszona, czułam, jak modli się każda moja cząstka. Było to wyjątkowe doświadczenie duchowe i modlitewne. Dlatego gorąco zapraszam wszystkich do uczestnictwa w kolejnych warsztatach, bo WARTO.

Agnieszka

zdjęcia w GALERII

 WARSZTAT ŚPIEWU GREGORIAŃSKIEGO w CFŚ

 

UWAGA!
Zmiana terminu: 5 marca 2022 r.

 

 

W najbliższą sobotę 19 lutego b.r. w Centrum Formacji Świeckich przy Szkole Liturgicznego Animatora Muzycznego odbędzie się WARSZTAT ŚPIEWU GREGORIAŃSKIEGO, który poprowadzi p. Agnieszka Łysakowska ze Szkoły chorału św. Benedykta z Poznania.


 

PLAN SPOTKANIA10.00 - 11.30  Wprowadzenie do chorału

------------------ Nauka utworów

------------------ Przerwa


11.45 - 13.15  Kyriale

13.15 - 13.45  Posiłek


13.45 - 15.00  Psalmodia

------------------ Przygotowanie do Liturgii godzin

 

15.00  Modlitwa liturgiczna  - Godzina popołudniowa

------------------- Zakończenie

 

 

* * *

 


 

Warsztaty Maryjne w par. Narodzenia NMP w Niekłończycy (diecezja szczecińsko-kamieńska)

 

23 listopada 2019 


Warsztaty Maryjne na warszawskiej Pradze


Różne są sposoby spędzania długich weekendów. Jedną z propozycji w tym roku okazały się Maryjne Warsztaty Muzyczno - Liturgiczne prowadzone przez siostry Uczennice Krzyża. Ponad 20 osób przyjechało z Wrocławia, Poznania i różnych stron Warszawy na półtora dnia, żeby śpiewać i grać, pogłębiać swoją wiedzę liturgiczną i wiarę. Efektem pracy był czterogłosowy chór oraz zespół instrumentalny w składzie: dwie wiolonczele, dwoje skrzypiec, flet poprzeczny oraz gitara klasyczna. Warsztaty prowadzili: s. Beata Majerczak CSDC, s. Joanna Hofman CSDC, Adam Kuliś, Jakub Hutek, Marek Snycerski oraz Stanisław Czaj. Towarzyszyli nam przez cały czas: s. Nina Urbaczewska CSDC, która czuwała nad wszelkimi sprawami techniczno - organizacyjnymi oraz x. Krzysztof Stąpor MIC.

Podczas warsztatów oprócz przygotowania śpiewów na sobotnią Eucharystię, która była zwieńczeniem naszej pracy, wysłuchaliśmy konferencji s. Beaty na temat Godzinek oraz Litanii Loretańskiej. Dzięki temu mogliśmy zgłębić historię tych dwóch nabożeństw oraz zastanowić się, które wezwania Matki Bożej są najbliższe naszym sercom.

Po zakończeniu Mszy świętej usłyszeliśmy zaproszenie do Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego w Szczecinie, w której można przez cały rok poszerzać wiedzę i umiejętności z zakresu muzyki w liturgii. Wieczorem, mimo późnej godziny, było bardzo ciężko się rozstać, tematów do omówienia okazało się całkiem sporo, a i pożegnaniom nie było końca.

Bogu niech będą dzięki za wspólny czas, który dany nam było wspólnie przeżyć. Do zobaczenia podczas kolejnych warsztatów!

Ania

 

zdjęcia w GALERII

 


MARYJNE WARSZTATY MUZYCZNO-LITURGICZNE

4-5 maja 2018r.

Warszawa Praga

 

 

Maryja to Matka naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasza Matka. To Królowa Wszystkich Świętych i Przewodniczka na naszej drodze wiary.
Tradycja Kościoła miesiąc maj szczególnie poświęca Jej osobie i wiosennym bukietem dźwięków rozlewa się ku Jej czci.
Chcemy dołączyć i naszą śpiewaną modlitwę  zapraszając Was do uczestnictwa w warsztatach maryjnych.

Podczas warsztatów prowadzą nas Siostry Uczennice Krzyża (Warszawa, Poznań, Szczecin), Adam Kuliś (CHAPS - Szczecin), Jakub Hutek  Warszawa) i inni.
Rozpoczęcie 4 maja (piątek) o godz. 17.00, zakończenie 5 maja (sobota) około godz. 21.00
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza do dnia 26 kwietnia.

 

FORMULARZ
Potwierdzeniem zgłoszenia jest wpłata na konto z dopiskiem: "warsztaty maryjne"

 

 

Ze względu na spójność prowadzonych zajęć każdy uczestnik zobowiązuje się do uczestnictwa w całości spotkania.

Warsztaty odbywać się będą na terenie Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes, ul. Wileńska 69 - Warszawa Praga
W programie przewidziany jest wspólny posiłek, natomiast nocleg organizujemy sobie we własnym zakresie.
Szczegółowy plan spotkania podamy w drugiej połowie kwietnia.
Więcej informacji można uzyskać piszą na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz tel.: 519 711 332

 

 

ORGANIZATOR:

Centrum Formacji Świeckich
ul. Kościelna 4a
71-834 Szczecin

Numer konta: 77 1240 3813 1111 0010 1301 1100

 

 

PLAN WARSZTATÓW


piątek

17.00     zjazd i rozpoczęcie
17.30     rozśpiewanie
18.00     przygotowanie do porannej modlitwy śpiewem

19.15     wprowadzenie i modlitwa w kościele
przed Najświętszym Sakramentem


19.45     praca w sekcjach (do około 21.15)

 

 

sobota

8.30     GODZINKI
9.15     rozśpiewanie
9.45     praca w sekcjach
10.45    przerwa

11.15    próba tutti
12.00    Regina caeli z nabożeństwem majowym
13.00     emisja głosu
14.00    przerwa na posiłek

14.45     konferencja
15.45     praca w sekcjach
17.00     przerwa
17.15     próba tutti
18.00     przerwa na posiłek

18.30     próba tutti
19.45     przerwa
20.15     Eucharystia


 


Warsztaty muzyczno – liturgiczne "Śpiewy Triduum Paschalnego" 9-10 marca 2018 roku


W dniach 9 i 10 marca było mi dane spotkać się z ludźmi lubiącymi i chcącymi śpiewać na chwałę Bożą w parafii pod wezwaniem Jadwigi Śląskiej w Poznaniu. W piątkowe popołudnie spotkaliśmy się o godzinie 18:00 na osiedlu Kwiatowym, gdzie po krótkim zapoznaniu się rozpoczęliśmy naszą muzyczną przygodę. Warsztaty prowadziła s. Joanna Hofman CSDC, s. Beata Majerczak CSDC, pan Adam Kuliś oraz pani Iwona Neumann. Duchową pieczę nad nami sprawował x. Sebastian Galuba. Wspaniałe zaplecze techniczne w postaci salek do ćwiczeń jak i możliwości zjedzenia pysznej zupy i niezrównanych kanapek zapewniła nam pani dyrektor Domu Kultury Stokrotka – pani Barbara Glapka, która towarzyszyła nam przez większość czasu.
W piątek zapoznaliśmy się z utworami, nad którymi mieliśmy pracować oraz spędziliśmy wspólnie wspaniały czas Adoracji, podczas której mogliśmy również skorzystać z sakramentu spowiedzi. Krótki czas popołudnia zakończył się niedosytem około godziny 21:20, na szczęście przed nami było sedno warsztatów – czyli kolejny wspólny dzień pełen wyzwań!
W sobotę rozpoczęliśmy nasze spotkanie około godziny 8:30 wspólnie zaśpiewaną Jutrznią. Liturgia godzin, kiedy mamy okazję ją wyśpiewać staje się niesamowitym przeżyciem i wspaniałym początkiem nowego dnia :-) Po wspólnej modlitwie rozpoczęliśmy rozśpiewanie, które poprowadził pan Adam. Jak zawsze podczas jego zajęć było dużo śmiechu, poprawialiśmy krążenie opukując swoje ręce i nogi i przekonując się, że śpiew, to nie tylko struny głosowe, ale tak na prawdę całe ciało :-) Już po pierwszych zajęciach z siostrą Beatą okazało się oczywiście, że poszliśmy jak zawsze o krok dalej i wyszło na to, że śpiew na chwałę Bożą to już nie tylko całe ciało, ale również (a tak na prawdę przede wszystkim) duch. W niewielkim śpiewniku, który zawierał wszystkie utwory, nad którymi pracowaliśmy kryła się głęboka teologia w pigułce. Triduum Paschalne, które jest niewątpliwie najbogatszą i najpiękniejszą liturgią, odkrywa przed nami tajemnice Boga – Człowieka i Jego miłości do nas – słabych i kruchych grzeszników.
W tej krótkiej notce mogłabym się ograniczyć do takich ogólnych stwierdzeń, że poznawaliśmy warsztat, technikę, jako, że większość z nas prowadzi lub śpiewa w scholach i chórach – uczyliśmy się wszelkich spraw związanych z tym jak piękniej i godniej służyć muzyką podczas Triduum, ale nie to jest dla mnie najważniejsze.
S. Beata podczas konferencji zwróciła naszą uwagę na treść, którą przekazujemy śpiewając. I dokładnie w główny motyw tej katechezy wpisał się ze swoim kazaniem x. Sebastian mówiąc o tym, jak dogłębnie należy zwrócić uwagę na treści, które wykonujemy, na tekst, czyli na kwintesencję tego, czemu muzyka służy w liturgii. Tak, właśnie służy, to znaczy piękno muzyki jedynie podkreśla treści teologiczne; jak sztuka służy temu, żebyśmy my sami, ale także wierni, którzy nas słuchają, mogli dzięki pięknu harmonii jeszcze głębiej przeżywać tajemnice miłości Boga, naszego najukochańszego Taty, który kocha nas tak bardzo, że był w stanie oddać za nas swoje życie.
Cały dzień śpiewania, ćwiczeń w różnych konfiguracjach głosowych, z i bez instrumentarium został zwieńczony Eucharystią, podczas której wykonaliśmy większość utworów, nad którymi pracowaliśmy cały dzień. Oczywiście technicznie było całkiem nieźle, jestem przekonana, że Pan Bóg nie lubi "bylejakości" i cieszy Go poprawność wykonania, ale najpiękniejsze było to, że po Mszy Świętej nikt nie spieszył się do powrotu do "rzeczywistości". To Spotkanie z Bogiem w tej właśnie wspólnocie, która była nam dana na kilkanaście godzin było ubogaceniem nas wszystkich. Nie wiem jak inne osoby odebrały tą modlitwę, ale ja ze swojej strony mogę na pewno powiedzieć, że od wielu lat prowadząc różne zespoły w parafiach, do których Pan mnie posyła zawsze zwracałam uwagę na to co śpiewamy, oczywiście strona techniczna jest ogromnie ważna, ale w swojej pracy faktycznie uważałam zawsze, że treść pieśni jest absolutnie nadrzędna, jednak mimo tego, iż zwracałam na to szczególną uwagę już zanim poznałam siostry Uczennice Krzyża, to podczas tej właśnie Eucharystii dotarły do mnie niektóre słowa... Poruszyły moje serce jakoś głębiej.... Niby oczywiste... "Baranku Boży obdarz nas pokojem"... To, czego Pan Bóg dał mi doświadczyć podczas tych paru godzin wspólnego śpiewania jest niesamowite. Po pierwsze od strony czysto ludzkiej, przypomniały mi się "stare, dobre czasy" studiów na Akademii Muzycznej, gdzie śpiew w chórze był czymś tak naturalnym, jak oddech, tymczasem obecnie nie mam chwilowo możliwości śpiewania w żadnym profesjonalnym zespole. Po drugie jednak, najpiękniejsze dla mnie było zatrzymanie się i pochylenie nad tajemnicą Triduum Paschalnego i swoistymi rekolekcjami, takim "umyciem okien duszy" przed najpiękniejszymi Świętami Zmartwychwstania Pańskiego.

Chwała Panu!
Ania

świadectwa

Pierwszy raz brałyśmy udział w warsztatach liturgiczno muzycznych. Mimo intensywnej pracy w piątek oraz jeszcze większego wysiłku w sobotę będziemy bardzo miło wspominać warsztaty z siostrą Beatą i panem Adamem. Oprócz miłej atmosfery, rozwijania własnej pasji jaką jest śpiew, mogłyśmy także zbliżać się do osoby  Jezusa- wpatrując się w Niego  podczas adoracji, uczestnicząc w Eucharystii oraz liturgii godzin. Czas Triduum Paschalnego został nam przybliżony w konferencji s. Beaty drugiego dnia warsztatów. Dzięki temu mogłyśmy nie tylko nauczyć się śpiewać pieśni Paschalnych, ale także zrozumieć piękno czasu śmierci i zmartwychwstania Pańskiego!

Dziękujemy!
Misia i Ola

 

Warsztaty z s. Beatą zawsze są niezwykłym czasem. Tym razem spotkaliśmy się w Poznaniu, by przygotować się do nadchodzącego Triduum Paschalnego. W piątek wieczorem rozpoczęliśmy nasze spotkanie krótkim wprowadzeniem i adoracją Najświętszego Sakramentu, by w sobotę kontynuować intensywne próby poprzeplatane przerwami na rozmowy przy kawie. Po południu, kiedy nasze głosy już powoli zaczynały odmawiać współpracy, s. Beata wygłosiła interesującą konferencję, podczas której przybliżyła nam istotę śpiewu w liturgii. Warsztaty zakończyliśmy Mszą św. w sobotni wieczór, którą ubogaciliśmy pięknymi pieśniami przygotowanymi podczas warsztatów.
Poza okazją do poszerzenia muzycznych horyzontów oraz spotkania z osobami, z którymi nie mam kontaktu na co dzień, ten czas to dla mnie przede wszystkim moment zatrzymania się w codziennym biegu, możliwość złapania oddechu i uświadomienia sobie, że najważniejsze dla nas święto w roku jest już blisko. To też okazja, by zastanowić się, jaka jest moja rola w tym świętowaniu. Podczas konferencji s. Beata powiedziała, że śpiew nie jest oprawą muzyczną liturgii, a jej integralną częścią. Te słowa wyjątkowo zapadły mi w pamięć.

Magda

 

W dniach 9 i 10 marca mogliśmy uczestniczyć w warsztatach liturgiczno-muzycznych w parafii pw. Św. Jadwigi Śląskiej. Wzięło w nich udział 50 osób z samego Poznania i jego okolic. Zarówno pieśni, jak konferencja czy homilia dotyczyły Triduum Paschalnego i naszego zaangażowania w tych dniach w Liturgię. Poza  zajęciami praktycznymi (praca nad emisją głosu, ćwiczenie swoich partii, składanie całościowe utworów i praca nad interpretacją) mogliśmy doświadczyć wspólnoty modlitwy (jutrznia, Adoracja Najświętszego Sakramentu czy Anioł Pański), wspólnoty stołu, kiedy podczas przerw siadaliśmy razem przy obiedzie, kawie czy herbacie. Nie zabrakło też wspólnej Mszy Świętej, która była szczytem, do którego dążyliśmy i przygotowywaliśmy się intensywnie przez te kilkanaście godzin.
Dla mnie ten czas był darem ludzi, którzy dzielili się swoją wiarą, umiejętnościami, doświadczeniami i wiedzą. Był prezentem od Boga, by pochylić się jeszcze głębiej nad tą tajemnicą Miłości i coraz bardziej się z Nią łączyć i trwać z Nią.

Chwała Panu!!!
Ola

zdjęcia w GALERII

 

 

Śpiewy Triduum Paschalnego

9-10 marca 2018 Poznań, par. św. Jadwigi ŚląskiejTRIDUUM PASCHALNE
To najważniejszy czas dla chrześcijanina: celebracja Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa; Boga-Człowieka, który ukochał każdego z nas do końca.
Liturgia Tych Dni wymaga wyjątkowego przygotowania głosu i serca, do którego chcemy Was serdecznie zaprosić.
Podczas warsztatów prowadzą nas: s. Joanna Hofman CSDC, s. Beata Majerczak CSDC, Adam Kuliś (CHAPS - Szczecin), Iwona Neumann, Katarzyna Danel, Łukasz Trochimiak
Rozpoczęcie 9 marca o godz. 18.00, zakończenie 10 marca (sobota) o godz. 21.00
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza do dnia 2 marca.

 

FORMULARZ

Potwierdzeniem zgłoszenia jest wpłata na konto z dopiskiem: warsztaty - "Śpiewy Triduum Paschalnego"

 


Ze względu na spójność prowadzonych zajęć każdy uczestnik zobowiązuje się do uczestnictwa w całości spotkania.

Warsztaty odbywać się będą przy współudziale DOMU KULTURY „STOKROTKA”, ul. Cyniowa 11, Oś. Kwiatowe, POZNAŃ
W programie przewidziany jest wspólny posiłek, natomiast nocleg organizujemy sobie we własnym zakresie.
Szczegółowy plan spotkania podamy w drugiej połowie lutego.
Więcej informacji można uzyskać piszą na adres:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz tel.: 517 364 587

 

ORGANIZATOR:

Centrum Formacji Świeckich
ul. Kościelna 4a
71-834 Szczecin

Numer konta: 77 1240 3813 1111 0010 1301 1100

 

 

 

PLAN WARSZTATÓW

Warsztaty muzyczno-liturgiczne - Poznań

Śpiewy Triduum Paschalnegopiątek (09.03)

18.00     zjazd i rozpoczęcie
18.20     rozśpiewanie
18.45     przygotowanie do porannej liturgii

19.15     wprowadzenie i modlitwa w kościele przed Najświętszym Sakramentem
19.45     praca w sekcjach (do 21.15)sobota (10.03)

8.40     jutrznia
9.15     rozśpiewanie
9.45     praca w sekcjach
11.00   przerwa

11.30     praca w sekcjach
12.15     Anioł Pański

próba próba tutti

14.00     przerwa na posiłek

14.45     konferencja
15.45     praca w sekcjach
17.00     przerwa
17.15     próba tutti
18.15     przerwa na posiłek

18.45     próba tutti
19.45     przerwa
20.00     Eucharystia

 

 

 


Zapraszamy Was
na XI już edycję warsztatów liturgiczno muzycznych organizowanych przez Centrum Formacji Świeckich!
W tym roku jedziemy do Poznania i Warszawy.

 

Najbliższe warsztaty odbędą się już w marcu
i związane będą ze śpiewami Triduum Paschalnego.
Warsztaty w Warszawie
poświęcone będą śpiewom Maryjnym.
Szczegóły już niebawem!

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

WARSZTATY 2017/2018

 

Poznań 9-10 marca 2018 Śpiewy Triduum Paschalnego

Warszawa Praga 4-5 maja 2018 Śpiewy Maryjne


WARSZTATY W CZMOŃCU

 

 

Dom Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża
Czmoniec

www.cfr.org.pl

 

Prowadzący:

 

o. Augustyn Zygmunt OFM - franciszkanin, obecnie kapłan Archidiecezji Poznańskiej, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Braci Mniejszych poznańskiej prowincji św. Franciszka z Asyżu.


s. Beata Majerczak CSDC - uczennica krzyża, prowadzi Szkołę Liturgicznego Animatora Muzycznego w Centrum Formacji Świeckich w Szczecinie, prowadzi zajęcia z muzyki kościelnej w Wyższym Seminarium Duchownym Braci Mniejszych Franciszkanów prowincji poznańskiej, organizuje schole na rożne uroczystości w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.


Adam Kuliś - Mim. Aktor. Śpiewak. Absolwent Wydziału Wokalno – Aktorskiego Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie śpiewu solowego prof. Wojciecha Maciejowskiego. Uczestnik mistrzowskich kursów wokalnych prowadzonych przez: Helenę Łazarską, Jewgienija Nestierienko, Ryszarda Karczykowskiego. Jego debiut sceniczny to rola Papagena w Czarodziejskim Flecie W.A. Mozarta w Operze na Zamku w Szczecinie. Występował także na deskach Uckermärkische Bühnen w Schwedt. W latach 2006-2011 był solistą Stowarzyszenia Mozart 2003. Koncertował również z takimi kameralnymi zespołami wokalnymi jak: The Baltic Singers, Inspiro Ensemble, Voces de fuego, Pomerania Ensemble, Mirabilia Musica oraz Deus Meus. Jest cenionym konferansjerem. Od roku 2006 ściśle współpracuje ze szczecińskim teatrem La Fayette. Od wielu lat prowadzi warsztaty teatralne (także pantomimy) dla dzieci i młodzieży. Jest asystentem w Studium Kultury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, a tym samym instruktorem w Chórze Akademickim im. prof. Jana Szyrockiego ZUT.


WARSZTATY

 • Rozpoczęcie: piątek 19.00
 • Zakończenie: niedziela 14.00
 • Proponowana ofiara: 140 PLN (w razie problemu: dzwoń, pisz, proś o wsparcie swojego księdza duszpasterza), bez noclegu: 90 PLN
 • zgłoszenie potwierdzamy wpłatą zaliczki 60 PLN na konto: PKO BP S.A. 79 1020 4160 0000 2502 0052 0908 / Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża, Czmoniec 17 62-035 Kórnik
 • Informacje dodatkowe: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub tel. 797 250 228

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uczestnicy warsztatów w Czmońcu (2014) piszą...

 

Z czym wracam z warsztatów ? Przede wszystkim z poczuciem ogromnej radości i zadowolenia z tych 3 dni, które mogłam spędzić w Czmońcu razem z wszystkimi wspaniałymi ludźmi (szczególnie z s. Klarą, s. Beatą, Asią i Owcą:)). Zaskoczyło mnie to, że pomimo różnicy wieku, mogłam porozmawiać z każdą osobą :) Po drugie: z większą pewnością siebie w śpiewaniu, z wiarą we własne możliwości. Po trzecie: z nowym zasobem świetnych piosenek, które już niebawem będą śpiewane przez naszą scholę ! :) Po czwarte: odkryłam idealne miejsce do wypoczynku, ponieważ Czmoniec to urocza miejscowość !

Mam też nadzieję, że takich warsztatów powstanie więcej, jest to bardzo dobry pomysł !

 

-----------------------------------------

Przede wszystkim z warsztatów przywiozłam do Poznania dużo uśmiechu i radości. Był to dla mnie czas pełen świetnej wspólnej zabawy poprzez śpiew, muzykowanie, ale również modlitwę i rozmowy w przemiłej atmosferze. Dużo się tu nauczyłam, nowe pieśni, które na pewno z Anią wykorzystamy w naszej scholi, solidne rozśpiewanie, ale też podejmowanie ryzyka i walki z własnymi słabościami, ponieważ troszkę przezwyciężałam tutaj swoja ogromną tremę związaną ze śpiewaniem, czy grą na skrzypcach.

Tak więc bardzo miło wspominam ten czas i mam nadzieje, że niedługo znów odbędą się warsztaty :)

 

----------------------------------------

Warsztaty, były dla mnie ważnym doświadczeniem, zarówno muzycznym jak i duchowym.

Z czym wracam? Przede wszystkim z wielką radością, że mój mąż i dzieci wreszcie poznali Siostry Uczennice Krzyża i niesamowitą atmosferę ich domu rekolekcyjnego w Czmońcu. Myślę, że dużo łatwiej dadzą się namówić na kolejny przyjazd w przyszłości. Poza tym, poznałam kilka bardzo pięknych pieśni (żadnej z nich wcześniej nie śpiewałam, co mnie zaskoczyło) i nauczyłam się śpiewać z większą pokorą i ciszej ;-).
Chwała Panu

 

---------------------------------------

Bardzo długo zbierałam się do tego, aby napisać kilka zdań. Dopiero wczoraj, kiedy na Eucharystii usłyszałam słowa Psalmu 62, obiecałam sobie , że w końcu to zrobię.


Odkąd pamiętam, Księga Psalmów była mi bliska i często do niej sięgałam. Wersety stawały się dla mnie pomocą do wyrażenia tego, czego nie potrafiłam nazwać. W Psalmach odnajdywałam siebie, swoje serce, ale przede wszystkim Boga, na cześć Którego zostały one napisane.

Nie zawsze, kiedy staję przed Panem na modlitwie wiem, co mam powiedzieć. Wtedy z pomocą przychodzi ta wyjątkowa Księga, która uczy mnie pokory przed samą sobą, ale przede wszystkim przed moim Bogiem. On chce być ze mną i jest wtedy, kiedy jest dobrze, ale przede wszystkim staje się prawdziwie obecny w momentach smutku czy zmęczenia. I po raz kolejny pojawiają się

w moich myślach i w moim sercu słowa Psalmu 62, które wczoraj z niebywałą delikatnością mnie poruszyły: „dusza moja spoczywa tylko w Bogu, od Niego pochodzi moje zbawienie. On jedynie skałą i zbawieniem moim, twierdzą moją, więc się nie zachwieję”.  Były to też słowa pieśni, którą wspólnie śpiewaliśmy na jednej z Eucharystii. Najprawdopodobniej to chyba jeden z moich ulubionych utworów, chociaż nie ukrywam, że wszystkie były piękne i dotykały serce.


Pamiętam, jak s. Beata zaprosiła nas do modlitwy psalmem, do rozważenia jego słów w ciszy, przed Panem. To był dla mnie wyjątkowy czas. Kiedy powoli zmęczenie dawało się we znaki po ciężkim tygodniu, a po głowie krążyły liczne melodie altowe, to przyszedł czas na spotkanie z Żywym Słowem. I znów, może wtedy przez przypadek, sięgnęłam do  Psalmu 62. „Dusza moja spoczywa tylko w Bogu” – jakże to dla mnie odkrywcze słowa. Kiedy szukam swojego szczęścia w otaczającym świecie, w jego możliwościach, nauce czy, co bardzo piękne i szlachetne , w drugim człowieku, to tak naprawdę pełnię szczęścia mam w Panu, bo w Nim jest moja dusza, bo On daje mi zbawienie, jest skałą i twierdzą i nie pozwoli mi upaść tak,  ażebym nie mogła się podnieść.  To słowo wyryło się głęboko w moim sercu i jeśli mogę tak to ująć, od czasu Warsztatów mnie „ prześladuje”, ale pięknie mnie „prześladuje”.


Ten czas spędzony na warsztatach był przede wszystkim spotkaniem z Panem, ale też z drugim człowiekiem, który ubogacił mnie swoim doświadczeniem muzycznym, jak również życiowym. Poznanie tak wielu dobrych, mądrych ludzi było prawdziwym darem. Mimo, że każdy różny, to razem stanowiliśmy jedno. W mojej pamięci pozostanie niedzielne wstanie, jeszcze przed świtem, aby móc obejrzeć wschód słońca. Każdemu polecam! Zupełnie inaczej wybrzmiały słowa psalmów na jutrzni, ale przede wszystkim słowa Pieśni Zachariasza „ z wysoka Wschodzące Słońce”.

Myślę, że nie ma takich słów, które w pełni wyrażą to, czego doświadczyłam przez te warsztatowe dni. Chciałabym tylko pamiętać o tym , o czym powiedział o. Augustyn i co było jednym z wezwań Modlitwy i wcielać to w swoją codzienność: Abym całym swoim życiem, każdego dnia wyśpiewywała Bogu chwałę! Tego sobie i NAM wszystkim życzę!

 

--------------------------------------

To nasze spotkanie to takie otwarcie oczu na to co oczywiste a mianowicie, że wszystko co mamy pochodzi od Pana a my powinniśmy mu za to dziękować, wielbić Go każdego dnia i Jemu zawierzać swoje życie. Bo wszyscy niby o tym wiemy, ale w codziennym zabieganiu jakże często o tym zapominamy. A te dwa dni, spędzone tak blisko Pana Jezusa, przypominają co jest w życiu najważniejsze. Ostatni raz na takiej „randce” z Panem Jezusem byłam na studiach i nawet nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo takie spotkania są mi potrzebne. A jeśli do tego wszystkiego dochodzi jeszcze śpiew to już pełnia radości :)

Jeszcze raz bardzo dziękuję za te wspólne dni.

------------------------------------

Przede wszystkim - lepiej poznałam moje koleżanki ze scholi - byłam mile zaskoczona.
Usłyszałam, jak niesamowicie brzmiały nasze śpiewy, mimo, że w niewielkiej grupie śpiewałyśmy. I wydawałoby się, że podczas prób było sporo niedoskonałości i z drżeniem serca szłam na Mszę św., a tu .... piękne śpiewy, iście niebiańska harmonia!
Po tych warsztatach po raz pierwszy modliliśmy się w naszej scholi przed próbą. Może to dobry początek czegoś nowego?
Wdrażamy w życie to co usłyszałyśmy na warsztatach, aby jak najpiękniej służyć Kościołowi.

------------------------------------

 

zdjęcia już w galerii

 

PLAN WARSZTATÓW

 

piątek


19.00 kolacja

przygotowanie do nieszporów

NIESZPORY

katecheza wprowadzająca

Adoracja Najświętszego Sakramentu dla chętnych

 

sobota


8.00 JUTRZNIA

śniadanie

9.15 rozśpiewanie

warsztat

11.00 przerwa

warsztat

12.15 Anioł Pański

katecheza

13.15 obiad

przerwa

15.00 przygotowanie do liturgii / praca w grupach

warsztat

17.30 kolacja

próba tuttii

20.00 EUCHARYSTIA

 

niedziela


8.00 JUTRZNIA

śniadanie

9.15 rozśpiewanie

przygotowanie do liturgii/ praca w grupach

próba tuttii

11.45 przerwa

12.30 EUCHARYSTIA

13.30 obiad

 


Zapraszamy młodzież ponadgimnazjalną, studentów i dorosłych


"Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem:

z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha…"


Księga Psalmów - muzyczny motyw w liturgii


21 - 23 luty 2014

C z m o n i e c

 

 

Prowadzący:

 

o. Augustyn Zygmunt OFM - franciszkanin, obecnie kapłan w diecezji poznańskiej, ojciec duchowny Wyższego Seminarium

Duchownego Braci Mniejszych poznańskiej prowincji św. Franciszka z Asyżu


s. Beata Majerczak CSDC - muzyka kościelna, UAM/WSD OFM


Adam Kuliś - Mim. Aktor. Śpiewak. Absolwent Wydziału Wokalno – Aktorskiego Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie śpiewu solowego prof. Wojciecha Maciejowskiego. Uczestnik mistrzowskich kursów wokalnych prowadzonych przez: Helenę Łazarską, Jewgienija Nestierienko, Ryszarda Karczykowskiego. Jego debiut sceniczny to rola Papagena w Czarodziejskim Flecie W.A. Mozarta w Operze na Zamku w Szczecinie. Występował także na deskach Uckermärkische Bühnen w Schwedt. W latach 2006-2011 był solistą Stowarzyszenia Mozart 2003. Koncertował również z takimi kameralnymi zespołami wokalnymi jak: The Baltic Singers, Inspiro Ensemble, Voces de fuego, Pomerania Ensemble, Mirabilia Musica oraz Deus Meus. Jest cenionym konferansjerem. Od roku 2006 ściśle współpracuje ze szczecińskim teatrem La Fayette. Od wielu lat prowadzi warsztaty teatralne (także pantomimy) dla dzieci i młodzieży. Jest asystentem w Studium Kultury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, a tym samym instruktorem w Chórze Akademickim im. prof. Jana Szyrockiego ZUT.

 • Rozpoczęcie: piątek 19.00
 • Zakończenie: niedziela 14.00
 • Koszt: 140 PLN (w razie problemu: dzwoń, pisz, proś o wsparcie swojego księdza duszpasterza), bez noclegu: 90 PLN
 • Informacje dodatkowe: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub tel. 797 250 228
formularz zgłoszeniowy - TUTAJ

zgłoszenia przyjmujemy tylko do 19.02.2014 (środa)


UWAGA! Ze względu na założenia organizatorów jakim jest strona zarówno muzyczna jak i liturgiczna oraz duchowa, zakłada się udział uczestników w całości spotkania.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Warsztaty chorału gregoriańskiego w Szczecinie

 

 

Wszystko co ma wartość

 

Łacina językiem Kościoła!

 

23. listopada 2013 r., wczesny, sobotni poranek, dom sióstr Uczennic Krzyża w Dąbiu. Miły gwar, uśmiechy, uściski, powitania nowych osób i stałych bywalców. Wszyscy przejęci, ciekawi jak upłynie ten dzień, poświęcony  śpiewom gregoriańskim, oczywiście w języku łacińskim, którego dobrą znajomością mogą się pochwalić tylko nieliczni.

 

8.30 i zaczęło się. Po krótkim przywitaniu uczestników warsztatów przez siostrę Beatę, każdy z nas miał okazję  przedstawić się i w paru zdaniach opowiedzieć o sobie (okazało się, że wiedzę o chorale chcą zgłębiać zarówno młodzi duchem, jak i nieco starsi, mniej lub bardziej doświadczeni  w śpiewaniu podczas Liturgii, zawodowi muzycy, jak też i amatorzy. Czuło się wśród uczestników ogromny zapał i chęć poznania zapisów nutowych oraz zasad poprawnego odczytywania tekstów łacińskich. Szybko i ochoczo więc zaczęliśmy zgłębiać naszą wiedzę, uczestnicząc w wykładach i warsztatach. W zagadnienia dotyczące śpiewu gregoriańskiego w dokumentach Kościoła wprowadziła nas Siostra Beata. Następnie pan Łukasz Popiałkiewicz opowiedział nam o dosyć burzliwej historii chorału: pierwszych zapisach, dekadencji, zmianach wprowadzonych za czasów panowania  papieża Grzegorza XIII, aż wreszcie o restrukturyzacji chorału w XIX w. i wydaniu śpiewników. W dalszej części wykładu przeszliśmy do strony praktycznej, gdzie zapoznaliśmy się z notacją chorałową. Wreszcie, po wyjaśnieniu zapisów zawartych w chorale mogliśmy się zmierzyć z bardzo trudnym, ale zarazem pięknym zadaniem - śpiewaniem ‘z nut’.

 

Dopełnieniem naszej wiedzy w zakresie śpiewu gregoriańskiego były wiadomości przekazane podczas wykładu prowadzonego przez  księdza dr  Jarosława Nowaszczuka, dzięki któremu mogliśmy poznać m.in. zasady czytania języka liturgii – łaciny, a także - w niezwykle dynamiczny sposób przedstawioną -  rzeczywistość tego w liturgii.

Następnym punktem programu był posiłek - niespodzianka: przepyszna pizza  i gorący barszczyk.

 

Po obiedzie ochoczo przystąpiliśmy do  nauki pieśni chorałowych na Eucharystię. W tym zadaniu pomagała nam schola Agniculi. Słuchanie śpiewu w ich wykonaniu było prawdziwą ucztą dla ucha i ducha, preludium do przeżyć podczas Mszy Świętej - w całości w języku łacińskim ze  śpiewem gregoriańskim.

 

Dziękujemy naszym kochanym Siostrom, wspaniałym Wykładowcom za możliwość  uczestniczenia w tym wydarzeniu. Przekonaliśmy się, że tak jak w życiu, wszystko co ma wartość, dużo kosztuje, tak i w tym przypadku nauka muzyki Kościoła pierwszych wieków w wybrzmieniu języka Kościoła - łaciny, choć nie jest łatwa i wymaga czasu i trudu opłaci się! Mieliśmy niepowtarzalną okazję poczuć boży dreszczyk i radość serca w łączności z naszymi braćmi i siostrami ,którzy modlili się w ten sposób przez wieki i często oddawali swe życie dla Chrystusa  nucąc podobne melodie.

Deo gratias!

 

Uczestniczki z par. p.w. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie

 


Zapraszamy do galerii

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Chorał gregoriański jako własny śpiew liturgii rzymskiej
(por. KL 116) jest szczególnie subtelną i ważną formą modlitwy chrześcijańskiej, od wieków zajmuje poczesne miejsce w muzyce kościelnej. Jest on wyjątkowym świadectwem liturgicznej modlitwy Kościoła i jego wrażliwości na prawdę, dobro i piękno. Chorał to nasze dziedzictwo, którego nie możemy zaprzepaścić!


Dlatego Centrum Formacji Świeckich Sióstr Uczennic Krzyża przy współpracy ze szczecińskim Ośrodkiem Muzyki Liturgicznej zaprasza na Warsztaty chorału gregoriańskiego. Odbędą się one 23 listopada w siedzibie Centrum przy Pl. Kościelnym 2 w Szczecinie Dąbiu w godzinach: 8.30 - 18.00. Poprowadzą je: ks. dr Jarosław Nowaszczuk, s. mgr Anna Beata Majerczak CSDC oraz mgr Łukasz Popiałkiewicz.


Warsztaty przeznaczone są dla każdego, kto pragnie odkryć głębię i piękno chorału oraz chce nauczyć się poprawnie wykonywać go. Uczestnicy tego przedsięwzięcia zostaną w sposób skompilowany zapoznani z historią chorału, nauczaniem Kościoła na jego temat, zasadami wymowy w języku łacińskim oraz prawidłami związanymi z zapisem muzyki gregoriańskiej. Najwięcej miejsca w programie będzie poświęcone nauce śpiewów. Szczytowym momentem spotkania będzie Eucharystia sprawowana w języku łacińskim w kaplicy Centrum Formacji Świeckich, podczas której uczestnicy będą wychwalać Boga pieśniami, których nauczą się na zajęciach warsztatowych.

dk. Paweł Olewiński

 

 W roku 2012/2013 odbyły się trzy edycje warsztatowe:

 • ADWENTOWE - 08.XII.2012 - Szczecin Skolwin, 
 • WIELKOPOSTNE - 23.II.2013 - Wronki (Seminarium OFM),
 • WIELKOPOSTNE - 16.III.2013 - Szczecin Skolwin.

 

W roku 2013/2014 planowane są również warsztaty we Wronkach
przy współpracy z Wyższym Seminarium Duchownym Braci Mniejszych
oraz WARSZTATY CHORAŁOWE W SZCZECINIE.

 

Zainteresowanych poprowadzeniem warsztatów
dla własnej scholi, chóru czy grupy animującej śpiew,
prosimy o kontakt:

mail: warsztaty.muzyka.liturgia@gmail lub tel. 797 250 228.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!
Na bazie warsztatów zrodziła się nowa inicjatywa - SZCZEGÓŁY tutaj.

Wszystkich zainteresowanych tworzeniem, organizacją,
dzieleniem się nowymi pomysłami
prosimy o kontakt
na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz tel. 797 250 228.

 

 

 

 

 

 

 

 

artykuł Dominiki Weichert