Home Szkoła liturg. animatora muz. Historia spotkań 2014/2015

2014/2015

 

To już przedostatnia sesja!

To chwila, w której wszystko inne traci sens


....ranek...miasto budzi się ze snu...my zjeżdżamy się z różnych stron Polski, aby oddać pokłon przed Najświętszym Sakramentem, w maleńkiej ale jakże napełnionej Duchem Świętym kapliczce u Sióstr Uczennic Krzyża.


Po modlitwach rozpoczął się wykład z Anną Kowalską-Stępień na temat historii muzyki chrześcijańskiej. Przybliżyła nam przedstawicieli muzyki sakralnej średniowiecza i renesansu. Dowiedzieliśmy się jak bardzo zmienił się charakter tej muzyki – z jednogłosowej aż do 36 głosów, o rozkwicie polifonii religijnej. Również o tym, że Sobór Trydencki wskazał na Giovanniego Pierluigiego da Palestrina jako wykonawcę muzyki wzorcowej. Z zasobów płytoteki Książnicy Pomorskiej mogliśmy wysłuchać fragmentów muzyki sakralnej tych okresów.


Po pysznym obiedzie przygotowanym przez ukochaną s. Sarę udaliśmy się do parafialnego kościoła, aby tam wraz z Absolwentami SLAM-u poznać tajemnicę doświadczania Boga Żywego.
Absolwenci – nasi „starsi” koledzy i koleżanki przekazali nam swoje świadectwa, opowiedzieli nam swoje drogi, które zaprowadziły ich tu, przed oblicze Pana, aby na Jego chwałę i cześć wyśpiewywać swoje TOTUS TUUS. Eucharystia – jakże bogata w słowa wypowiedziane w Homilii przez ks. Wojciecha Koladyńskiego wywołały pragnienie i tęsknotę za Bogiem Żywym. Komunia Święta pod dwiema postaciami....to chwila, w której wszystko inne traci sens. Bóg pod postacią Chleba i Wina  przenika nasze dusze i serca nadając kierunek naszego życia.


Po przepięknej Eucharystii wyśpiewanej przez uczestników SLAM-u i zaproszonych gości udaliśmy się na agapę. Niezapomniane rozmowy, wymiana poglądów, śmiech i radość ze spotkania, pozostanie na długo w naszych myślach.

 

Ufam, że ziarnko rzucone na zasiew przez ks. Wojciecha i Absolwentów zaszczepią w nas wszystkich nieustające pragnienie poznawania Boga Żywego w Liturgii i w swoim życiu.

Grażyna

zdjęcia w GALERII

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Drodzy Muzycy kościelni, Animatorzy muzyczni

i Ci, którzy kochacie Liturgię Kościoła i śpiew liturgiczny!
Zaproszony jest każdy z Was!

 Chcemy razem podczas Eucharystii modlić się za siebie nawzajem, za naszą posługę, za to wszystko co jest naszą troską, zmaganiem...

by Bóg był zawsze pierwszy i jedynie uwielbiony.

 

Potwierdzenie obecności przesyłajcie na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do 25 maja br.

Zabierzecie rodzinę, przyjaciół i tych, z którymi się modlicie i współpracujecie!

Szczegóły niebawem na naszej stronie.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


VI SESJA
7 MARZEC 20158.30    JUTRZNIA - poranna modlitwa liturgiczna
9.00    przygotowanie do Eucharystii  - dk. Daniel Majchrzak
10.00    Duchowy wymiar Triduum Paschalnego - wykład-katecheza - ks. bp Henryk Wejman
10.45    przerwa
11.00    wykład cz.2
11.45    Eucharystia
13.00    obiad
13.45    Śpiewy Triduum Paschalnego - wykład - Łukasz Popiałkiewicz
16.00    Zasady muzyki (II GRUPA) - ćwiczenia - Łukasz Popiałkiewicz

------------------------------------------------------------------------------------------

Pełny modlitw i dźwięków

 

VII sesja SLAMU otworzyła nam kolejne przestrzenie zaangażowania we wspólnocie Kościoła.

Gościem tego spotkania był o. Kamil Paczkowski, liturgista i rektor WSD Braci Mniejszych poznańskiej prowincji franciszkanów.

Co kryje się pod terminem GRUPA SPECJALNA i czym charakteryzuje się msza z udziałem dzieci to tematy, które poruszają dokumenty kościoła: ,,O mszach dla grup specjalnych” i O mszach z udziałem dzieci. Wykładowi towarzyszyły jak zawsze liczne pytania, dyskusja i konfrontacje z praktyką w parafiach  i wspólnotach. To jednak nie wszystko. Swoją przekazaną wiedzę na wcześniejszych zajęciach,, próbował sprawdzić” Adam Kuliś, dotykając szczegółów rozśpiewania.

 

Punktem wieńczącym spotkanie był wykład, którego temat od dawna był wyczekiwany, czyli dokumenty poświęcone wyłącznie muzyce kościelnej, a w nich Musicam Sacram i Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II. Temat szeroki, nie do ogarnięcia w kilkadziesiąt minut. A zatem lektura domowa.

 

Wszystko to jednak składa się na drogę ucznia Chrystusa, którą jest proces dojrzewania w wierze i otwierania się coraz szerzej na wspólnotę całego Kościoła. Muzyka to tylko jeden z jego elementów, choć pełny modlitw i dźwięków w wysławianiu Boga w błaganiu z dziękczynieniem - bo On jest zawsze pierwszy.

 

zdjęcia  w galerii

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofiarowywać siebie, naszą wolę, ciało, trudy, radości, emocje, cierpienia

 

Po raz kolejny Absolwenci SLAM-u spotkali się w ostatnią sobotę (tj. 14.03.2015 r.), by wspólnie pomodlić się, pośpiewać i ubogacić duchowo. Po wspólnej modlitwie, wyśpiewanej na chwałę Pana, spotkaliśmy się przy kawie i ciastku. Tematem przewodnim naszych rozmów było szukanie sposobów podzielenia się z innymi tym, o czym dowiedzieliśmy się i co przeżyliśmy w poprzednim roku w Szkole Liturgicznego Animatora Muzycznego.

 

Liturgia, która jest ofiarą ustanowioną podczas Ostatniej Wieczerzy, dramatem krzyża i radością spożywania Chleba Aniołów – jak powiedział w czasie konferencji ks. Paweł Olewiński, powinna być przez nas z całą mocą celebrowana i przeżywana duchowo. Konferencja poświęcona była właśnie „Ofiarowaniu”, zarówno tego dokonanego na krzyżu, jak i ofiarowaniu naszemu podczas Eucharystii. Ksiądz Paweł wraz z siostrą Rut wprowadzili nas w głębsze pojmowanie Eucharystii, w odczuwanie i głębokie przeżywanie tego Największego z Cudów. W każdej Liturgii stajemy na Golgocie, uczestniczymy wraz z Chrystusem w Jego męce, cierpieniu i ofiarowaniu. Kiedy przychodzi moment składania darów na ołtarzu, my mamy ofiarowywać siebie, naszą wolę, ciało, trudy, radości, emocje, cierpienia, całych siebie i to z czym się zmagamy. Powierzać się bez reszty Panu Bogu. Powinniśmy pamiętać by ofiarować siebie, ale także nasze siostry i braci. Siostra Rut zobrazowała nam fragmentem z filmu „Pasja”, moment Ofiary Chrystusa na krzyżu, który dokonuje się na każdej Mszy Świętej. Mimo, że tego nie widzimy, winniśmy uczestniczyć w tej Świętej Ofierze świadomie i z pełnym zaangażowaniem, na tym polega nasza wiara. Poprzez naszą postawę, wykonywane z pełną świadomością gesty, wsłuchiwanie się w każde wypowiedziane słowo oraz przez złożenie daru z nas samych zanurzamy się w tym cudownym wydarzeniu jakie ma miejsce na każdej Eucharystii. Ksiądz Paweł i siostra Rut podkreślali tą świadomość uczestnictwa w Eucharystii, której konsekwencją będzie pełne uwielbienie Boga, postawa Ludzi Boga i nasze w pełni ofiarowanie. Prowadzący zwrócili również uwagę na przeszkody w prawdziwym przeżywaniu Liturgii, pochodzące od szatana, który uderza w naszą świadomości, w posługę księży, czy w nasze emocje. Czasami może towarzyszyć nam walka wewnętrzna, smutek, roztargnienie, zdenerwowanie jak podkreślał ks. Paweł, jednak należy pamiętać, że przychodzę do Boga, staje przed nim taki jaki jestem, z całym swoim bagażem emocjonalnym. Ważne jest by trwać przy Nim i być, „ …póki walczysz, jesteś zwycięzcą” – jak powiedział na koniec ks. Olewiński.

 

Po wyjątkowym obiedzie, przygotowywaliśmy śpiewy na Liturgię, które zostały wzbogacone brzmieniem organów i  głosem naszych kleryków :). To Ofiarowanie, będące  kulminacyjnym wydarzeniem dnia, było z pewnością pełniejsze po tak pięknym wprowadzeniu dokonanym na konferencji. Wspólnie wyśpiewaliśmy chwałę Panu.

 

Ostatnim punktem naszego spotkania było przeanalizowanie tematów, które chcieliśmy wspólnie przedyskutować. Siostra Beata przybliżyła nam temat: Pieśni "wczesnopostne" dla dorosłych i dla dzieci. Tutaj każdy z nas mógł podzielić się swoimi spostrzeżeniami i tym z czym boryka się w swoich parafiach. Kolejnym tematem były „Pieśni Triduum Paschalnego”, który omówiliśmy na podstawie Mszału Rzymskiego.


Życzę Wszystkim pełnego i świadomego przeżywania Eucharystii....   
Alicja

 

GALERIA

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SLAM z naszym biskupem!

 

Błogosławiony dzień, w którym już kolejny raz spotkaliśmy się rano 7 marca w kaplicy Sióstr Uczennic Krzyża na modlitwie. Siostra Rut wprowadziła nas do modlitwy porannej. Słowa siostry: że Pan Bóg podczas Jutrzni wyprowadza nas z ciemności światła jeszcze bardziej wywołały u nas modlitewny nastrój. Śpiewając psalmy wychwalaliśmy Pana Boga nauczając i napominając siebie nawzajem. Tak rozśpiewani i napełnieni Duchem św. przygotowaliśmy pieśni liturgiczne do Eucharystii. O poprawny i godny tej ofiary śpiew zadbał dk. Daniel Majchrzak. Dzień ten był szczególny, bo na wykładzie i Eucharystii gościliśmy ks. biskupa prof. dr hab. Henryk Wejmana, który w bardzo jasny i zrozumiały sposób mówił nam o duchowym wymiarze Triduum Paschalnego. Przybyło również bardzo wielu gości z całej diecezji. Dziękujemy Panu za ks. biskupa, który zechciał do nas przyjechać niosąc Chrystusa Ukrzyżowanego, tak w słowie jak i w Eucharystii, którą sprawował w kaplicy. Ks. biskup zaszczycił nas także swoją obecnością na obiedzie, podczas którego padały pytania, wymienialiśmy swoje poglądy i czuliśmy się jak owce, które słuchają Dobrego Pasterza. Zrobiliśmy również pamiątkowe zdjęcia, a w zamian dostaliśmy obrazki:). Dzień pełen wrażeń, jednakże wykład Pana Łukasza Popiałkiewicza na temat śpiewu podczas Triduum Paschalnego dopełnił naszą wiedzę. Teraz z większą świadomością będziemy uczestniczyli w Tych Wielkich dniach.

Niech Chrystus Zmartwychwstały nam Błogosławi.

SLAM 7 marca 2015r.

Renata Bulsa

zdjęcia w GALERII

 

 

 

 

Słowo Biskupa o Triduum Paschalnym


Podobnie jak tydzień bierze swój początek i osiąga szczyt w obchodzeniu dnia Pańskiego, który ma zawsze charakter paschalny, tak szczyt całego roku liturgicznego jaśnieje w świętym paschalnym Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego, do którego przygotowujemy się w Okresie Wielkiego Postu i które przedłużamy w radości w ciągu pięćdziesięciu dni.
Doroczny obchód Wielkiego Postu jest czasem stosownym, w którym wstępujemy na świętą górę Paschy.
"Czas wielkopostny mający podwójny charakter (chrzcielny i pokutny) przygotowuje katechumenów i wiernych do obchodzenia paschalnego misterium.
Całe chrześcijańskie wtajemniczenie ma charakter paschalny, jest bowiem pierwszym sakramentalnym uczestnictwem w Śmierci i Zmartwychwstaniu Chrystusa. Dlatego Wielki Post powinien osiągnąć pełną moc jako czas oczyszczenia i oświecenia.
Niech duszpasterze wyjaśniają wiernym, jak wielkie znaczenie ma dla rozwoju ich życia duchowego wyznanie wiary otrzymanej na chrzcie, do odnowienia której zostaną zaproszeni w tę Wigilię, "po ukończeniu czterdziestodniowego postu".


Z LISTU OKÓLNY O PRZYGOTOWANIU I OBCHODZENIU ŚWIAT PASCHALNYCH KONGREGACJI KULTU BOŻEGO

 

 

Czas Wielkiego Postu jest przygotowaniem do Świętego Paschalnego Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego.
Zaangażujmy zatem nasze serca przez Słuchanie Słowa i katechezę w szczere nawrócenie, które pozwoli nam doświadczyć pełniej Miłości Boga w tajemnicy Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania.


7 marca zapraszamy serdecznie do Centrum Formacji Świeckich na słowo, które wygłosi do nas ks. bp Henryk Wejman. Nasze spotkanie rozpoczniemy o godz.10.00. Wstęp wolny. Zabierzcie ze sobą członków swojej rodziny, zaproście przyjaciół i znajomych.

 

Ze względu na przygotowanie miejsca prosimy o potwierdzenie obecności smsem do 5 marca
na nr 797250228.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nie taka ŁACINA straszna :)

czyli półmetek Szkoły za nami..

 

W sobotę 7.02.2015r. uczestnicy Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego poznali język łaciński od podszewki. Nasze spotkanie tradycyjnie zaczęło się od Adoracji Najświętszego Sakramentu, a potem chwila na przywitanie i wypicie kawy:).

 

Następnie Pan Łukasz zapoznał nas z funkcjami muzycznymi w liturgii, wyjaśniając m.in. jakie są zadania kantora, scholi, chóru i organisty podczas Mszy Świętej w świetle wskazań Kościoła.

 

Kolejnym punktem naszego spotkania był bardzo interesujący wykład pt. „Za i przeciw łacinie w liturgii”, który poprowadził ksiądz dr hab. Jarosław Nowaszczuk. Wszyscy z zaciekawieniem wysłuchali wygłoszonej z pasją prelekcji księdza Jarosława. Po wykładzie odbyła się Msza Święta, która w całości była odprawiona w języku łacińskim. Było pięknie i subtelnie. Wszyscy umocnieni Eucharystią udaliśmy się na pyszny obiad. Myślę, że było to spotkanie bardzo owocne, które uświadomiło nam, że łacina jest po prostu piękna :).

Monika


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAN V SESJI

7 LUTY 2015

 

8.30    Adoracja Najświętszego Sakramentu


przerwa


9.30    FUNKCJE MUZYCZNE W LITURGII - wykład i ćwiczenia - mgr Łukasz Popiałkiewicz


11.00    przygotowanie do LITURGII - Łukasz Popiałkiewicz


11.30    ZA I PRZECIW ŁACINIE W LITURGII - wykład i ćwiczenia - ks. dr hab. Jarosław Nowaszczuk


12.45    EUCHARYSTIA


13.45    obiad

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykład otwarty

 

7 lutego  br. w ramach Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego odbędzie się wykład pt.: "Za i przeciw łacinie w liturgii", który poprowadzi ks. dr hab. Jarosław Nowaszczuk.

 

Wszystkich, którzy poszukują odpowiedzi na to pytanie, którzy są przekonani lub też nie do liturgii w języku łacińskim SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

Wykład rozpocznie się o godz. 11.30 w sali domu parafialnego: pl. Kościelny 2, Szczecin -Dąbie.

Obecność prosimy potwierdzić sms'em pod nr 797 250 228 do 5.II.

Udział w tym spotkaniu jest bezpłatny.

Po wykładzie będzie możliwość uczestniczenia w Eucharystii odprawianej w j. łacińskim, w kaplicy Centrum Formacji Świeckich przy Wspólnocie Sióstr Uczennic Krzyża.


 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Jesteśmy gotowi do dalszej formacji

 

24 stycznia 2015 w Centrum Formacji Świeckich w Szczecinie-Dąbiu odbyło się długo wyczekiwane spotkanie absolwentów dwóch roczników Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego - kilka godzin, które mogliśmy spędzić w rodzinnej atmosferze u sióstr Uczennic Krzyża.

Nasze spotkanie rozpoczęliśmy jutrznią o godzinie 8:30. W ten sposób przez piękną modlitwę psalmami, mogliśmy zjednoczyć się z Kościołem powszechnym. Następnie wysłuchaliśmy słów ojca Augustyna, franciszkanina, który zwrócił naszą uwagę na Szkołę Miłości, jaką jest Eucharystia. W naszej pamięci na długo zostanie określenie „Boska Liturgia”, które przyświecało nam w dalszej części dnia. Kolejnym punktem spotkania było dzielenie się – kim jesteśmy, co robimy na co dzień, dlaczego, i w jaki sposób trafiliśmy na spotkania SLAM-u oraz jak wygląda nasza aktualna posługa – oczywiście przy ciastku i kawie. Nie zabrakło również przygotowania śpiewu na Eucharystię. Wszystko po to, abyśmy mogli włączyć się w udział Boskiej Liturgii – Mszy świętej – najważniejszego punku naszego spotkania. Po pięknym spotkaniu z Panem Jezusem oraz posileniu ducha, przyszedł czas na posilenie ciała – przepyszny obiad.

 

Przedostatnim punktem spotkania były rozmowy dotyczące przyszłości. Nasze doświadczenie, które zebraliśmy w ciągu formacji w Szkole Liturgicznego Animatora Muzycznego sprawiły, że poczuliśmy potrzebę podzielenia się nim, a przede wszystkim – podzielenia się świadectwem, że można liturgię przeżywać w sposób piękny, godny. Nasze rozmowy, mamy nadzieję, zaowocują piękną inicjatywą skierowaną do wszystkich posługujących talentami w swoich parafiach. Na koniec pomodliliśmy się za siebie, abyśmy w swoich środowiskach, poprzez nasz śpiew, mogli ewangelizować i pokazywać, że warto dbać o piękno Mszy świętej.

Z ogromną niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie absolwentów. Jesteśmy gotowi do dalszej formacji, która z pewnością przyniesie owoce nam wszystkim oraz naszym parafiom.

Paweł

zdjęcia niebawem w galerii

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Za nami pierwsze w nowym roku i czwarte z kolei „SLAMOWE”  spotkanie.

Ten wietrzny, deszczowy i pochmurny poranek  rozświetlił nam Pan Jezus  podczas porannej Eucharystii. Potem już wszystko było łatwiejsze – nawet treściwy i naszpikowany konkretami wykład księdza doktora Zbigniewa Woźniaka „Chorał gregoriański – pierwszy śpiew Kościoła”. Dowiedziałyśmy się wielu ciekawych

informacji m.in. o dokumentach Kościoła zawierających zalecenia dotyczące muzyki sakralnej w służbie liturgii, które niestety często nie są praktykowane w większości parafii. I to jest cenne w naszej edukacji – dowiadujemy się jak powinno być, aby móc lepiej wypełniać naszą posługę animatorów muzycznych.

 

Po przerwie (nie ukrywamy, że jest to nasz ulubiony przedmiot:)) prawdziwie smakowity kąsek – „Podstawy rozśpiewania” z Panem Adamem Kulisiem (aktor, instruktor CHAPS). Poznałyśmy elementy teorii i praktyki rozśpiewania, a przede wszystkim wagę tego niezwykle istotnego elementu próby każdej grupy śpiewaczej. Po pysznym obiedzie, za który jeszcze raz dziękujemy siostrze Gracjanie, nie było już tak wesoło. Siostra Beata zrobiła nam „kuku” – przeprowadzając próbny egzamin – bez zapowiedzi! Oj nieładnie, nieładnie! Ale prawdę mówiąc było to bardzo potrzebne – takie podsumowanie dotychczas przekazanych wiadomości jest bardzo pożyteczne i niezbędne, aby uświadomić sobie czego jeszcze dobrze nie wiemy i nad czym trzeba popracować. I wreszcie chorał gregoriański w praktyce. Pan Łukasz Popiałkiewicz usiłował nauczyć nas śpiewów na przyszłą Eucharystię, która ma być prowadzona po łacinie. Wielkie wyzwanie i przerażenie. Mamy jednak nadzieję, że damy radę. Na początku wszystko jest ciemne zanim stanie się jasne:) Wycieńczone do kresu sił zasiadłyśmy w końcu przy świątecznym stole, aby móc wspólnie radować się z Bożego Narodzenia. Było ciepło, serdecznie i uroczo – jak zwykle w domu naszych kochanych sióstr. Z wielką przyjemnością wspólnie kolędowałyśmy, a przy okazji poznałyśmy kilka pięknych i nieznanych kolęd (zwłaszcza z województwa siedleckiego:) - oczywiście chodzi o śpiewnik:)).

 

ZDJĘCIA W GALERII

 

Plan IV sesji
10 STYCZEŃ 2015


8.30 - przygotowanie do LITURGII – s. Beata


8.45 - EUCHARYSTIA


9.30 - Chorał gregoriański - pierwszy śpiew Kościoławykład - ks. dr Zbigniew Woźniak


10.15 - przerwa


10.45 - Podstawy rozśpiewania - wykład i ćwiczenia – mgr Adam Kuliś


12.15 - obiad

 

13.00 - utrwalenie wiadomości

 

13.45 - Chorał gregoriański w liturgii dziśwykład i ćwiczeniamgr Łukasz Popiałkiewicz


15.30 - KOLĘDOWANIE :)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Slam-owe zmagania

III spotkanie Szkoły już za nami...

 

Kolejne SLAM-owe zmaganie (14.12.) rozpoczęliśmy od spotkania z Tym, które jest pierwszym Gospodarzem Domu Sióstr Uczennic Krzyża w Dąbiu, z Panem Jezusem Eucharystycznym!  W czasie adoracji mogliśmy powierzyć cały dzień naszemu Panu.  Piękne to spotkanie z Oblubieńcem! Ono zawsze buduje! Zaprawia nas wśród naszych trosk i strapień dnia codziennego.  Pozwala odnaleźć siłę na nową "porcję" wiedzy,  wykładow,  ćwiczeń i wspólnych rozmów :) Czas wykładów rozpoczął dk. Mateusz omawiając z nami Wskazania Episkopatu Polski do Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego. Następnie swoja obecnością zaszczycił nas ks. dr Andrzej Krzystek, ceremoniarz biskupi w naszej archidiecezji. Wytłumaczył nam w przystępny sposób, czym w ogóle jest liturgia, i jak ją trzeba rozumieć. Wskazał na Jezusa Chrystusa będącego zawsze w centrum liturgii,  jako podmiotu wszystkich działań liturgicznych. Zaznaczył ze celebracja liturgiczna jest zawsze czyniona, kierowana do Boga Ojca, przez Syna Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym. Po spotkaniu w sali parafialnej uczestniczyliśmy w Eucharystii obchodząc wspomnienie świętej dziewicy męczennicy Łucji. Po uczcie duchowej był czas na agapę! Pyszny obiad z przygotowała nam s. Gracjana. Następnie uczestniczyliśmy w drugiej części wykładu dot. OWMR. Konkretniej diakon skupił nasza uwagę na nowej instrukcji KEP dot. celebracji Mszy św. w małych grupach i wspólnotach.

 

 

Otwarty wykład w Centrum Formacji Świeckich

13 GRUDNIA 2014


Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy pragną pogłębienia tematu czym jest LITURGIA i ROK LITURGICZNY oraz rozpoczynający go, a trwający właśnie okres ADWENTU.
Wykład poprowadzi ks. kan. dr Andrzej Krzystek pełniący urząd ceremoniarza pontyfikalnego archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.
Odbędzie się on w godzinach: 10.30 - 12.00 przy Centrum Formacji Świeckich (pl Kościelny 2, Szczecin-Dąbie) w sali Domu Parafialnego.

 

Chęć uczestnictwa prosimy potwierdzić sms'em na nr 797 250 228 lub mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do czwartku (11.12.) włącznie.

 

 

 

Konstytucja o Liturgii Świętej, „Sacrosanctum Concilium”

wskazuje nam, że

w Kościele na początku jest adoracja, jest Bóg,

jest centralne miejsce tajemnicy obecności Chrystusa.

Benedykt XVI - katecheza 10.X.2012

 

 

Plan III sesji
13 GRUDZIEŃ 2014


8.30 - Adoracja Najświętszego Sakramentu

9.00 - przygotowanie do LITURGII – s. Beata


09.30 - Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego OGÓLNEGO WPROWADZENIA DO MSZAŁU RZYMSKIEGO

- wykładdk. Mateusz Pakuła cz.1

 

10.00 - przerwa


10.30 - TEOLOGIA LITURGII, ROK LITURGICZNY, Wprowadzenie do Adwentu w zarysiewykład - ks. dr Andrzej Krzystek


12.00 - EUCHARYSTIA


12.45 - obiad

 

13.30 - Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego OGÓLNEGO WPROWADZENIA DO MSZAŁU RZYMSKIEGO

- wykładdk. Mateusz Pakuła cz.2


14.15 - Śpiewy ADWENTU i BOŻEGO NARODZENIAwykład i ćwiczeniamgr Łukasz Popiałkiewicz
15.30 - PODSTAWY ZASAD MUZYKIwykład i ćwiczeniamgr Łukasz Popiałkiewicz (1 grupa)

 

--------------------------------------------------------------------------

 

Ks. kan. dr Andrzej Krzystek

 

Kapłan archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

 

Adiunkt  Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki i Homiletyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego
Wykłada liturgikę fundamentalną, rok liturgiczny, misterium Eucharystii, sakramenty i sakramentalia, liturgię godzin, liturgię i obrzędowość w rodzinie.

 

Pełni urząd ceremoniarza pontyfikalnego archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jesteśmy już po drugiej sesji SLAM'u.

 

Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od wykładów na temat wprowadzenia do Mszału Rzymskiego prowadzonych przez diakonów Mateusza i Daniela. Dowiedzieliśmy się wielu informacji na temat części stałych oraz pieśni w Liturgii. Następnie wraz z diakonem Danielem przygotowywaliśmy się do uczestnictwa w Mszy Świętej. Ćwiczyliśmy pieśni, które później zostały wykonane. Kolejnym punktem dnia były wykłady i ćwiczenia z emisji głosu z p. Ewą Węglarz. Dowiedzieliśmy się o tym jak dobrze oddychać, akcentować i wyraźnie mówić. Ćwiczenia praktyczne pozwoliły nam bardziej zrozumieć jak to wszystko ma poprawnie wyglądać. Kolejny wykład poprowadził ks.dr Cezary Korzec, głównym tematem była "Księga Psalmów w posłudze liturgicznego responsorium". Dowiedzieliśmy się o ogromnym znaczeniu Psalmów dla Kościoła Katolickiego oraz o ich budowie.  Zbliżał się czas Eucharystii dzięki odpowiedniemu przygotowaniu mogliśmy bardziej świadomie i spokojnie się modlić. Msze Świętą celebrował ks.dr Cezary Korzec, tego dnia też po raz pierwszy mogliśmy modlić się za nowo wybranego biskupa ze Szczecina ks. prof. Henryka Wejmana. Po Eucharystii pyszny obiad, chwila przerwy i kolejne wykłady. Ostatnim wykładającym był mgr Łukasz Popiałkiewicz, rozpoczęliśmy od prelekcji "O psalmie responsoryjnym", dowiedzieliśmy się wiele na temat tonów psalmowych, budowy psalmów i ich zastosowaniu. Między innymi wiemy już, że psalm należy wykonywać tylko z ambonki i nie można zastąpić go żadną inną pieśnią. Pan Łukasz przekazał nam wiele praktycznych rad na temat wykonywania psalmów. Następnie zajęliśmy się podstawami zasad muzyki, które są niezbędne do bycia animatorem muzycznym.
Podczas wszystkich wykładów wiele dyskutowaliśmy, wymienialiśmy się swoimi doświadczeniami i tym jak w rzeczywistości te wszystkie reguły i przepisy mają zastosowanie w parafiach, które znamy. Często jako uczestnicy uświadamiamy sobie, że sami nie do końca znamy przepisy, które chronią Liturgię, dlatego tym bardziej cieszymy się i dziękujemy Bogu za to, że trafiliśmy na SLAM i mamy możliwość nauczenia się jak być powinno a przez to dawać przykład innym i w dobry sposób animować śpiew podczas Mszy Świętej.

Karolina

 

zdjęcia w GALERII

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Plan II sesji
22 LISTOPAD 2014


8.30 - OGÓLNE WPROWADZENIE DO MSZAŁU RZYMSKIEGOwykładdk. Daniel Majchrzak, dk. Mateusz Pakuła

9.30 - przygotowanie do LITURGII – dk. Daniel Majchrzak


10.00 - EMISJA GŁOSU wykład i ćwiczenia - Ewa Węglarz

11.10 - przerwa


11.30 - KSIĘGA PSALMÓW W „POSŁUDZE” LITURGICZNEGO RESPONSORIUMwykład - ks. dr Cezary Korzec


12.40 - EUCHARYSTIA


13.30 - obiad


14.15 - O PSALMIE RESPONSORYJNYMwykład i ćwiczeniamgr Łukasz Popiałkiewicz
15.15 - PODSTAWY ZASAD MUZYKIwykład i ćwiczeniamgr Łukasz Popiałkiewicz


 

ks. dr Cezary Korzec - Biblista

Prezbiter Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego.
Inicjator projektu "Ogród Biblijny" w pobliżu granicy polsko-niemieckiej w Rosow.

Prowadzi min. Szkołę Animatora Biblijnego i warsztaty biblijne.

Przewodnik po Ziemi Świętej, Rzymie, Włoszech…


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

18 Października br. kolejne osoby rozpoczęły swoją formacyjną drogę w Szkole Liturgicznego Animatora Muzycznego. 'Animatorskie' grono tworzy zróżnicowana grupa przekraczająca również granice naszej diecezji. Są to członkowie chóru, animatorzy muzyczni scholi, Kościoła Domowego, a także osoby ze środowiska organistowskiego i katechetycznego.

Rozpoczęliśmy tematem wprowadzenia do LITURGII i podstawowych śpiewów mszalnych. Wśród osób prowadzących po raz pierwszy mogliśmy usłyszeć s.Rut z niezwykle dynamiczną katechezą otwierającą temat dokumentów Kościoła czyli Katechizm Kościoła Katolickiego O LITURGII.

 

Natomiast zajęcia z p.Ewą Węglarz trochę rozruszały nasze ciało, by wiedza szła w parze z dykcją i oddechem.

 

Eucharystii przewodniczył ks. dr Zbigniew Woźniak - przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej.


W całym naszym sobotnim zaangażowaniu Bóg pytał nas o wiarę. Czy ta celebrowana, zgodna jest z naszym sercem i czy serce otwarte jest na nawrócenie i nieustanne dostrzeganie i przyjmowanie Bożej miłości, którą ukochał nas do końca dając się nam w Eucharystii...

 

zdjęcia w galerii

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

18 PAŹDZIERNIKA 2014

P L A N   S P O T K A N I A

 

 

8.30  - rozpoczęcie i wspólna modlitwa

SŁOWO WPROWADZAJĄCE

 

9.15  - WIARA I LITURGIA - katechezas. Beata Majerczak CSDC

przygotowanie do LITURGII
przerwa

 

10.30 - ŚPIEWY MSZALNE - wykład i ćwiczeniaks. dr Zbigniew Wożniak

przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Liturgicznej

 

11.45 - EUCHARYSTIA

13.00 - obiad

14.00 - KKK o LITURGII - s. Rut Manthey CSDC

15.00 - SACROSANCTUM CONCILIUM - wykład - s. Beata Majerczak CSDC

16.15 - EMISJA GŁOSU - wykład i ćwiczenia - Ewa Węglarz

 


Spotkanie Absolwentów Szkoły...co dalej?

 

20.09.2014r. rozpoczęliśmy kolejny rok Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego. Tym razem był to bardziej czas spotkania, niż nauki.

 

Wspólnie adorowaliśmy Pana w Najświętszym Sakramencie, modliliśmy się, uczestniczyliśmy w Eucharystii, opowiadaliśmy sobie nawzajem o doświadczonych od Niego łaskach w czasie wakacji (okazało się, że było ich ich niezliczenie wiele :), rozmawialiśmy o celu naszej wspólnej obecności w Szkole.

 

Myślę, że to bardzo cenne być z ludźmi, dla których śpiew staje się uwielbieniem, służbą, modlitwą do Pana. Byliśmy zgodni co do tego, że chcemy razem w tym trwać, wciąż na nowo odkrywać piękno takiej służby, ale jednocześnie wciąż więcej dawać z siebie innym.

 

zdjęcia

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SPOTKANIE ABSOLWENTÓW SLAM czyli idziemy na całość!

 

20 września br. rozpoczynamy spotkania dla wszystkich, którzy przez ostatnie dwa lata byli uczestnikami Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego.

 

To czas, w którym będziemy "dopowiadać" wszystko to, na co nie wystarczyło nam czasu podczas rocznego kursu. Będą to też spotkania, które pozwolą nam przyjrzeć się własnej wierze, własnemu uczestnictwu, zaangażowaniu i służbie naszym braciom w Kościele.

 

PLAN SPOTKANIA

 

830 Adoracja Najświętszego Sakramentu

900 kawa, herbata, ciastko, ogłoszenia...
1000 przygotowanie do LITURGII GODZIN

Modlitwa przedpołudniowa - wprowadzenia dk. Daniel Majchrzak

konferencja - dk. Mateusz Pakuła

1115 przygotowanie do Eucharystii
1200 Eucharystia przewodniczy ks. Wojciech Koladyński

obiad

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

14 września w niedzielnej audycji RELIGIA NA FALI

na antenie Radia Szczecin

 


słów kilka

o Szkole Liturgicznego Animatora Muzycznego

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Konstytucja o Liturgii Świętej, „Sacrosanctum Concilium”

wskazuje nam, że

w Kościele na początku jest adoracja, jest Bóg,

jest centralne miejsce tajemnicy obecności Chrystusa.

Benedykt XVI - katecheza 10.X.2012