Home Szkoła liturg. animatora muz. Historia spotkań 2018/2019

2018/2019

2018/2019

Uwielbiać Jezusa Chrystusa, naszego Pana

Zakończenie VII edycji Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego


Czas SLAM-u to wspaniałe dziesięć spotkań  raz w miesiącu, w domu zakonnym Sióstr Uczennic Krzyża przy ulicy Kościelnej w Szczecinie. W tegorocznej edycji udział wzięli ludzie z różnych środowisk, różnego stanu (osoby świeckie, konsekrowane), w różnym wieku, z przeróżnym doświadczeniem muzycznym. Był to czas wzajemnego obdarowywania siebie, gdzie każdy otrzymał coś dla ducha, umysłu i ciała.

 

15 czerwca 2019 r. spotkaliśmy się na ostatnim spotkaniu, aby oficjalnie zakończyć VII edycję Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego. Rozpoczęliśmy oczywiście od rozśpiewania i od przygotowania śpiewów na Mszę Św. pod czujnym okiem Marty Sali. Po próbie, kiedy wszystkie pieśni były przygotowane, udaliśmy się do siostrzanego refektarza na kawę, herbatę i oczywiście na coś słodkiego. Był to czas wspólnych rozmów, wymiany doświadczeń i wzajemnego ubogacenia.

 

Następnym punktem naszego spotkania było omówienie wyników naszych testów podsumowujących wiadomości zdobyte na SLAM-ie w ciągu mijającego roku. Najważniejszym i centralnym wydarzeniem naszego ostatniego spotkania była Eucharystia, której przewodniczył i podczas której Słowo Boże wygłosił ks. Paweł Olewiński. Napełnieni miłością wypływającą z tego wielkiego daru, który Chrystus nam ofiarował na swoją pamiątkę udaliśmy się do sali na dole, aby zakończyć oficjalnie czas naszych wspólnych spotkań. Siostra Beata wraz z ks. Pawłem uroczyście wręczyli nam zaświadczenia ukończenia kursu liturgicznego animatora muzycznego. Po części oficjalnej, aby dopełnić radości wspólnotowego świętowania, udaliśmy się na agapę do zakonnego ogrodu sióstr.

 

Czas SLAM-u to wspaniałe dziesięć spotkań  raz w miesiącu, w domu zakonnym Sióstr Uczennic Krzyża przy ulicy Kościelnej w Szczecinie. W tegorocznej edycji udział wzięli ludzie z różnych środowisk, różnego stanu (osoby świeckie, konsekrowane), w różnym wieku, z przeróżnym doświadczeniem muzycznym. Był to czas wzajemnego obdarowywania siebie, gdzie każdy otrzymał coś dla ducha, umysłu i ciała.

 

Nasze spotkania zaczynaliśmy poranną  modlitwą w kaplicy, po której udawaliśmy się na rozśpiewanie i na wspólne przygotowanie śpiewów. Centralnym momentem każdego naszego zjazdu była Eucharystia, a po niej przepyszny wspólnotowy obiad przygotowany przez nasze kochane Siostry Uczennice Krzyża. Drogie Siostry, za każdy posiłek, za Waszą obecność i za każdy uśmiech - dziękujemy!

 

Każde z naszych spotkań było tematycznie  zróżnicowane. W zakres programu zajęć wchodziły między innymi: podstawy emisji głosu, zasad muzyki, dyrygowania, dokumenty Kościoła o muzyce liturgicznej, historia rozwoju muzyki sakralnej począwszy od średniowiecza aż do czasów współczesnych, wykład poświęcony łacinie - jako językowi Kościoła, wykład o kulcie maryjnym w liturgii i wiele innych. Za przekazaną wiedzę i mnogość informacji wszystkim wykładowcom - serdecznie dziękujemy!

 

SLAM był dla nas wszystkich darem - czasem błogosławieństwa. Był to moment spotkania z Bogiem, z drugim człowiekiem i z samym sobą. Wiedza z zakresu liturgii i muzyki, którą zdobyliśmy, pozwala nam iść naprzód, aby poprzez świadome i piękne przygotowanie liturgii w jej wszystkich aspektach uwielbiać Jezusa Chrystusa, naszego Pana.

 

Niech słowami zakończenia będą słowa modlitwy psalmisty: „Póki mego życia, chcę śpiewać Panu i grać mojemu Bogu, póki mi życia starczy. Niech miła mu będzie pieśń moja, będę radował się w Panu” (Ps 104, 33-34).

Niech Bóg wszystkim błogosławi,
kl. Wiktor Ławnicki SDB


 

więcej zdjęć w GALERII

 


Przedostatnie spotkanie SLAM-u...

 

W dniu 18.05 odbyło się kolejne spotkanie Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego. Rozpoczęliśmy je tradycyjnie od rozśpiewania i przygotowania się do liturgii.

 

Potem, po przerwie kawowej, wysłuchaliśmy wykładu pani Anny Marii Kowalskiej-Stępień, który ukazał nam w zarysie historię powstania muzyki wielogłosowej w Kościele – począwszy od średniowiecza aż do czasów współczesnych. Mieliśmy też okazję wysłuchać niektórych z tych dawnych utworów.

 

Następnie odbył się wykład księdza Łukasza Palucha, który wyjaśnił nam rolę kultu maryjnego i jego miejsca w kulcie sprawowanym przez Kościół.

 

Po tym wykładzie wzięliśmy udział w nabożeństwie majowym oraz Mszy świętej.

 

Natomiast po przerwie obiadowej miało miejsce pisemne sprawdzenie naszej wiedzy zdobytej podczas uczestnictwa w tegorocznej edycji SLAM-u.

Z Bogiem!
Br. Ignacy OFM
zdjęcia w GALERII

 

 

W przestrzeni dokumentów Kościoła

 

27 kwietnia odbyło się kolejne, już siódme spotkanie siódmej edycji Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego. Spotkanie rozpoczęliśmy w kaplicy gdzie wspólnie modliliśmy się przez Najświętszym Sakramentem. Następnie udaliśmy się do sali, gdzie rozgrzewaliśmy swoje głosy i przygotowywaliśmy się muzycznie do Mszy Świętej, pod przewodnictwem Marty Sali. Po rozgrzewce duszy i ciała odpoczęliśmy nieco przy kawie, herbacie i ciastku i miłych rozmowach.


W dalszej części dnia mieliśmy okazję czerpać z wykładów prowadzonych przez ks. Andrzeja Krzystka, p. Łukasza Popiałkiewicza, a także s. Beaty i Marty Sali.


Na wykładzie ks. Andrzeja Krzystka dowiedzieliśmy się o dokumentach Kościoła mówiących m.in. o Mszach z udziałem dzieci czy też Mszach grup specjalnych. Podczas zajęć z p. Łukaszem poruszyliśmy tematy związane z funkcjami muzycznymi podczas liturgii oraz nauczyliśmy się podstaw dyrygowania. Natomiast na zakończenie odbył się wykład Siostry Beaty i Marty, które przedstawiły nam najnowszy dokument Episkopatu Polski  mówiący o Muzyce Kościelnej.


Podczas całego dnia nie mogło zabraknąć posiłków dla duszy i ciała, a więc: Eucharystii, którą odprawił ks. Krzystek, a także pysznego obiadu przygotowanego przez Siostry.

zdjęcia w GALERII

 

 

Biblijne typologie

Pomiędzy Starym a Nowym Testamentem

 

Szóstą sesję Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego 2018/2019  rozpoczęliśmy w dość  nietypowym miejscu, ponieważ w siostrzanym refektarzu (jadalni). W pomieszczeniu tym najczęściej spożywa się posiłki, my natomiast pod okiem Pana Adama Kulisia rozśpiewaliśmy się oraz przygotowaliśmy śpiewy na Mszę Świętą.


Następnym punktem programu była króciutka przerwa, a po niej dwuczęściowa katecheza wygłoszona przez ks. dra Jarosława Kwietnia – wykładowcę Wyższego Seminarium Duchownego oraz ceremoniarza katedralnego w Koszalinie. Głównym tematem katechezy było „Triduum Paschalne wyjaśniane przez Stary Testament.” Ks. Jarosław przedstawił nam wiele cennych informacji na ten temat, odwołując się do biblijnych typologii pomiędzy Starym a Nowym Testamentem, które widoczne są w bogatej symbolice wydarzeń biblijnych (pascha, uczta, drzewo, świeca paschalna, znaki chrzcielne).  W katechezie, która w tym miesiącu miała charakter otwarty, wzięli udział również Absolwenci SLAM-u oraz wiele innych osób. Oczywiście nie zabrakło czasu na pytania, a także na wymianę osobistych doświadczeń.


Po zakończonej katechezie, udaliśmy się do kaplicy, aby trwając w duchu  zjednoczenia i jedności uczestniczyć w paschalnym misterium Jezusa Chrystusa, które uobecnia się każdorazowo podczas każdej Mszy Świętej. Po  Eucharystii przeszliśmy do refektarza, gdzie zjedliśmy przepyszny obiad, przygotowany przez nasze kochane Siostry.

Po chwili odpoczynku przy kawie i herbacie, zgromadziliśmy się w sali na dole, aby wysłuchać wykładu  prowadzonego przez Pana Emila Michorzewskiego, w trakcie którego zapoznaliśmy się ze śpiewami liturgii poszczególnych dni Triduum Paschalnego. Pan Emil podzielił się z nami swoim przebogatym doświadczeniem na ten temat. Po zakończeniu tych zajęć chętne osoby mogły pozostać jeszcze na ćwiczeniach z zasad muzyki.

I tak oto minął kolejny dzień naszej SLAMowej przygody.

kl. Wiktor Ławnicki SDB

zdjęcia w GALERII

 

 

Modliliśmy się i śpiewaliśmy po łacinie


16. lutego odbyła się V sesja Szkoły liturgicznego animatora muzycznego.
Dzień zaczęliśmy od  wprowadzenia do modlitwy Kościoła Liturgią Godzin, które poprowadziła siostra Beata CSDC wskazując na wyjątkowość tej modlitwy.

Brewiarz, to liturgiczna modlitwa dnia, która jest wspólnotowym wielbieniem Boga przez Kościół. Nazwa "Liturgia Godzin czyli Modlitwa Codzienna Ludu Bożego" wskazuje, nam iż jest to modlitwa całego Kościoła, a więc również ludzi świeckich.

W kaplicy Sióstr Uczennic Krzyża pięknie wybrzmiała ta poranna liturgiczna modlitwa zwana Jutrznią. Po przerwie nastąpiło  przygotowanie do liturgii mszy św.

 

Wyjątkowość tej sesji natomiast polegała na tym, że modliliśmy się i śpiewaliśmy po łacinie pod kierunkiem  P. Emila Michorzewskiego , który przygotował nas do liturgii w tym języku. Do trudnej modlitwy po łacinie  chorałem gregoriańskim był wsparciem wcześniejszy wykład i materiały z ubiegłej sesji.

 

Około godz.11.30 mieliśmy  piękny i ważny wykład ks. dr hab. Jarosława Nowaszczuka pt. „ Za i przeciw łacinie” na temat roli łaciny dawnej i współcześnie w Kościele i w życiu. Przeplatany był on ciekawymi historiami i anegdotami. Po wykładzie Księdza Doktora sądzę,  że wszyscy jesteśmy „ZA” Łaciną.
Eucharystia po łacinie zostanie głęboko w  naszych sercach; wyjątkowa i  wzniosła, którą sprawował i Słowo wygłosił ksiądz dr hab. Jarosław Nowaszczuk.
Po modlitwie, w dalszej kolejności coś dla ciała czyli pyszny obiadek - niezawodne Siostry.

 

Później  część z nas udała się na pierwszy wykład z zasad muzyki , które z wielkim zaangażowaniem  omówił pan mgr Emil Michorzewski.
Od godziny 15. były zajęcia w formie warsztatów.  Zajęliśmy się w grupach dokumentem Musicam Sacram oraz Instrukcją Episkopatu Polski dotyczącą muzyki sakralnej po Soborze Watykańskim II. Ta część zajęć po dość szczegółowym omówieniu poszczególnych punktów  zakończyła się pytaniami i wyjaśnianiem kwestii, które nas żywo  zainteresowały.
Do następnego spotkania!

zdjęcia w GALERII

 

 

Liturgia, katechizm i chorał...


12 stycznia 2019 odbyła się IV sesja w SLAM


Spotkanie rozpoczęły siostry "Uczennice Krzyża", które wprowadziły nas do liturgii godzin. Pokazały nam w jaki sposób odmawiać jutrznię i korzystać z brewiarza. Po krótkim wykładzie już nikt nie miał wątpliwości i razem wyśpiewaliśmy modlitwę poranną.
Następnie słuchaliśmy prezentacji kleryków, którzy mówili nam o liturgii w Katechizmie Kościoła Katolickiego.
Mieliśmy również przyjemność porozmawiać z ks. Zbigniewem Woźniakiem na temat chorału gregoriańskiego, gdzie poznaliśmy jego historię.

 

Kolejnym ważnym punktem tego zjazdu była msza święta, która jak zawsze była przepełniona naszą modlitwą i obecnością Ducha Świętego.

 

Najbardziej zaciekawił mnie wykład pana mgr Emila Michorzewskiego, który nauczył nas czytać neumy, tak zwane nuty w chorale gregoriańskim. Uczyliśmy się także zapisu tej faktury. Poznaliśmy wiele różnych śpiewów chorałowych, które różnią się od siebie ze względu na miejsce powstania i zapis.


Pod koniec naszego pobytu w szkole, siostry zaprosiły nas do wspólnego kolędowania. Mieliśmy okazję przeżyć jeszcze raz wieczór wigilijny, na którym składaliśmy sobie życzenia i dzieliliśmy się opłatkiem. Częstowaliśmy się ciepłym barszczykiem, pierożkami i ciastem, które było prze-pysz-ne:). Miło wspominam nasze kolędy przy gitarze; był świetny nastrój.

To nasze spotkanie (inne od wszystkich) na zawsze zostanie w mojej pamięci.

Łukasz


 

zdjęcia w GALERII"Oto przyjdę wkrótce, a zapłatę mam ze sobą, aby każdemu oddać według jego uczynków"...

Po grudniowej sesji SLAMu


Adoracja Pana Jezusa i Eucharystia zawsze są dla mnie najważniejszą i najpiękniejszą częścią każdego spotkania w szkole. W sobotę, w drugim tygodniu Adwentu odbył się w tym roku nasz ostatni zjazd. Dowiedzieliśmy się, że antyfonę z mszału można zaśpiewać, zarówno na wejście jaki na komunię.

 

Z ostatnich zajęć w szkole szczególnie zapamiętałam omówienie przez mgr Emila  Michorzewskiego tekstów pieśni adwentowych. Pokazał nam w jak prosty sposób, poszczególne zwrotki tekstu, jako modlitwę śpiewaną można wykorzystywać w  różnych okresach Adwentu. Kolor różowy w trzecią niedzielę Adwentu już od tej chwili zawsze będzie mi się kojarzył z kolorem szaty liturgicznej.

 

Przygotowania do Eucharystii i wspólny śpiew poprowadził Pan Adam Kuliś. Na ćwiczeniach z emisji głosu, udzielił nam cennych wskazówek umiejętnego rozśpiewania i wykorzystania swoich zasobów głosowych. Uświadomił nam jak dużo musimy jeszcze popracować nad warsztatem i jak ważne jest rozgrzanie głosu przed publicznym śpiewaniem. W trakcie ćwiczeń z emisji głosu było radośnie i jak zwykle uśmiech na twarzy towarzyszył wszystkim uczestnikom. 

Niezwykle cenne dla mnie były informacje na temat roku liturgicznego i Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego.
,
Było to ostatnie spotkanie w 2018 roku, złożyliśmy sobie życzenia świąteczne, a ja nabyłam dwie wspaniałe płyty Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża: "Nie wypowie..." oraz "Dziękujemy Ci, Jezu..." Polecam każdemu te płyty- tytuł zawiera wszystko "Dziękujemy Ci Jezu za Twoją niepojętą Miłość"...

Dorota

zdjęcia w GALERII

 

 

 

Przeżywać Tajemnice Ciała, i Krwi Pańskiej...

 

24 Listopada o poranku spotkaliśmy się na drugiej  Sesji  SLAM w 2018 roku. Na spotkanie zaprosił nas sam Pan by pobyć z nami w ciszy naszych Serc na Adoracji Najświętszego  Sakramentu. Ciszę tą ocieplał śpiew braci franciszkanów, którzy dołączyli do nas tego poranka. Po spotkaniu z Panem na Adoracji  nasze  Serca i głosy były  gotowe  by  przygotowywać  śpiew na Liturgie Eucharystyczną.

Po krótkiej przerwie  i posileniu się  niesamowitymi  smakołykami rozpoczęliśmy  pracę nad  głosami poprzez poszukiwania i ćwiczenia naszych brzuchów, gardeł, i naszych twarzy na zajęciach Emisji Głosu. Dalej podczas pierwszego wykładu próbowaliśmy bliżej poznać i wsłuchać się w „Psalmy: język Biblii  - język Kościoła” na podstawie wybranych psalmów. Zaraz po tym uzbrojeni w tak bogatą wiedzę stanęliśmy w najważniejszym punkcie tego  dnia, czyli na Eucharystii, w której wszyscy,:  konsekrowani i  świeccy  w jedności  i  skupieniu przeżywaliśmy Tajemnice Ciała, i Krwi Pańskiej.

Po Uczcie Eucharystycznej nadszedł czas na ucztę dla ciała, za co pięknie dziękujemy  wszystkim posługującym w kuchni.  Po tak obfitym pokrzepieniu się nabraliśmy sił by na drugim wykładzie dowiedzieć się jak najlepiej śpiewać psalmy i jak Kapłani, służba liturgiczna, organiści psalmiści i cały lud wiernych  zgromadzeni  podczas śpiewów liturgicznych powinni ze sobą współpracować. Po tym spotkaniu  nastąpił ostatni  tego dnia wykład, na którym skupialiśmy się nad „Ogólnym wprowadzeniem do Mszału Rzymskiego” i  przepisach w nim zawartych, a także dowiedzieliśmy się jak powinny, a jak nie powinny wyglądać wnętrza naszych Świątyń.

Marcin

 

 

zdjęcia w GALERII

 


Liturgia - podstawa życia duchowego i naszej posługi

 

20 października rozpoczęliśmy roczną formację w Szkole Liturgicznego Animatora Muzycznego. Podczas pierwszego zjazdu nasza uwaga została skupiona na podstawie życia duchowego i naszej posługi, czyli liturgii – jej istocie i sensie. Była ona w centrum dnia, także przez muzyczne przygotowania. Mielimy okazję pogłębić jej rozumienie i przeżywanie dzięki katechezie, żywym świadectwom i wykładowi opartemu o „Konstytucję o liturgii świętej”. Wzięliśmy również udział w zawsze przydatnych warsztatach emisji głosu i poprawnej wymowy, na których otrzymaliśmy praktyczne zestawy ćwiczeń do samodzielnej pracy.

Anna Twarowska


 

zdjęcia w GALERII


 

 

 

Rusza siódma edycja Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego

 

20 października 2018 roku rozpoczynamy już VII edycję Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego. Jej ideą jest zaszczepienie w osobach posługujących podczas liturgii większej wrażliwości na jakość służby muzycznej w Kościele. Podczas dziewięciu spotkań, które odbywają się w Domu Generalnym Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża na szczecińskim Stołczynie, można zgłębiać tajniki sztuki muzycznej i poznawać szeroki kontekst dokumentów Kościoła dotyczących prawodawstwa liturgiczno-muzycznego.

Każdy zjazd jest poświęcony jednemu zagadnieniu. Niektóre dotyczą konkretnego okresu liturgicznego, inne dotykają takich tematów, jak Psalmy czy Liturgia Godzin. Podczas każdego spotkania uczestnicy mają okazję wymieniać się doświadczeniami osób posługujących na co dzień w Kościele. Są to organiści, chórzyści, osoby prowadzące schole, katecheci i wszyscy zainteresowani, dla których muzyka w kościele spełnia szczególną rolę ubogacania spotkania z Bogiem. Momentem kulminacyjnym każdej soboty jest Eucharystia, podczas której wspólnie wykonują przygotowaną wcześniej muzykę.

Podczas całego cyklu szkolnego odbywa się wiele zajęć dotyczących zagadnień muzyczno-liturgicznych, emisji głosu, prowadzenia zespołów, dyrygowania, historii muzyki, czy wreszcie analizy poszczególnych dokumentów Kościoła dotyczących służby podczas liturgii. Dzięki tej szerokiej wiedzy absolwenci szkoły mogą dużo bardziej świadomie posługiwać w swoich parafiach. Roczny kurs jest wyjątkową okazją do pogłębienia wiedzy, rozwinięcia umiejętności oraz wymiany doświadczeń z wieloma osobami, które bardzo chętnie służą swoją wiedzą i doświadczeniem wieloletniej praktyki.

Szkoła, mimo że trwa tylko rok, ma pewną kontynuację, która wynika z potrzeby dalszego pogłębiania poruszanych tematów. Każdy, kto ukończy Szkołę Liturgicznego Animatora Muzycznego może czuć się zaproszony na zjazdy absolwentów, które odbywają się równie regularnie, co zajęcia. Wspomniane spotkania, jak również warsztaty liturgiczno-muzyczne oraz coroczne rekolekcje liturgiczne pozwalają na pogłębianie wszystkich tematów, które są ważne dla posługujących w Kościele. Nie do przecenienia są oczywiście również możliwości konsultowania swoich doświadczeń i ewentualnych wątpliwości z bardzo kompetentnymi osobami, które zawsze chętnie angażują się w pomoc i rozwikłanie potencjalnych trudności. Duże znaczenie ma również dbałość organizatorów Szkoły o stronę techniczną.

 

Więcej w tygodniku katolickim Niedziela w diecezjalnym dodatku Kościół nad Odrą i Bałtykiem wyd. 08.09.2018