Home Szkoła liturg. animatora muz. Historia spotkań 2019/2021

2019/2021

 

Majowe spotkanie SLAMu

 

Ósme majowe spotkanie SLAMu odbyło się w parafii p.w. Św Antoniego Padewskiego na Warszewie.

Spotkanie rozpoczęliśmy od przygotowania i odprawienia nabożeństwa majowego, po czym Marta Sala poprowadziła przygotowanie śpiewów do liturgii.

Siostra Beata w oparciu o materiały ze zbiorów Książnicy Pomorskiej przygotowane przez Panią Annę Kowalską-Stępień rzuciła kilka świateł na historię muzyki kościelnej od końca średniowiecza. Kanwą muzyki kościelnej były teksty części stałych mszy świętej i liturgia godzin.

 

Monodia gregoriańska jako śpiew jednogłosowy ze względu na niedoskonałości zapisu dawał rytm swobodny i przybliżony kształt melodii. Średniowieczne początki wielogłosowości polegały na równoległym prowadzeniu melodii o kwartę lub kwintę. Padło nazwisko teoretyka muzyki Guido z Arezzo. Następny okres  to ars antiqua 1160-1320 z teoretykami Leoninusem  i Perotinusem doskonali się notacja muzyczna. Ars nova we Francji 1315-1400 wprowadza dalsze udoskonalenia notacji, różnicowanie dysonansu i konsonansu, następuje rozwój muzyki świeckiej- madrygał, ballada, rondo. Znaczące nazwiska to Guillame de Machaut, Władysław z Gielniowa, Mikołaj z Radomia.

Renesans to królowanie mszy i oficjum oraz motetu w muzyce kościelnej. Muzyka staje się sztuką jako wynik wiedzy, umiejętności i talentu. Znaczący kompozytorzy to Guillame Dufay, Johannes Ockeghem, Jacob Olbrecht, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Orlandus Lassus, Sebastian z Felsztyna, Mikołaj z Krakowa, Wacław z Szamotuł, Mikołaj Gomółka, Marcin Leopolita.

 

Barok to m.in. Jan Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Georg Friederich Haendel, Dietrich Buxtehude, Claudio Monteverdi, Batista Pergolesi, Francois Couperin, Georg Filip Telemann, Bartłomiej Pękiel, Grzegorz Gorczycki.

Klasycyzm to monumentalne formy koncertujące nie nadające się do użytku liturgicznego. Przedstawiciele to Wolfgang Amadeusz Mozart, Johan Haydn, Marcin Zebrowski, Wojciech Dankowski. Reakcją na przekomponowanie klasycystyczne stał się cecylianizm.

 

Po posiłku  Pan Łukasz Popiałkiewicz przedstawił podstawy dyrygowania poczynając od postawy, mimiki, ruchu rąk w celu uzyskania pełnej, czytelnej komunikacji pomiędzy dyrygującym, a zespołem odnośnie  momentu rozpoczęcia, zakończenia, tempa, dynamiki, charakteru utworu, emocji. Wprowadził pojęcie auftaktu oraz schematy ruchu odpowiadające metrum.

Eucharystię w kościele parafialnym odprawił dla nas ks. kan. dr Andrzej Krzystek. Opowiedział też o starożytnych początkach tej wspólnoty oraz o historii obrazu Św. Antoniego Padewskiego.

Na zakończenie spotkania odbył się test z dotychczas zdobytych wiadomości.

S.P

zdjęcia w GALERII

 

 

Kwietniowe spotkanie SLAMu

 

Kwietniowe spotkanie SLAMu rozpoczęliśmy od tematu „Funkcji muzycznych w liturgii”. Korzystając z dokumentu Musicam Sacram oraz z Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego, dowiedzieliśmy się, jakie są funkcje śpiewaków i chóru; jak wykonuje się psalmodię, a także,  że trzeba to wykonywać z odpowiednią dykcją, równym tempem i odważnie.

 

Poznaliśmy jak bardzo ważna jest formacja duchowa już od małego dziecka; że trzeba w to włożyć należytą uwagę, aby - dorastając  - wierni zostali przy wierze. Bo nie każdy ma odpowiedni przykład do naśladowania w swojej rodzinie.

 

Poznaliśmy jak dobre, i wcale nie trudne może być korzystanie z chorału gregoriańskiego oraz jak podejmować funkcje muzyczne podczas liturgii.

 

Instrukcja Kongregacji Kultu Bożego tłumaczy, jak ważne jest lokalne nawoływanie do wiary nawet małych grup; a im więcej wspólnot w parafii, tym lepiej „działa” Kościół.

 

Liturgia powinna być odprawiana w odpowiednim miejscu na pobłogosławionym ołtarzu. Jednak istnieją przypadki, w których to może być zmienione, gdy sprawowanie Mszy w takim wymiarze jest utrudnione.

Wskazania Episkopatu wytłumaczyły nam normy Eucharystii, których każdy sprawujący powinien się trzymać. Teksty przeznaczone do śpiewu kościelnego powinny być zaczerpnięte z Pisma Świętego lub źródeł liturgicznych.

 

Bardzo ważne jest tworzenie wspólnoty ludzi wierzących, byśmy mogli się wzajemnie wzmacniać w wierze i w doświadczeniach z nią związanych.

Wspaniałe sobotnie spotkanie umiliła nam pyszna pizza, a przede wszystkim wspólnie przeżyta Msza Święta, której tego dnia nie mogło zabraknąć.

Dziękuję Weronika

zdjęcia w GALERII

 

 

„Od Paschy do Paschy” – specjalny czas i specjalna sesja SLAMU

 

Dnia 06.03.2021r. ponownie spotkaliśmy się na zajęciach stacjonarnych. Tym razem miejscem spotkania była Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Boboli – dzięki uprzejmości proboszcza o. Grzegorza Nogala TJ.

 

Oprócz studentów „obecnego” rocznika (2019/20 -> 21) w wydarzeniu udział wzięli absolwenci SLAM-u ze względu na jego wyjątkowy charakter, a mianowicie powiązanie z Paschalnym Misterium Męki i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa (Triduum Paschalnym, inaczej Triduum Sacrum). Spotkanie rozpoczęliśmy wspólną modlitwą Liturgii Godzin, poprzedzoną wprowadzeniem Siostry Beaty.

 

W czasie wykładu Siostra Beata wyjaśniła wiele kwestii związanych z Triduum Sacrum, takich jak: dni miesiąca Nisan w kulturze hebrajskiej, ustalenia Soboru Nicejskiego w 325 r. ne. co do wyboru terminu Triduum, jak i kluczowe pojęcia „kairos”„chronos”„anamneza”, „pesach” i inne. Podkreślona została szczególność tego wydarzenia (kilkudniowa całość), w którym to uczestnicy poprzez Ducha, doświadczają realnego współuczestnictwa w wydarzeniach męki i zmartwychwstania Chrystusa.

 

W dalszej części wysłuchaliśmy o częściach Triduum: czytaniach, czynnościach liturgicznych, jakie powinny być wykonywane, a jakie nie - oraz m.in. o znaczeniu Paschału. Wspomniane zostały dokumenty Kościoła powiązane z Triduum oraz rekomendowane książki.

Przygotowania do Eucharystii poprowadzone zostały przez nieocenioną absolwentkę Martę Sala.  Po mszy św. i posiłku kontynuowaliśmy wspólne lekcje. Na koniec dnia Pan Emil Michorzewski podzielił się swoją szeroką wiedzą i doświadczeniem związanymi z doborem śpiewów podczas Triduum Paschalnego.

Wojciech

zdjęcia w GALERII

 

 

 

Po wstępnym lutowym odświeżeniu wiadomości ruszamy z kontynuacją rocznika 2019/20/2021:)

Najbliższe spotkanie odbędzie się  już 6 marca. Do zobaczenia tym razem na ul. Pocztowej 22!

 

 

 

 

Pożegnaliśmy ks. Piotra Leśniaka
- człowieka aktywnie działającego w środowisku muzycznym
diecezji szczecińsko-kamieńskiej.

Odpoczywaj w pokoju...

 

Dnia 17 listopada 2012 gościliśmy ks. Piotra z wykładem: "Psalm responsoryjny w liturgii Kościoła".

 


 

Zgromadzeni w jedność, w ofierze Jezusa Chrystusa


Za nami kolejne, już piąte spotkanie w Szkole Liturgicznego Animatora Muzycznego, odbyło się ono 15 lutego 2020 roku.
Kontynuowaliśmy zapoznawanie się z Liturgią Godzin. Krótkie wprowadzenie siostry Beaty na początku dnia pomogło nam pełniej i z większą świadomością modlić się z całym Kościołem tekstami Jutrzni.


Od rana ćwiczyliśmy się w języku łacińskim, aby swobodniej posługiwać się nim na Mszy Świętej. W tych przygotowaniach pomógł nam ks. dr Krzysztof Pokorski, który zaczynając od historii łaciny przeprowadził nas przez szereg kwestii z nią związanych, nie pozbawiwszy nas różnych ciekawostek, które pomagały zrozumieć słowa wypowiadane na Eucharystii - szersze tłumaczenie chociażby takich zwrotów jak "congregemur in unum" (zgromadzeni w jedność). Objaśnienia te nie tylko pozwoliły nam odnaleźć się w łacińskich tekstach Mszy Świętej, ale też dotknąć głębi kryjącej się za słowami polskimi. Na koniec wykładu wraz z księdzem Krzysztofem i panem Emilem Michorzewskim przećwiczyliśmy wszystkie pieśni łacińskie, które miały być użyte podczas Eucharystii, zwracając szczególną uwagę na wymowę.


Po krótkiej przerwie nadszedł czas na Eucharystię, której przewodniczył ks. dr Krzysztof Pokorski. Podczas kazania zwrócił on uwagę na naszą jedność w Kościele i na świecie. Msza Święta jest szczególnym czasem, w którym rzeczywiście możemy poczuć się zgromadzeni w jedność, w ofierze Jezusa Chrystusa nieustannie ponawianej na ołtarzach całego świata.


Po najwspanialszej strawie duchowej nadszedł czas na coś dla ciała - jak zawsze rewelacyjny obiad i przerwa, po której odbyły wykład i ćwiczenia dla chętnych z zasad muzyki, prowadzone przez p. Emila Michorzewskiego.


Na koniec odbyły się warsztaty organizowane przez absolwentów Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego, podczas których pochylaliśmy się nad dokumentem Musicam Sacram i Instrukcją Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II. Podzieleni na grupy opracowaliśmy obydwa te materiały, w których można przeczytać między innymi o: zasadach dotyczących śpiewu podczas Mszy świętej, śpiewu brewiarza w chórze, oraz podczas różnych nabożeństw, a także o użyciu języka narodowego w śpiewie, czy komisjach czuwających nad rozwojem muzyki sakralnej.


To był jak zawsze bardzo potrzebny czas! Nie tylko dla rozwoju intelektualnego z zakresu muzyki sakralnej, ale dla mnie przede wszystkim to czas formacji duchowej, która ma miejsce dzięki wspólnocie uczniów, absolwentów i nauczycieli SLAMu. Jestem wdzięczny Bogu i wszystkim zaangażowanym za to dzieło!

al. Łukasz Knapkiewicz

zdjęcia w GALERII

 

 

 

Liturgia to codzienne przeżywanie Misterium Paschalnego

 

11 stycznia 2020 rozpoczęliśmy IV spotkanie w Szkole Liturgicznego Animatora Muzycznego. Rozpoczęliśmy je od wprowadzenia do Liturgii Godzin. Wytłumaczone zostały poszczególne jej momenty, a w tym, jak śpiewać hymny i psalmy podczas modlitwy. Liturgia Godzin to modlitwa całego ludu Bożego, czyli każdego z nas. Odmawiając ją łączymy się z całym światem jako jedna chrześcijańska rodzina, która wspiera się wzajemnie, nie zważając na osobiste odczucia.

 

Następnie czytaliśmy Katechizm Kościoła Katolickiego o Celebracji Misterium Chrześcijańskiego. Liturgia to codzienne przeżywanie Misterium Paschalnego, czyli męki Pańskiej i ofiary za nasze grzechy z miłości do każdego człowieka. Każdego dnia podczas liturgii możemy przyjmować Bożą miłość i błogosławieństwo. To „uzupełnia” nasz sens życia. Fundamentem naszego życia jest chwała. Nieustanne wielbienie, poznawanie i rozkochiwanie się w miłości Chrystusa. Misją Kościoła jest służba tym, którym jest trudniej poznawać tajemnicę, którą ma dla nas wszystkich Bóg i przybliżanie jej. Liturgia jest miłością Syna do Ojca. Źródło miłości jest w Chrystusie. Śpiew ma rozgrzewać nasze serca, a sakramenty, które Kościół nam daje mają nas przygotować na Jego miłość. Sakramenty dzielą się na: sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego - chrzest, bierzmowanie i Eucharystię; dalej na sakramenty uzdrowienia: pokuta i namaszczenie chorych oraz sakramenty w służbie komunii i posłania wiernych: kapłaństwo i małżeństwo.

 

Chrzest to wprowadzenie w dziedzictwo. Stajemy się dziećmi Boga i włączamy się w Kościół. Każdy z nas w razie konieczności może udzielić chrztu (tzn. jeśli dana osoba jest w niebezpieczeństwie śmierci). Wystarczy intencja, czysta woda i słowa: „ Ja, Ciebie Chrzczę, w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.” I 3 razy polewamy daną osobę wodą.

Bierzmowanie jest przyjmowane w dorosłości Chrześcijańskiej i udziela go Biskup.

Eucharystia jest źródłem i szczytem zbawienia. Chrystus karmi swoich uczniów, czyli też nas - Swoim Ciałem i Krwią.

 

Kolejną lekcją był chorał gregoriański. Jego istotą jest Słowo - nośnikiem treści jest uwydatnienie Słowa. Chorał gregoriański dzieli się na części stałe i zmienne, a wszystko jest połączone ze sobą i tworzy harmonijną całość.

 

Dzień zakończyliśmy wspólną agapą i dzieleniem się opłatkiem. Jedliśmy przygotowane wcześniej przez uczniów smakołyki popijając siostrzanym barszczem. Śpiewaliśmy wspólnie tradycyjne kolędy i pastorałki i te, których dotąd nie znaliśmy.


Weronika

zdjęcia w GALERII

 

 

 

Szczególne znaczenie ma przygotowanie serc

07.12.2019 r. odbyła się III sesja SLAM-u

 

„O zbawcza Hostio, godna czci...”. Słowami tej pieśni rozpoczęliśmy adorowanie naszego Pana w Najświętszym Sakramencie. W ciszy mogliśmy Go wielbić, a także powierzać mu swoje troski, przepraszać i dziękować za wszystko…


Po adoracji mieliśmy PODSTAWY ROZŚPIEWANIA. Tym razem wykład i ćwiczenia miał z nami pan Krzysztof Krzemień. Każdy z nas pod okiem pana Krzysztofa ćwiczył mięśnie nie tylko twarzy, ale i całego ciała:) Ważnym punktem tych zajęć było szukanie rezonansu w głowie:)


W ramach PRZYGOTOWANIA DO LITURGII pan Krzysztof uczył nas śpiewać m. in. pieśni o św. Ambrożym, który był patronem tego dnia. Ponadto trenowaliśmy śpiewanie stałych części mszy, które po łacinie brzmią szczególnie pięknie. Trudno nie wspomnieć o czterogłosowym ALLELUJA…


Po „wykładach śpiewanych” nadszedł czas na wysłuchanie bardzo ciekawego wykładu dotyczącego OGÓLNEJ CHARAKTERYSTYKI ROKU LITURGICZNEGO
Z UWZGLĘDNIENIEM OKRESÓW WCIELENIA. Ks. dr Andrzej Krzystek, który go wygłosił dla nas, omówił poszczególne okresy roku liturgicznego. Ważnym aspektem jest to, że rok liturgiczny „oparty jest na Jezusie Chrystusie”, na Jego Dziele. W liturgii mszy świętej wydarzenia męki, śmierci i zmartwychwstania aktualizują się, i uczestniczymy w nich teraz (z gr.anamnesis).


Nadszedł czas na Eucharystię... Mszy św. przewodniczył ks. dr Krzystek, który podczas homilii przybliżył nam patrona dnia św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła.
Po mszy św. udaliśmy się na przepyszny  (jak zwykle) obiad:).


Kolejnym wykładem po przerwie były Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego OGÓLNEGO WPROWADZENIA DO MSZAŁU RZYMSKIEGO. Tym razem w roli wykładowców wystąpili nasi alumni Łukasz i Paweł. Poradzili sobie świetnie z powierzoną im misją tłumacząc nam poszczególne punkty dokumentu. To, co dla mnie było ważne z tego wykładu to to, że w przygotowaniu do Eucharystii szczególne znaczenie ma przygotowanie serc. Ważne jest też korzystanie z charyzmatów, a w naszym przypadku  - z daru śpiewania.


Śpiewy ADWENTU I NARODZENIA PAŃSKIEGO to przedostatni wykład, który poprowadził dla nas pan Emil Michorzewski. Adwent dzieli się na dwie części. Pierwsza z nich trwa od pierwszej niedzieli Adwentu do 16 grudnia, dotyczy przygotowania na Paruzję; druga - od 17 grudnia do 24 grudnia i jest to bezpośredni czas przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Tak też dzielą się pieśni śpiewane w tym okresie. Podczas tych zajęć zaśpiewaliśmy kilka pieśni adwentowych i kolęd:) A dla chętnych był ostatni wykład z zasad muzyki. Pan Emil wprowadzał nas w świat pięciolinii, kluczy, nutek, półnutek, itd...


Kochani! Niech ten Adwent będzie dla Was wszystkich czasem radosnego oczekiwania na przyjście Pana, a Święta Bożego Narodzenia przepełnione łaskami płynącymi ze Żłóbka Bożej Dzieciny...

Ania

zdjęcia w GALERII

 

 

 

Obfity czas - czyli w czym uczestniczyliśmy podczas drugiej sesji SLAMu


"...ujrzawszy cuda godne podziwu. Byli jak konie na pastwisku i jak baranki brykali, wielbiąc Ciebie, Panie, któryś ich wybawił." (Mdr 19, 8b-9)

 


16. listopada Kościół wspomina św. Gertrudę Wielką, "słowika Chrystusa" patronkę SLAMu. Ten wyjątkowy dzień rozpoczęliśmy adoracją Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. "W Tobie jest światło, każdy mrok rozjaśni, w Tobie jest życie, ono śmierć zwycięża. Ufam Tobie miłosierny, Jezu wybaw nas" śpiewaliśmy z głębi naszych serc przy wtórze cytry i przy dźwięku... gitary ;)


Wykład ks. Wojtka Koladyńskiego o lekcjonarzu mszalnym uporządkował i uzupełnił naszą dotychczasową wiedzę o cyklach czytań w danym roku i okresie liturgicznym w kontekście reformy II Soboru Watykańskiego; a także o tym kto, kiedy i z jakiego miejsca może proklamować Słowo Boże. Teraz wiemy już skąd się wziął lekcjonarz, dlaczego ma tyle tomów, skąd różnice między pierwszym a drugim wydaniem oraz jak z niego poprawnie korzystać.


Po przerwie na ciacho zabraliśmy się z zapałem za warsztaty emisji głosu pod kierunkiem Pani Ewy Węglarz. Oprócz ćwiczeń rozluźniających i oddechowych pracowaliśmy nad naszą dykcją i artykulacją, by język giętki wypowiedział wszystko, co pomyśli głowa, aby było to usłyszane i właściwie zrozumiane ;)


Przygotowanie śpiewów do Eucharystii poprowadziła Iwona Kacprzyk - Mac, dyrygent "Kamertonu", scholi przy parafii Miłosierdzia Bożego w Szczecinie.


Nakarmieni Słowem, które Kościół dał nam na ten dzień, homilią ks. Wojtka o św. Gertrudzie, oraz Ciałem i Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa, mogliśmy wielbić Dobrego Boga, za cuda godne podziwu, śpiewając pieśń Piotra Pałki " Uwielbiamy Cię"...


Po mszy świętej siostry zaprosiły nas na pyszny obiad, po którym czekał nas wykład dr Łukasza Popiałkiewicza o śpiewach międzylekcyjnych i tonach psalmowych.
Dowiedzieliśmy się, że po reformie Soboru Watykańskiego II przywrócona została pierwotna funkcja kerygmatyczna, medytacyjna i dialogowa psalmu, który może występować współcześnie w dwóch formach: responsoryjnej (z refrenem) lub ciągłej (bez refrenu). Pierwsza z nich ma dwie odmiany: a capite (odpowiedź następuje po 1 lub 2 wersetach psalmowych) lub a latere (wierni odpowiadają tylko część responsu, uzupełniając wiersza, np. słowem Alleluja, jak to jest w psalmie allelujatycznym).
Poznaliśmy podział wersetów psalmowych na hemistychy: poprzedniki i następniki. Wiemy też, kto, kiedy, gdzie i w jaki sposób może wykonywać śpiewy międzylekcyjne, czyli psalmy/ graduały, Alleluję/ Traktus oraz sekwencje.
Zapoznaliśmy się z ośmioma gregoriańskimi tonami psalmów i ich budową: intonacją, tonem recytatywnym (tenorem), fleksą (rozdzielającą dłuższe wersety, a zaznaczaną krzyżykiem), półkadencją * tonem recytatywnym, kadencją.
Na koniec próbowaliśmy śpiewać melodie psalmów przygotowane dla nas przez dr Łukasza. To była wielka dawka praktycznej wiedzy!


Na koniec naszego spotkania s. Beata przedstawiła nam Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego zwracając naszą uwagę na najważniejsze punkty dotyczące przygotowania oraz świadomego i czynnego uczestnictwa w Eucharystii a także o roli śpiewu i gestów podczas liturgii.
Przeanalizowaliśmy wszystkie części mszy świętej oraz jakie śpiewy powinny w nich następować.
Jako zadanie domowe zobowiązaliśmy się przeczytać punkty od 128 do 170.
To był naprawdę obfity czas! Dzięki Wam wszystkim! Amen.

Agata

zdjęcia w GALERII

 

 

 

Czy jesteś gotów w swej wierze...

 

19 października 2019 rozpoczęła się 1 sesja 8 edycji Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego. Tematem przewodnim było: „Czym jest dla nas Wiara?”. Na początku nawiązaliśmy do Chrztu Świętego jako wprowadzenia w Kościół katolicki. Czy jesteś gotów w swej wierze, siąść przed Bogiem jak przed przyjacielem w osobistej modlitwie? A gdy jest moment liturgii, czyli wychwalania Boga? To oddawanie Mu należytej czci; ubiorem, postawą ciała, duszą.

 

Muzyka sakralna ma nieść wiernych ku Bożej miłości. Ma być naszą modlitwą. Naszym wyznaniem, że wierzymy, i że tą wiarą chcemy się dzielić w pochwalny sposób i pomóc innym w modlitwie podczas uwielbienia.

Podczas zajęć nauczyliśmy się śpiewu Scholii kantorów, a także jak odpowiednio intonować odpowiedzi mszalne. Uwieńczeniem tych lekcji była Eucharystia, na której mogliśmy usłyszeć „wyniki” naszych pierwszych zmagań Szkoły liturgicznej.

 

Po Mszy, na lekcji Emisji głosu ćwiczyliśmy dykcję; jak dobrze „śpiewać przeponą”; poprawnej wymowy polszczyzny, a także jak śpiewać „dolnym gardłem” oraz o tym, że regulacja powietrza jest bardzo ważna dla siły naszego głosu. W końcu mamy prowadzić swoim głosem serca do Chrystusa.

 

Na koniec czytaliśmy ze zrozumieniem Konstytucję o Liturgii, w której jest mowa o obecności Jezusa od początku Liturgii. Liturgia jest przedsmakiem bycia razem w jedności z Chrystusem. Najważniejszą pracą rodziców dla swoich dzieci to należyte wychowanie w wierze od początku Chrztu Świętego do osiągnięcia dojrzałości chrześcijańskiej. W tym dokumencie znajdziemy też słowo o muzyce sakralnej; liturgia ma być wyróżnieniem dla całego tygodnia.

Weronika

zdjęcia w GALERII

 

 

 

W codzienności przesiąkniętej tempem, kakofonią głosów, medialnym szumem, tak bardzo trzeba nam harmonii - by nasze serce zaczęło odkrywać na nowo piękno świata. Liturgia - z całym swoim rytmem - spokojnie i po Bożemu przeżywana wlewa tę harmonię w serce. Tę Boską harmonię współtworzy, oplata i prowadzi śpiew - który pomaga wszystkie tęsknoty nastroić na Bożą częstotliwość.

 

Jesienią 2019 r. rozpocznie się już VIII edycja Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego (SLAM) koordynowanej przez Centrum Formacji Świeckich przy Wspólnocie Uczennic Krzyża. Pierwsza edycja urodziła się z pragnienia samych uczestników (członków chórów, scholii, organistów, sympatyków muzyki kościelnej), którzy - po doświadczeniu warsztatów muzyczno-liturgicznych prowadzonych przez siostry - chcieli po prostu więcej. Nie tylko więcej wiedzy czy ćwiczeń - ale chcieli więcej modlitwy, odkrywanej w budowaniu wspólnoty.

 

Spotkania SLAM-u odbywają się raz w miesiącu, podzielone są na bloki teoretyczne i praktyczne, a sercem każdego zjazdu jest wspólna Eucharystia. Czas Szkoły to okazja nie tylko do pogłębienia wiedzy religijnej, muzycznej, teologicznej, do poszerzenia repertuaru znanych pieśni kościelnych, ale to także okazja do budowania wspólnoty osób, które w różnym wieku, z różnym doświadczeniem czują liturgię w podobny sposób. Dowodem na to, że tak jest, są regularne spotkania absolwentów Szkoły - pełne modlitwy, formacji i bratersko spędzanego czasu.

 

Podczas comiesięcznych zjazdów uczestnicy odkrywają, że ich śpiew naprawdę może być służbą na większą chwałę Bożą; że Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego jest jak kompas, dzięki któremu można znaleźć w liturgii właściwy kierunek (ku Bogu) i że łacina prawdziwie jest językiem kościelnego wszechświata. Nie brakuje nigdy czasu na wspólną modlitwę, słuchanie Słowa i zwyczajne pobycie razem. W sposób naturalny zajęcia z emisji głosu przechodzą w ćwiczenia z „emisji ducha”.

 

Św. Gertruda Wielka, patronka Szkoły, od kilku lat otula modlitwą wszystkich uczestników i absolwentów, by każdy dźwięk, który wychodzi z ich serca, układał się w życiowy Magnificat. Ona też przekonywała swoje siostry, że każdy człowiek zdolny jest do przeżywania przyjaźni z Bogiem w każdym momencie życia - i tego też chcemy uczyć na SLAM-ie: wspólne zajęcia są „rozgrzewką”, by później, w kolejnych dniach, te doświadczenia przenikały każdą chwilę życia. Dlatego warto zajrzeć na www.centrumformacji.eu - i z odwagą zacząć przygodę ze śpiewaniem życia Bogu.

 

ks. Wojciech Koladyński