Home Szkoła liturg. animatora muz.

SZKOŁA

LITURGICZNEGO ANIMATORA MUZYCZNEGO

 

SZKOŁA LITURGICZNEGO ANIMATORA MUZYCZNEGO 2023/2024

 

 

 

Psalmy w naszym życiu

 

18.11.2023 r. po raz drugi spotkaliśmy się, aby uczestniczyć w zajęciach w ramach XI edycji Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego.


Dzień rozpoczęliśmy o godzinie 8:30 od adoracji Najświętszego Sakramentu. Katechezę poprowadziła siostra Agata Łukasik. Wprowadziła nas w temat modlitwy Psalmami i wyjaśniła jej rolę w życiu człowieka.


Po przerwie poznaliśmy zarówno podstawowe jak i bardziej wymagające ćwiczenia oddechowe oraz dykcyjne zaprezentowane przez Panią Ewę Węglarz.


Pieśni, których nauczyła nas Pani Iwona Kacprzyk-Mac podczas przygotowania do Liturgii zostały przez nas wykonane na Mszy Świętej, którą celebrował ks. Daniel Majchrzak.


Przerwę obiadową spędziliśmy na przyjemnych rozmowach przy smacznym posiłku przygotowanym przez siostry. Udało nam się nabrać sił na kolejny, bardzo ciekawy, choć również trudny wykład organisty - Pana Łukasza Popiałkiewicza. Zdobyliśmy tu ogrom wiedzy z zakresu śpiewów międzylekcyjnych oraz gregoriańskich tonów psalmowych. Było to fascynujące, pouczające i zrodziło ciekawość nowych zagadnień.


Ostatni wykład dzisiejszego dnia poprowadziła dla nas siostra Beata Majerczak. Zapoznała nas z ważnym dokumentem  jakim jest Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego i zwróciła uwagę na jego najistotniejsze dla nas punkty."

 

Pozdrawiam, z Bogiem

Wojciech Kędzierski

 

 

zdjęcia w GALERII

 

 

 

18 listopada 2023 r.


8.30 - Adoracja Najświętszego Sakramentu - kaplica

9.00 - Wprowadzenie do modlitwy psalmami - WYKŁAD - s. Agata Łukasik CSDC

10.15 - przerwa - refektarz


10.45 - Podstawy emisji głosu - WYKŁAD I ĆWICZENIA - Ewa Węglarz

11.45 - Przygotowanie do Eucharystii - Iwona Kacprzyk-Mac (Absolwentka SLAM)

12.45 - EUCHARYSTIA - ks. Daniel Majchrzak

13.15 - obiad - refektarz


14.30 - Śpiewy międzylekcyjne. Tony psalmowe - WYKŁAD I ĆWICZENIA - Łukasz Popiałkiewicz

16.00 - Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego - WYKŁAD - s. Beata CSDC

 


 

Ruszyła XI edycja Szkoły

 

Dn. 14.10.2023 roku odbyło się pierwsze spotkanie uczestników XI edycji Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego.


Dzień rozpoczęto o godz. 8.30 sprawami organizacyjnymi. Uczestnikom spotkania na wstępie rozdano materiały edukacyjne oraz zapoznano z ogólna formułą zajęć. Ta część posłużyła również zapoznaniu się i powiedzeniu kilku słów o sobie. Katechezę poprowadziła siostra Beata Majerczak, następnie zaś swoje piękne świadectwo dała absolwentka SLAM – Justyna.

 

Po krótkiej przerwie na poczęstunek Pani Marta Sala poprowadziła przygotowanie do liturgii. Pieśni poznane podczas tych zajęć zostały wykorzystane w czasie Eucharystii, którą sprawował ks. dr Zbigniew Woźniak.


Dzięki uprzejmości sióstr i przygotowaniu bardzo smacznego posiłku, przerwa obiadowa upłynęła w bardzo miłej atmosferze.

Był to też czas na rozmowy, regenerację i zebranie sił na kolejne zajęcia –Elementy emisji głosu. Tu prowadziła nas Pani Ewa Węglarz.

Ćwiczenia wykorzystywane podczas tych zajęć ukazały nam jak ważna jest prawidłowa dykcja, intonacja, pauzowanie podczas używania głosu.


Kolejne miejsce w dzisiejszym panelu zajmowały śpiewy mszalne. Razem z s. Beata Majerczak ćwiczyliśmy utrzymanie prawidłowej linii melodyczne w obrzędach Mszy świętej oraz prawidłowe odpowiedzi na poszczególne wezwania kapłana

Ostatnie zajęcia w dzisiejszym panelu miały za zadanie wprowadzić nas w dokumenty Kościoła. Tu ponownie swoją wiedzą dzieliła się z nami s. Beata, która zapoznała nas z Konstytucją o liturgii Sacrosanctum Concilium.


Na zakończenie omówiono sprawy organizacyjne dotyczące spotkania zaplanowanego na 18.11.2023.

 

 


14 października


8.30 Wprowadzenie


9.00 NA DOBRY POCZĄTEK

Katecheza - s. Beata Majerczak CSDC

Świadectwo - Justyna (Absolwentka SLAM)


10.15 przerwa


10.45 Przygotowanie do Liturgii - Marta Sala

12.00 EUCHARYSTIA - ks. dr Zbigniew Woźniak


obiad


13.30 Elementy emisji głosu - Ewa Węglarz

14.45 Śpiewy mszalne - s. Beata Majerczak CSDC

15.30 Wprowadzenie w dokumenty Kościoła

- Konstytucja o Liturgii Sacrosanctum concilium


17.00 Podsumowanie

 

 

Dyszka SLAMu

10-lecie Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego


Główną misją sióstr Uczennic Krzyża jest posługa wśród świeckich. Od wielu już lat, jedną z form pogłębiania duchowości, są warsztaty muzyczne, organizowane przez s.Beatę Majerczak CSDC. To weekendowe spotkania, zakotwiczone w danym okresie liturgicznym, dla osób, którym bliska jest muzyka w Kościele. Z czasem jednak okazało się, że takie kilkudniowe warsztaty, podczas których kilkadziesiąt osób spotyka się „na chwilę”, są czymś, co rozbudziło pragnienie pogłębionej kontynuacji. Właśnie tę potrzebę zauważyła s. Beata i zgłosiła ją swojemu Zgromadzeniu. Siostry rozeznały czy faktycznie jest to wolą Ducha Świętego i tak okazało się, że z Bożej woli narodził się pomysł poprowadzenia szkoły, która przez cały rok akademicki, podczas regularnych comiesięcznych spotkań, pozwala uczestnikom nie tylko formować się muzycznie i religijnie, ale również nawiązać relacje i poczuć się wspólnotą.


Pierwszy rocznik SLAMu, bo tak w skrócie mówimy o Szkole Liturgicznego Animatora Muzycznego, odbył się w roku akademickim 2012/2013. Warto zaznaczyć, że od samego początku szkole patronuje Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko – Kamieński. Szkoła, organizując kolejne edycje współpracuje również z Ośrodkiem Muzyki Liturgicznej w Szczecinie.

Wśród osób, które wspierają wszelkie działania SLAMu są również członkowie Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej oraz Arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchowne. Nie sposób tu wymienić wszystkich osób, niemniej jednak SLAM gromadzi ludzi z całej Polski, tak wśród wykładowców, jak i wśród uczestników. Dotychczas roczną formację duchowo – muzyczną przeszło 190 osób.


24 czerwca 2023 roku był dniem, kiedy wspólnie mogliśmy świętować 10-lecie naszej Szkoły. Uroczystości rozpoczęły się w kościele Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny na szczecińskim Stołczynie, gdzie o godzinie 10:00 odbyła się Adoracja. Po niej był czas na świadectwa, które rozpoczęła s. Beata Majerczak CSDC wspominając i opowiadając wszystkim zebranym jakie były początki Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego. Następnie głos zabrali ci wszyscy, którym serce podpowiadało, żeby podzielili się tym, co SLAM zmienił w ich życiu. Był to moment wielu wzruszeń i łez, które tylko dowodzą tego, jak bardzo w dzisiejszym świecie, w którym Kościół zmaga się z tak wieloma problemami, potrzebne jest spotykanie wspólnoty ludzi wokół Chrystusa.


Bardzo mocno wybrzmiało to, że SLAM nie jest jedynie roczną szkołą, która warsztatowo, merytorycznie i duchowo przygotowuje do godnej posługi w Kościele, ale również to, że regularne Dni Skupienia oraz Rekolekcje Liturgiczne, które od 2016 roku, corocznie, organizuje Wspólnota Absolwentów SLAMu pozwalają budować trwałą, cały czas rozrastają się, wspólnotę ludzi, którym bliska jest muzyka w liturgii i jej świadome przeżywanie. Okazuje się, że egzamin i wręczenie dyplomu ukończenia Szkoły dla wielu osób nie jest wcale zakończeniem wspólnej formacji. Właśnie ta wspólnotowość wybrzmiała już podczas Mszy Świętej, którą koncelebrowali księża zaangażowani osobiście w SLAM, a podczas której cała wspólnota absolwentów, po półgodzinnej próbie uświetniła śpiewem w czterogłosie. Przepiękne dźwięki wypełniły kościół i serca wszystkich, którzy przyjechali z różnych stron Polski. Po tym kulminacyjnym momencie obchodów dziesięciolecia przenieśliśmy się do pobliskiego ogrodu Sióstr Uczennic Krzyża na wspólną Agapę, gdzie nie było końca wspólnym wspominkom, uściskom i radosnemu świętowaniu.


Dla mnie osobiście jest coś wyjątkowego w tej wspólnocie. Ilekroć wracam na Stołczyn, lub spotykam się z członkami Wspólnoty Absolwentów SLAMu podczas Rekolekcji Liturgicznych lub Dni Skupienia, czuję się tak, jakbyśmy widzieli się ostatni raz kilka dni wcześniej, bez względu na to, ile faktycznie mija czasu od naszego ostatniego spotkania. To dla mnie największe bogactwo – być przy Chrystusie razem z Braćmi i Siostrami, z którymi czuję się dobrze i bezpiecznie.

Ania Najderek

 

zdjęcia w GALERII

 

 

O SLAMie można by mówić wiele

Tak jak i o Kościele


Ale gdyby rzec krótko

Na podsumowanie

To jest z nim tak, jakby wizytę złożyć mamie

Bez zapowiedzi wejść tylną furtką


Ona przeszczęśliwa zapyta co słychać

Nakarmi, zaprosi, żeby usiąść do kawy

Poruszy wszystkie ważne sprawy

I później gości zwoła, żebyś mógł się z nimi przywitać


Opowiedzą Ci o swoim świecie, zapytają o Twój

I dotkniecie wielu tematów

Od Boga, ludzi do kultury, muzyki i poematów

A później pożegnają Cię i wyruszysz w kierunek swój


Żeby pożyć, zatęsknić i znów tu wrócić

A gdyby ten opis skrócić?


Byłoby to jakby podekscytowanym przyjechać do taty

I powiedzieć: ,,Tato tato, umiem śpiewać! Zaprezentuję, uważaj!"

On na to: ,,Doceniam, brawo. Mam parę uwag, tylko się nie obrażaj!"

I jeszcze: ,,Znasz chorał gregoriański, śpiew na głosy? To dopiero klimaty..."


Dobrze, udało się, ale czy nie można krócej? Jednym zdaniem?

Spróbujmy:

W SLAMie śpiewa Bóg, tak jak w synagodze, tak jak w Kanie

 

Maciej