Home Inne spotkania ss zakonne w Kościelisku '15

spotkanie sióstr różnych charyzmatów u Uczennic Krzyża w Kościelisku - 2015