Home Wspólnota Uczniów Krzyża

 

TEMAT: MISJA UCZNIA KRZYŻA


MIEJSCE: SZKOŁY SALEZJAŃSKIE, KU SŁOŃCU 124, 71-073 SZCZECIN


Zgłoszenia: Ewa Sosidko Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub tel. 515 279 518 (w godz. 19.30-21.00)

 


PLAN RAMOWY


Piątek, 11 listopada


8:00 Śniadanie
10:30 Rejestracja
12:00 Otwarcie Dni Wspólnoty – spotkanie wszystkich w auli
12:45 Obiad
Czas na spotkania przy kawie i herbacie – kawiarenka na holu przed aulą
14:00 Przekazanie dzieci animatorom
14:15 Adoracja Najświętszego Sakramentu / okazja do spowiedzi
14:45 Odebranie dzieci
15:00 Przygotowanie do liturgii
EUCHARYSTIA
16:30 Konferencja – ks. Piotr Kot „Misja Ucznia Krzyża”
18:00 Kolacja
19:00 Wieczór integracyjny


Sobota, 12 listopada


8:00 Śniadanie
9:20 Rodzice powierzają dzieci animatorom
9:30 Spotkanie wszystkich – w auli
Wprowadzenie w temat apostolstwa
Świadectwa
Spotkania w grupach dzielenia
Słowo s. Christiany
12:00 Czas na spotkania przy kawie i herbacie – kawiarenka na holu przed aulą
13:00 Obiad
14:30 Przygotowanie do liturgii
14:45 Włączenie do Wspólnoty Uczniów Krzyża – ks. Piotr Kot
EUCHARYSTIA
Powitanie nowych Uczniów Krzyża – w auli
Ogłoszenia
ok. 17:00 Kolacja

 

 

Wspólnota Uczniów Krzyża


Czy do tej wspólnoty należą tylko mężczyźni? Nie! Uczniami Krzyża są zarówno świeccy mężczyźni jak i kobiety, młodzi i starsi, żyjący w rodzinach lub samotnie. Łączy ich to samo pragnienie: stawać się Uczniem Krzyża, uczniem Bożej miłości, realizując powołanie katolika świeckiego.


Pierwsi Uczniowie Krzyża (wtedy nazywali się kręgiem małżeństw) pojawili się w 1985 r. przy nowopowstałej Wspólnocie Sióstr Uczennic Krzyża. Dziś jest około 100 osób, które wypowiedziały akt włączenia do Wspólnoty Uczniów Krzyża. Swoją formację stałą przeżywają we wspólnocie lub indywidualnie. Obecnie istnieją cztery wspólnoty w Polsce: w Zielonej Górze, we Wrocławiu, w Szczecinie i najmłodsza w Czmońcu k. Poznania. Każdej ze wspólnot oraz indywidualnym Uczniom Krzyża, pochodzącym z różnych rejonów Polski, towarzyszą Siostry Uczennice Krzyża.


Formacja Uczniów Krzyża prowadzona jest w duchu składania swojego życia za tych, którzy są daleko od Boga. W praktyce polega to na wykorzystaniu każdej sytuacji do ofiarowania konkretnego codziennego trudu za tych, którzy tego potrzebują (Bóg wie kto), aby znaleźć się w niebie. S. Christiana Mickiewicz, założycielka Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża, odkryła, że życie w postawie ofiarowania możliwe jest jedynie wtedy, kiedy powierzymy je Maryi, Matce Kościoła. Codzienny akt zawierzenia Maryi ma przypominać i pogłębiać osobiste oddanie się Jej w niewolę miłości.


Wspólnota Uczniów Krzyża nie jest miejscem wzajemnej adoracji jej członków, tzn. Uczeń Krzyża nie żyje dla siebie, ale dochodzi do świętości na drodze odkrywania swojego powołania chrześcijanina świeckiego żyjącego w świecie, zgodnie z nauczaniem Soboru Watykańskiego II: „(…) zadaniem ludzi świeckich, (…) jest szukać Królestwa Bożego, zajmując się sprawami świeckimi (…) i w zwyczajnych warunkach życia rodzinnego i społecznego, z których niejako utkana jest ich egzystencja. Tam ich Bóg powołuje, aby wykonując właściwe sobie zadania, kierowani duchem ewangelicznym przyczyniali się do uświęcenia świata na kształt zaczynu, od wewnątrz niejako, i w ten sposób przykładem zwłaszcza swego życia, promieniując wiarą, nadzieją i miłością, ukazywali innym Chrystusa” (LG 31).


Świeccy Uczniowie Krzyża mają stać się apostołami Chrystusa w świecie, aby przez świadectwo własnego życia pociągać innych do przyjaźni z Jezusem. To ich apostolstwo realizuje się przez modlitwę, ofiarę za tych, których życie wieczne jest zagrożone, rzetelne wykonywanie swoich zadań życiowych (małżeńskich, rodzicielskich, zawodowych) oraz przez zaangażowanie w konkretne działania apostolskie na terenie swojej parafii lub współpracę z Siostrami Uczennicami Krzyża w ich inicjatywach duszpasterskich.


W czasie jednej z konferencji, wygłoszonej dla osób przygotowujących się do aktu włączenia do Wspólnoty Uczniów Krzyża, s. Christiana zapytała: „Czy chciałbyś być Uczniem Krzyża, żeby dziękować Bogu za Jego niepojętą miłość, starać się kochać każdego człowieka i swoje życie zawierzyć Maryi z prośbą, aby Ona, Matka Jezusa i nasza Matka, pomagała nam wszystko ofiarować za tych, którzy od Boga są daleko, którym grozi nieszczęśliwa wieczność?” Odpowiedzią na to pytanie jest modlitwa, którą kandydat wypowiada podczas nabożeństwa włączenia do grona Uczniów Krzyża:

 

„Dziękuję Ci, Jezu, za Twoją bezgraniczną miłość i za to, że odkupiłeś mnie Najświętszą Krwią swoją. Dziękuję, że wezwałeś mnie po imieniu do życia w miłości z Trójcą Przenajświętszą i jedności ze wszystkimi braćmi. Ja …………………………………………………………………, realizując powołanie katolika świeckiego, pragnę stać się Uczniem Krzyża, uczniem Twojej miłości.
Maryjo, Matko Kościoła, zawierzam się Tobie. Naucz mnie swojego oddania Bogu i składania życia w ofierze za Kościół i zagubionych braci. Amen”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------