Home O nas, czyli rzecz o CFŚ

O nas, czyli rzecz o CFŚ

 

Siostry Uczennice Krzyża stanowią młodą wspólnotę, której początki sięgają 1982 roku. W momencie, gdy nauczanie Soboru Watykańskiego II podkreśliło szczególną rolę świeckich w Kościele i świecie, pojawiła się potrzeba praktycznego odczytania tego wezwania, jakie Duch Święty kieruje do Kościoła. W odpowiedzi na nią powstała Wspólnota osób konsekrowanych, która swoją misję pragnie spełniać formując katolików świeckich do wypełniania właściwego im posłannictwa w Kościele i świecie.


Jedną z form realizacji charyzmatu Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża było otwarcie w 1999 roku stacjonarnej Szkoły Wiary i Nowej Ewangelizacji w Szczecinie. Wtedy to po raz pierwszy na czas dziewięciu miesięcy wspólnie zamieszkały w niej Siostry i osoby świeckie. Kierowani pragnieniem poznania siebie i odkrycia obecności Boga w swoim życiu, uczestnicy Szkoły zdecydowali się ofiarować jeden rok na pogłębienie osobistej więzi z Chrystusem. Dom ten okazał się dla nich miejscem wzrostu na płaszczyźnie ludzkiej i duchowej.


W roku 2007 zrodziła się inicjatywa poszerzenia propozycji formacyjnej Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża. Powstało Centrum Formacji Świeckich. Działalność Centrum stanowi próbę realizacji integralnego modelu formacji ludzi świeckich. Pragniemy ich wspierać ludzi w świadomym życiu wiarą na co dzień.


 

Centrum zaprasza osoby, które:

- pragną pogłębić swoją osobistą relację z Bogiem

- być świadkami Ewangelii w życiu codziennym

- kształtować w sobie postawę odpowiedzialności za własne życie


W ramach działalności Centrum prowadzone są:

- Sesje weekendowe

- Zasłuchanie w Słowo, czyli modlitwa Słowem Bożym

- Rekolekcje

- Warsztaty

- Indywidualne dni skupienia