Home Wspólnota Sióstr

Wspólnota Sióstr

 

Od września 2019 roku Wspólnotę Sióstr przy Centrum Formacji Świeckich tworzy 12 sióstr.

 

 

 

Tak było w 2016 roku.